Flex Manager
De top 21219 Flexmanagers van Nederland
21219 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

Sr. Salarisadministrateur/Coordinator salarisadm.

Sr. Salarisadministrateur/Coordinator salarisadm.

Werkervaring interimmanager

Freelance opdracht


September 2008 t/m Januari 2009 Teamleider/coördinator salarisadministratie
CARe Schadeservice te Vianen ( Hoofdkantoor)

• Zorgdragen en controle van de verloning van ± 1200
medewerkers;
•Aanspreekpunt vestigingsmanagers en personeel m.b.t de
verloning;
•Pensioenadministratie gecontroleerd en aanpassingen
doorgevoerd;
•Nieuwe procedures beschreven, vastgelegd en
gecommuniceerd;
•Teamleider/coördinator medewerkers P & O ( 3 fte);
•Administrateur wagenparkbeheer;
•Recruiter voor vacatures P & O medewerker en
Personeelsadviseur;
•Inwerken nieuwe P & O medewerkers;
•Wijziging doorgevoerd collectieve ziektekostenverzekering;
•Aanpak wel of geen WGA eigenrisicodragerschap;
•Wet en regelgeving 2009 doorgevoerd;
•CARe regelingen doorlopen en waar nodig aangepast;
•Aantal punten doorlopen van HR controle;
•Begeleiding overdracht salarisadministratie naar externe
partij;


Mei t/m Augustus 2008
Senior salarisadministrateur
Gemeente Zoetermeer

•Salarisadministratie verzorgt voor het personeel;
•Beaufort/Gemal kennis vergroot;


Maart 2008 t/m Maart 2008
Senior salarisadministrateur/Consulent
Amerongen Kamphuis Transport te Barneveld

•Totale inrichten salarisadm. Exact Globe 2003;
•Salarisadministratie verzorgt voor haar personeel;
•Kennis overdracht Exact Globe 2003;
•Advisering van de wet en regelgeving;


Februari 2008 t/m Februari 2008
Senior salarisadministrateur
De Kruijff Accountants B.V. te Woudenberg

•Salarisadministratie verzorgt voor haar cliënten;


November 2007 t/m Januari 2008
Senior salarisadministrateur/adviseur
CARe Schadeservice te Vianen (Hoofdkantoor)
(bestaande uit 47 vestigingen)

•Zorgdragen en controle van de verloning van ± 1200
medewerker;
•Overname Carflex de totale conversie uitgevoerd;
•Aanspreekpunt/sparringspartner vestigingsmanagers en
personeel;
•Pensioenadministratie gecontroleerd en aanpassingen
doorgevoerd;
•Wet en regelgeving 2008 doorgevoerd;


Mei 2007 t/m Oktober 2007
Hoofd salarisadministratie
Holding Excent B.V. te Gouda ( Hoofdkantoor)
( bestaande uit 27 vestigingen)

•Interne organisatie van de salarisadministratie aangepast;
•Nieuwe procedures beschreven, vastgelegd en
gecommuniceerd;
•Salarisadministratie verzorgt voor het hele concern ± 500
medewerkers;
•Interne controlesystematiek opgezet;
•Nieuwe vestigingen toegevoegd;
•Managementrapportages verzorgt;
•Advisering rondom in en exit scenario’s van medewerkers
en de wet en regelgeving;
•Beleidsvoorbereiding t.a.v. onder andere Formatieplan
2008/2009, fietsplan, ziekteverzuimbeleid;
Opleiding interimmanager

ECABO Bedrijfsadm.medew. diploma behaald
(deze opleiding uitgebreid met het
vak salarisadm. vrijstelling voor PDL)

MBA studie volledig gevolgd

ONDERNEMERSDIPLOMA diploma behaald

Jaarlijks neem ik deel aan diversen seminars van Rendement, UWV, Belastingdienst en netwerk bijeenkomsten m.b.t. de nieuwe wet en regelgeving.

Talenkennis interimmanager

Nederland, Engels

Overig

Salarisadm.: Unit 4,Raet Beaufort/Gemal,Occ Lopac,
Exact Globe 2003, Allshare Pview/Raet
Coolverkenner
Deelgenomen aan een studiedag ADP Perman I/II

Financiële adm.: Exact software en Accept software

Overig: MS Office applicaties


 beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :