Flex Manager
De top 21232 Flexmanagers van Nederland
21232 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

ICT project, programma of interim manager

ICT project, programma of interim  manager

Werkervaring interimmanager

Beschrijving huidige functie en behaalde resultaten

Febr 2008 – heden: Projectmanager Essent Lighting
Essent Lighting is eigenaar en beheerder van 600.000 lichtmasten in Nederland. Op deze masten wordt onderhoud, service en beheer uitgevoerd.

Als projectmanager ben ik verantwoordelijk voor:
• Het herbezien van een lopende GIS project bestandsoptimalisatie
• Het opleveren van een advies over de aanpak van het automatiseren van de werkprocessen binnen en buiten Essent Lighting.
• Het ontwerpen van een nieuw proces met bijbehorende electronische hulpmiddelen en het implementeren van dit proces in noord en zuid Nederland.
• Een adviesrapport over het centraliseren van een gedecentraliseerde afdeling. Advies aanvaard en wordt uitgevoerd.

Behaald resultaat is dat Lighting met de aanpak van deze projecten kiest voor een structurele- in plaats van een ad hoc aanpak. De opgeleverde adviezen zijn aangenomen en er wordt vervolg aan gegeven.

Overige relevante werkervaring

2006 – juli 2008: Sr. Programma manager KPN
Eindverantwoordelijk voor een outsourcings contract tussen KPN en een grootzakelijke klant. Het contract met een waarde van 5 mln per jaar bevatte het internationale data netwerk, ICT diensten (o.a. housing, hosting, email) en vaste telefonie diensten. Als programma manager verantwoordelijk voor een team van 20 fte, wat bestond uit Sales managers, business consultants, technisch consultants, service manager en een ITIL gestuurd operationeel team met bijbehorende tweedelijns medewerkers.

Door het verbeteren van de werkprocessen en het aanbrengen van structuur binnen de nieuw opgezette afdeling hebben zowel de medewerkers van de afdeling als ook de omgeving vertrouwen gekregen in de afdeling met als gevolg een betere performance en een tevreden ontzorgde klant.

De belangrijkste resultaten zijn:
• Conform Prince2 uitgevoerd project om alle openstaande punten vanuit het contract af te ronden.
• Een zeer ontevreden klant binnen een jaar tevreden gekregen door het nakomen van afspraken en het gezamenlijk stellen van prioriteiten.
• Een goed draaiend operationeel klantenteam. Ervoor gezorgd dat het topmanagement bij KPN akkoord heeft gegeven op het inrichten van een specifiek klantteam voor deze klant.
• Achterstallige betalingen van klant teruggedrongen van 2 mln euro tot 2 ton euro.
• Omzetstijging van 10% bij kleiner wordende klant.
• Nieuwe architectuur ontworpen en geïmplementeerd voor het wereldwijde netwerk.

2005 – 2006: Manager afdeling projectmanagement bij KPN
Als peoplemanager verantwoordelijk voor de HRM cyclus (plannings-, voortgangs- en beoordelings-gesprekken). Op laten stellen van Persoonlijke Ontwikkel Plannen (POP’s). Resultaat verantwoordelijk voor alle telefonie- en dataprojecten die door het bedrijfsonderdeel in Zuid-Oost Nederland werden uitgevoerd. Team (15 fte) projectmanagers en een binnendienst.

De belangrijkste behaalde resultaten zijn:
• Optimale inzet medewerkers in relatie kennis en kunde. Waardoor hoge efficiëntie werd bereikt.
• Opleiden en motiveren van projectmanagers telefonie om ook data projecten uit te kunnen voeren.
• Optimaliseren van de samenwerking tussen de projectmanagers en de verschillende operationele afdelingen (monteurs, binnendienst, sales)
• Met zelfde aantal medewerkers meer projecten uitvoeren door betere inzet van projectmanagers.

2003 – 2005: Manager Customer Service Unit bij KPN
Verantwoordelijk (HRM en resultaat) voor (in)direct 80 medewerkers, verdeeld over twee front offices, een billing afdeling en een afdeling tactisch beheer. De afdelingen zijn samen verantwoordelijk voor het nakomen van afgesloten klant SLA’s voor beheerde dienstverlening. Afdelingen werkten op basis van ITIL.

De belangrijkste behaalde resultaten zijn:
• Het voldoen aan de vastgestelde kpi’s op het gebied van o.a. operationele performance, HRM, ziekteverzuim, budget.
• Betere samenwerking tussen de sales organisatie en de Customer Service Unit.
• Een kostentool om zeer eenvoudig de benodigde fte’s voor een klant op te kunnen leveren.
• Inrichten van security management en het opstarten van capacity management.

2002 – 2003: Manager Servicemanagement bij KPN
Verantwoordelijk (HRM en resultaat) voor 25 Service Managers die op tactisch niveau verantwoordelijk zijn voor het nakomen van afspraken over het niveau van dienstverlening conform afspraken met de klant.

De belangrijkste behaalde resultaten zijn:
• Ombuigen van negatieve sfeer op de afdeling, in een positief werkend team met goede resultaten.
• Het afbouwen van operationele werkzaamheden en het uitbouwen van tactische werkzaamheden.
• Standaardisatie van service level rapportages.

2001 – 2002: Projectmanager bij KPN
(Deel)verantwoordelijk voor de inrichting van de operationele afdelingen (150 medewerkers) binnen een nieuwe Business Unit.

Belangrijkste behaalde resultaten zijn:
• Opleveren van adviesaanvragen en toelichtingen geschreven voor OR.
• (Mede) bepalen besturingsmodel, organisatiestructuur, bezettingsniveau, functieniveau.
• Opstellen van functiebeschrijvingen, functie overgangsmatrix, matchen van personeel.

Van medio 2000 tot medio 2001 een sabatical year voor het maken van een wereldreis.

1999 – 2000: Fieldmanager bij softwarehuis KPN
HRM verantwoordelijk voor 65 applicatiebeheerders en technisch specialisten. Met name gericht op loopbaanbegeleiding, coaching en werving en selectie van medewerkers.

1996 – 1999: Manager Front office bij R&D KPN
Verantwoordelijk (HRM en resultaat) voor 23 front office medewerkers. Afdeling was verantwoordelijk voor het totale werkplekbeheer (hardware, software en netwerk). Belangrijkste taken waren aansturen medewerkers, het op de kaart zetten van de afdeling, het verbeteren van de interne communicatie en de communicatie richting de eindgebruikers en het inrichten van de ITIIL processen. Resultaat was een tevreden eindgebruiker en groei van de afdeling naar een professionele organisatie.

1995 – 1996: Docente kantoorautomatisering bij Randstad Opleidings centrum
Verantwoordelijk voor het geven van cursussen aan medewerkers uit het bedrijfsleven, zowel bij Randstad intern als op locatie bij verschillende bedrijven

1994 – 1995: Afstuderen bij Dienstencentrale
Verantwoordelijk voor het zelfstandig opzetten van een ISO 9002 systeem en het opleiden van een kwaliteitsmedewerker. De afstudeerperiode is afgesloten met een ISO certificaat.


Opleiding interimmanager

Opleidingen

1995 HEAO Bedrijfskundige Informatica Diploma behaald
1989 HAVO Diploma behaald

Relevante cursussen

Masterclass leiderschap en organisatieverandering
ITIL Foundation, certificaat behaald
Prince 2 foundation en practitioner, certificaat behaald
Effectief leidinggeven
People management opleidingen (Persoonlijk Ontwikkel Plan, Functioneringsgesprekken,
Beoordelingsgesprekken, Slecht nieuws gesprekken)
Financieel management
Projectmatig creëren, projectmanagement opleiding
Sarbanes Oxley (SOX)

Overige relevante kennis

Geografisch Informatiesysteem (GIS)
Benchmark (Gartner)
Efficiëntie scan (McKinsey)
CIB (Code voor Informatiebeveiliging)
ISO 9002


Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Kerncompetenties

Resultaatgerichtheid
Gericht op samenwerken
Leiderschap


Talenkennis interimmanager

Taalbeheersing
Nederlands en Engels goed, Spaans matig


Overig

Ambitie

Mijn ambitie is primair om als people manager vastgelopen ICT programma’s of afdelingen in een complexe omgeving weer op de rit te krijgen. Dat bereik ik meestal met overtuigingskracht en een menselijke aanpak, waarbij communicatie het belangrijkste speerpunt is.


 beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :