Flex Manager
De top 21225 Flexmanagers van Nederland
21225 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

advocaat / bedrijfsjurist

advocaat / bedrijfsjurist

Werkervaring interimmanager

2003 – 2004 PinkRoccade N.V.
Werkzaam als advocaat. Voornaamste rechtsgebieden: aanbestedingsrecht, algemeen contractenrecht, arbeidsrecht, distributierecht en aansprakelijkheidsrecht.

2001 – 2003 Holland Van Gijzen Advocaten
In 2001 beëdigd als advocaat. Werkzaam in adviespraktijk met voornaamste rechtsgebieden: ondernemings- en vennootschapsrecht, ICT recht, intellectuele eigendomsrecht, internetrecht, privacy.

2000 – 2001 Chello Broadband N.V.
Werkzaam als Senior Corporate Counsel. Ondernemings- en vennootschapsrecht, ICT recht, internetrecht, telecommunicatierecht en mededingingsrecht.

1997 - 2000 Planet Media Group N.V.
Werkzaam als bedrijfsjurist en secretaris Raad van Bestuur. Internetrecht, aansprakelijkheidsrecht, strafrecht, ondernemings- en vennootschaprecht. Lid van de overheidscommissie ‘aftappen’.

1992 – 1997 Kamer van Koophandel Gouda
Werkzaam als hoofd handelsregister/juridisch adviseur. Tevens verantwoordelijk voor uitvoering van de Vestigingswet Bedrijven en Detailhandelswet.

1992 Criminele Inlichtingen Dienst (CRI)
Projectsecretaris bij ontwerp en bouw van het SIS project (Schengen Information System).

1990 Koninklijke Marine
Luitenant der Zee 2e klasse. Werkzaam als docent rechtsgeleerdheid op het Koninklijk Instituut voor de Marine.
Opleiding interimmanager

1989 Universiteit Leiden, Nederlands recht

Overige relevante opleidingen
2001 Beroepsopleiding Nederlandse Orde van Advocaten
2000 Beroepsopleiding Nederlands Genootschap Bedrijfsjuristen
1999 Grotius Academie, Informaticarecht


Talenkennis interimmanager

Engels: schriftelijk en mondeling goed
Duits: schriftelijk en mondeling goed
Frans: schriftelijk en mondeling redelijk

Overig

Publicaties en presentaties
Juni 2005 ‘Copyright in an international perspective’; summer course, Université de Bordeaux.
Voorjaar 2005 Juridische aspecten van informatie op Internet, 3e druk, Broadcast Press, Leergang Elektronisch Communicatierecht, deel 7.
Oktober 2002 Presentation on legal aspects of e-commerce, Telecom brief organized by Broadcast Press.
November 2001 ‘IT en outsourcing aspecten bij uitvoering van de Regeling Organisatie en Beheer van De Nederlandsche Bank’. Ernst & Young training.


Lidmaatschappen
Nederlandse vereniging voor Informatica en recht
Vereniging voor Intellectuele Eigendom
Raad van Beroep van de Nederlandse Bobslee Bond

Overig
Bestuurslid van de Nederlandse Vereniging van Internetproviders (NLIP) 1999-2000

Penningmeester van de Nederlandse Bobslee Bond 1991-1993


 beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :