Flex Manager
De top 21226 Flexmanagers van Nederland
21226 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

Zorgmanager

Zorgmanager

Werkervaring interimmanager

Sinds 01-02-2006: Werkzaam als manager a.i. via PlusTalent, Utrecht, in de volgende drie opdrachten:

01.01.2007 –heden:09.11.2006 – 31.12.2007: Clustermanager Bemoeizorg a.i.
Realisatie cluster Bemoeizorg, leidinggeven aan (5) teammanagers, behandelcoördinatoren en teams van het cluster Bemoeizorg bij
Bouman GGZ, 85 FTE, 110 medewerkers: lid MT, lid DOP (drugsoverlast en prostitutie) overleg met politie, GGD, stadsmarinier, stadstoezicht e.a., lid stuurgroep Maatschappelijke Opvang voor PGA van overheid en instellingen Rotterdam, project Personeelsbehoud Bouman GGZ (tot 01.01.2008 i.c.m. functie Manager Bedrijfsbureau zorgdirectie POZ a.i.)

Manager Bedrijfsbureau Zorgdirectie Poliklinische en Outreachende Zorg en Clustermanager Bemoeizorg voor de sectoren Veldwerk,ACT en Dagzorgcentrum-I a.i. bij Bouman GGZ, Rotterdam e.o.: projectleider Bedrijfsbureau i.o. en manager (patiënten-)administratie van Rotterdamse en Regionale locaties en Bouman GGZ patiëntenarchief.
MT-lid, Deelnemer stadsoverleg PGA met GGD, politie, stadstoezicht, stadsmariniers enz. Leidinggeven aan circa 75 FTE, 100 medewerkers. Contracten dienstverlening aan RET en NS

01.02.2006- 31.10.2006: Manager Bureau Patiëntenlogistiek en -Registratie Zorgdirectie Intra- en Semimurale Zorg a.i. bij Bouman GGZ, Capelle a/d IJssel
Leidinggeven aan administratie- en receptiemedewerkers van de 5 locaties van deze directie en stroomlijnen van processen rond patiëntenregistratie, lid MT, voorbereiden divisie Paramedische Dienst

tot 01-02-2006:
In vaste dienst, voor onbepaalde tijd, bij onderstaande werkgevers:


2005-2006: Stichting de Stromen, locatie Smeetsland, Rotterdam
Teamleider , 40 PG-bewoners, 40 medewerkers; verandertraject en kwaliteitsslag afdeling. Aandachtsgebied MT: vrijwilligerswerk

2001-2005: Stichting De Bruggen, Locatie Zwammerdam

01.01.2003-01.03.2005:


01.06.2001 - 01.01.2003: Clustermanager Dagbesteding, Scholing&Arbeid, Thuiszorg en Logeeropvang en 3 woongroepen in tijdelijke huisvesting

Clustermanager Wonen, Avond-, Nacht- en weekendhoofden, team Bewaking, team Nachtzorg, praktijkverpleegkundigen

Leidinggeven aan 80 FTE (2001-2003) tot 150 FTE (2003-2005) in diverse disciplines
Lid MT, commissie Middelen& Maatregelen/BOPZ
Lid plaatsingscommissie cliënten voor de locatie
Contactpersoon in regio-overleg en t.b.v. externe werkgevers/stageplekken cliënten
Mede ontwikkelen en implementeren van project "Dagbesteding in Ontwikkeling" voor 450 cliënten
Budgetverantwoordelijk circa 3,5 mio, opstellen jaarplannen/begroting
Lid werkgroep harmonisatie FWG 3.0
2002 en 2004: taakstelling 10% en reorganisatie clusters (behaald)
2002 en 2003: opdracht: reductie verzuim van 16% naar 5% (behaald)

1986-1991: Willem van den Bergh, Noordwijk:
Teamleider afdeling volwassenen met ernstige gedragsproblematiek

1980-1986: Bartiméushage, Doorn:
Groepsleider schoolverlaters circa 17-21 jaar

1979-1980: Eemeroord, Baarn:
Paviljoenshoofd jongvolwassenen met ernstige gedragsproblematiek

1975-1979: Bartiméushage, Doorn:
Groepsleider jonge schoolgaande kinderen

1972-1975: Groot-Schuijlenburg, Apeldoorn:
(leerling-) Z-verpleegkundige: afdeling voor cliënten met ernstige gedragsproblemen en verpleegafdeling somatiek voor verstandelijk gehandicapte kinderen en volwassenen of patiënten met NAH

Overige werkzaamheden

1997-2001: Landelijke Vereniging Balans, Bilthoven:
Redactionele activiteiten, geven van voorlichting aan diverse groepen, b.v. onderwijs, sport, hulpverlening,
Opzetten en begeleiden van diverse (ouder en/of kind) gespreksgroepen, ADHD- café, telefonische hulp, initiator hulplijn voor " Balans-kinderen en jongeren"; bieden van ondersteuning aan scholen en hulpverleners, lid van de landelijke werkgroep Onderwijs van Balans

1998-2001: adviseur GGZ Flevoland: lid werkgroep "Ontwikkeling en Implementatie Zorgprogramma's voor kinderen met ADHD in zorg en onderwijs"

2000-2001: Trimbos en GGZ-NL: lid werkgroep " Cliëntperspectief bij het opstellen van zorgprogramma’s in de GGZ ”

Bestuurlijke ervaring


1997-2003: Balans afdeling Rijnland, voorzitter
De zelfstandige afdeling van de landelijke vereniging Balans bestond in 1997 uit ongeveer 200 leden, in 2001 uit circa 900 leden en wordt gerund door een grote groep vrijwilligers met een dagelijks en een algemeen afdelingsbestuur

1996-1997: Balans afdeling Rijnland, PR-bestuurslid

1996-1998: ZPC VIVAX Oegstgeest, PR-bestuurslidOpleiding interimmanager

Opleiding

2008
2006-2007 Sociale Zekerheid en Arbeidsrecht, module NTI Projectmanagement, NCOI, certificaat mei 2007
2005-2006 Hoger Management ICM, diploma juli 2006
2005
2004 Driedaagse training Verzuimmanagement, Falke en Verbaan
RINO scholing Coaching Volwassenen met ADHD, certificaat
2003 RINO scholing ADHD Partnergespreksgroepen, certificaat
2001-2002 Kwaliteitsmanagement, LOI
1989-1991 Management Ziekenhuizen en Instellingen, IBW, diploma behaald
1972-1975 Z-verpleegkundige Groot-Schuijlenburg, Apeldoorn, diploma behaald
1968-1972 MAVO-4, Geref. School voor MAVO, Hardenberg, diploma behaald


Overig

Hobbies lezen, natuur (-fotografie), theater, gezelschapsspellen, strandwandelingen, korte reizen

Vrijwilligerswerk Begeleiding gespreksgroepen voor partners van volwassenen met autisme of volwassenen met ADHD
Ondersteuning van gezinnen met kinderen met ADHD of autisme m.n. rond subsidieaanvragen bijv. TOG


 beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :