Flex Manager
De top 21233 Flexmanagers van Nederland
21233 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

Interim Manager - Management Consultant

Interim Manager - Management Consultant

Werkervaring interimmanager

2000 - 2002
Organisatie : Flex-SC - Rotterdam
Functie : Senior Management Consultant

 Als Projectmanager werkzaam geweest bij Werklinq onderdeel van Arbeidsvoorziening Nederland.
 Verantwoordelijk voor een opleidingsstrategie rondom de ontvlechting van Arbeidsvoorziening Nederland voor ongeveer 9000 man.
 Verantwoordelijk voor een deelproject in datzelfde kader en wel Herinrichting Fysieke LAN.
 Het maken van projectplannen en het uitvoeren daarvan.
 Ontwikkeling en inrichting van een e-learning strategie.
 Het coachen van de junior projectmanagers.

1997 - 2000
Organisatie : Syntegra - Zoetermeer
Functie : Business Unit Manager

 Plaatsvervangend directeur.
 Algehele verantwoordelijkheid voor de operationele en tactische aansturing van de business-unit education en training bestaande uit 106 medewerkers.
 Informering en advisering van de directie t.a.v het informatie- en automatiseringsbeleid
 Informering en advisering van de directie t.a.v het financiële- en personeelsbeleid.
 Opstellen van beleidsplannen lange en korte termijn.
 Ontwikkeling en inrichting van de BU education & training.
 Bepalen beleid en opzet e-learning BT/Syntegra.
 Business continuïteit plannen voor de millennium overgang

1996 - 1997

Organisatie : Syntegra - Zoetermeer
Functie : Business Development Manager

 Verantwoordelijk voor het opstellen van innovatieplannen voor de unit education & training.
 Waarneming van de functie BU manager bij diens afwezigheid.
 Verantwoordelijk voor het inrichten van projecten met betrekking tot nieuwe producten cq diensten.
 Projectleider voor het ISO9000 traject.
 Projectleider voor het informatiesysteem KAS/RAS.
 Adviseren van de directie over ontwikkelingen in de markt en het marketingplan.
 Advisering m.b.t. het herinrichten van de organisatie education & training
 Ontwikkelen van een beleid en visie voor de unit.

1993 - 1996
Organisatie : Rijnhaave – Zoetermeer
Functie : Hoofd Opleidingen

 Algehele verantwoordelijkheid voor de operationele en tactische aansturing van de afdeling opleidingen bestaande uit 25 medewerkers.
 Informering en advisering van de directie t.a.v het informatie- en automatiseringsbeleid.
 Informering en advisering van de directie t.a.v het financiële- en personeelsbeleid.
 Opstellen van beleidsplannen korte en lange termijn.
 Ontwikkeling en inrichting van de afdeling opleidingen


1989 - 1993
Organisatie : Rijnhaave – Zoetermeer
Functie : Docent/Projectleider

 Verantwoordelijk voor het opzetten en uitvoeren van trainingen op het gebied van sociale vaardigheden.
 Verantwoordelijk voor het opzetten en uitvoeren van de Service Management trainingen (ITIL).
 Verantwoordelijk voor het opzetten en uitvoeren van Project Management trainingen. (later Prince II)
 Advisering aan externe bedrijven bij het opzetten van een Helpdesk en/of het inrichten van andere ITIL-processen.
 Ontwikkelen van opleidingstrajecten en projecten voor klanten.

1984 - 1989
GCEI – Gemeente Amsterdam
Functie : Projectbeheerder

 Eindverantwoordelijk voor het bevolkingsinformatiesysteem.
 Verantwoordelijk voor het opzetten en uitvoeren van diverse projecten aangaande het bevolkingsinformatiesysteem.
 Advisering aan de klanten en gebruikers ten aanzien van ontwikkelingen.
 Het adviseren en begeleiden van de systeem- en applicatiebeheerders aangaande nieuwe ontwikkelingen.
 Het aansturen van de projecten met betrekking tot wijzigingen.

Opleiding interimmanager

Samenvatting opleiding

Ontwikkelingspsychologie
Psychotherapie
ITIL Service Management
Diverse management trainingen


Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

De heer De Vries heeft een achtergrond in de psychologie en heeft deze kunnen combineren met ruim 20 jaar ICT praktijkervaring. Dit maakt de heer De Vries zeer geschikt om veranderingen ook feitelijk tot stand te brengen in organisaties. Bovendien is de heer De Vries een van de weinige mensen in Nederland die kan bogen op meer dan 10 jaar ervaring met ITIL. De Vries is een ervaren manager van zowel afdelingen als projecten binnen diverse (internationale) organisaties en acteert op zowel het strategisch, tactisch als operationeel management niveau. De heer De Vries is door zijn ruime ervaring geschikt als (interim) manager van afdelingen en bedrijfsonderdelen als wel het leiden van grote projecten.

Talenkennis interimmanager

Nederlands - Engels

 beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :