Flex Manager
De top 21232 Flexmanagers van Nederland
21232 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

Facilitair Interim Manager en Projectleider (her)huisvestin

Facilitair Interim Manager en  Projectleider (her)huisvestin

Werkervaring interimmanager

Woningcorporatie Parteon, Projectleider (her)huisvesting
(oktober 2013 heden)

o Projectleider en facilitair adviseur voor de (her)huisvesting en renovatie van Parteon
o Het genereren van functionele, technische, logistieke en operationele eisen voor het (facilitaire) programma van eisen.
o Managen en adviseren van het proces voor de functionele inrichting en herhuisvesting (200 pp), implementatie HNW concept, inclusief de interne communicatie
o Het voorbereiden van besluitvorming voor directie advies
o Het opstellen en bijhouden van project documenten als plan van aanpak, actie- en besluitenlijsten, gespreksverslagen, planningen, begrotingen, het organiseren en het plannen van reguliere overleggen
o Het aansturen van bouwende partners en contractanten betreffende contractuele afspraken
o Inhoudelijk afstemmen plannen en vastleggen van de werkzaamheden met interne- en externe partijen zoals facilitair, architect (Ddock), aannemers, installateurs, ingenieurs etc.
o Het begeleiden en invoeren van HNW
o Het voorbereiden en verhuizen van de medewerkers naar tijdelijke en definitieve locaties (200 medewerkers)in samenwerking met het facilitaire team.
o Het adviseren en begeleiden van de organisatie bij facilitaire veranderingen en aanpassingen voor de bestaande contracten


UPC, Project manager Facilities
(mei 2013 juli 2013)
o Project manager voor de verbouwing en inrichting van de nieuwe locatie UPC in Rotterdam (call centre UPC)
o Het genereren van functionele, technische, logistieke en operationele eisen voor het (facilitaire) programma van eisen.
o Het opstellen en bijhouden van project documenten als plan van aanpak, planningen, besluitenlijsten, begrotingen etc.
o Managen en adviseren van het proces voor de functionele inrichting en herhuisvesting (250 pp), implementatie HNW concept, inclusief de interne communicatie
o Het opstellen van indelingsvoorstellen en vlekkenplannen
o Met als doel een zo aantrekkelijk mogelijke werkplek te realiseren
o Inhoudelijk afstemmen van de werkzaamheden en contracten met interne- en externe partijen zoals facilitaire leveranciers, architect (Camenzind), aannemers, installateurs, ingenieurs etc.
o Voorbereiden en verhuizen van de medewerkers van oude locatie naar de gerenoveerde locatie (400 medewerkers)
o Het aanpassen en beheren van bestaande facilitaire contracten
o Het in originele staat terugbrengen van de oude locatie


Provincie Noord-Holland, herhuisvesting provinciehuis
(okt. 2011 februari 2013)

Adviseur herhuisvesting
o Verantwoordelijk voor het ontwikkelen en implementeren van het nieuwe hospitality concept voor de nieuwbouwlocatie provinciehuis 980 werkplekken
o Managen van proces functionele inrichting en herhuisvesting (1200 pp), implementatie HNW concept, inclusief de interne communicatie.
o Het opstellen van indelingsvoorstellen en vlekkenplannen
o Het vastleggen en bijhouden van projectdocumenten als actie- en besluitenlijsten, gespreksverslagen, planningen, organiseren en plannen van reguliere overleggen
o In de maanden voor de oplevering direct aansturen van bouwende partners betreffende contractuele afspraken
o Inhoudelijk afstemmen plannen en vastleggen van de werkzaamheden met interne- en externe partijen zoals facilitair, architect, aannemers, installateurs, ingenieurs etc.
o Voorbereiden en verhuizen van de medewerkers van drie locaties naar de nieuwbouw locatie (1200 medewerkers)
o Het beheren en aanpassen van bestaande facilitaire contracten

Projectmanager aanbesteding prestatieonderhoudscontract
o Projectmanager van de aanbesteding en implementatie voor het tien jarig prestatiecontract t.a.v. de uitvoer van het beheer en onderhoud van de nieuwbouwlocaties.
o Het vastleggen van projectdocumenten als planning, begroting, actie- en besluitenlijsten, gespreksverslagen etc.
o Inrichten facilitaire organisatie voor nieuwe werkwijze t.a.v. afgesloten prestatiecontract
o Functionele/projectmatige aansturing van (interne en externe) projectmedewerkers
o Verantwoordelijk voor het tijdig oplevering van de meerjaren onderhoudsplanning en contract
o
Mn Services Rijswijk; Projectmanager Herhuisvesting
(nov. 2010 aug. 2011)
o Verantwoordelijk voor de herhuisvesting van Mn Services (1000 pp); Het herinrichten van de nieuwe locatie in Den Haag op basis van het HNW.
o Het herhuisvesten van vier locaties in Rijswijk naar n locatie in Den Haag
o Het opstellen van indelingsvoorstellen en vlekkenplannen
o Projectstructuur, plan van aanpak en planning opgesteld en opgeleverd.
o Het genereren van functionele, technische, logistieke en operationele eisen voor het (facilitaire) programma van eisen.
o Het vastleggen van projectdocumenten als actie- en besluitenlijsten, gespreksverslagen, planningen, organiseren en plannen van reguliere overleggen
o Functionele/projectmatige aansturing van twee fulltime toegewezen medewerkers en vijf teamleiders deels vrijgemaakt uit de staande organisatie.
o Rapporterend aan adjunct directeur pensioenen en diensten, projectmatig aan lid van de stuurgroep/programma manager, zelf lid van programma team en organisatie.
o Het afstemmen met interne organisatie en leverancier van de huidige dienstverlening voor de nieuwe locatie.
o Aard van de werkzaamheden bracht inhoudelijke afstemming met externe partijen met zich mee zoals de verhuurder, architect, diensten, leveranciers etc.
o Voorbereiden verhuizing van drie locaties in Rijswijk naar de nieuwbouw locatie. (900 medewerkers)

Natuurmonumenten s Graveland; Facilitair Manager a.i.
(april 2010 nov 2010)

Management:
o Verantwoordelijk voor de huisvestingszaken van Natuurmonumenten en de dagelijkse aansturing van de facilitaire dienst.
o Opstellen analyse van de huidige (facilitaire) situatie en opstellen efficiency voorstel voor de (facilitaire) afdeling
o Begeleiding re-integratie zittende facilitair manager inclusief conflictbemiddeling.
Dudok Wonen Hilversum; Facilitair Manager a.i.
( jan. 2010-juni 2010)

Management:
o Verantwoordelijk voor alle huisvestingszaken van Dudok Wonen en de dagelijkse aansturing van de facilitaire dienst.
o Kosten besparing realiseren door o.a. het invoeren van contractmanagement
o Contact onderhouden met externe leveranciers en interne klanten
o Begeleiden van de schoonmaakaanbesteding medio 2010
KPN Real Estate Services KPN/Getronics Den Haag; Project Manager
invoer van het Nieuwe Werken
(februari 2009 oktober 2009)

Projectmanagement:
o Als 2e man, rapporterend aan de eindverantwoordelijke voor het project Het Nieuwe Werken; implementatie van flexconcept en herhuisvesting KPN/Getronics (inclusief verhuistrajekt) voor 10.000 medewerkers naar 9 doellocaties.
o Het opstellen van indelingsvoorstellen en vlekkenplannen
o Met als doel de reductie van 40% vierkante meter gebruik, verhogen van gemiddelde bezettingsgraad en terugdringen aantal verhuisbewegingen
o Vertalen en introduceren van dit nieuwe strategisch werkplekbeleid in praktisch uitvoerbare plannen, begeleiding en controle van de uitvoer door de 10 projectleiders op de locaties
o Het vastleggen en bijhouden van project documenten als actie- en besluitenlijsten, gespreksverslagen, planningen, organiseren en plannen van reguliere overleggen
o Zorgdragen voor communicatie rondom HNW binnen de organisatie door het houden van roadshows en presentaties


Account Manager KPN Real Estate Services, KPN, Den Haag
(sept. 2008 juni 2009)

Management:
o Intermediair tussen twee KPN Business lines (Zakelijke Markt en Getronics) en het facilitair bedrijf op het gebied van de totale huisvesting en bijbehorende facilitaire zaken.
o Omzet verantwoordelijk 55 mio, 90.000 m2
o Integreren van de facilitaire services en bijbehorende huisvestingscontracten van Getronics in de KPN organisatie
o Opstellen en afstemmen jaarplannen inclusief leegstandsoverzichten, maandelijks overleg t.a.v. omzet en realisatie.

Woningbouw Corporatie Portaal, Leiden (aug. 2008 okt. 2008)
Gebouwbeheerder Het Huis van de Communicatie Leiden i.o.
Opzetten contractbeheer
Als spin in het web voor huurders en aannemers


SNS Reaal Groep Utrecht; Manager Huisvesting
(sept. 2007- juli 2008)

Management:
o Rapporterend aan Facilitair Manager, hirarchisch leidinggevend aan 13 fte (huismeesters, receptionistes, telefonistes, medewerkers huisvesting, stagiaire)
o Verantwoordelijk voor alle huisvestingszaken van het hoofdkantoor van SNS Reaal, 1400 medewerkers.
o Contact onderhouden met externe leveranciers en interne klanten

Projecten en advies:
o Opstellen en bijhouden van de projectplannen, vlekkenplannen en begrotingen voor de inhuizing van AXA medewerkers
o Meedenken en adviseren van verbeteringen ten behoeve van het optimaliseren van de huidige dienstverlening; door o.a. het scheiden van routinematige activiteiten en niet-routinematige werkzaamheden via de centrale service desk.
o Deelnemen aan het opstellen van (over-all) werkinstrukties

TNT Pakket Post Hoofddorp Manager Facilitaire Zaken
(okt. 2006 juli 2007)

Management:
o Rapporterend aan Manager Staf Operations, hirarchisch leidinggevend aan 11 fte (direct aan drie adviseurs, een cordinator, een Young Executive Professional en indirect aan medewerkers servicedesk)
o Verantwoordelijk voor de alle facilitaire zaken (inclusief huisvesting, wagenpark en techniek) van 38 distributiecentra, 4 sorteercentra en het hoofdkantoor.
o Communicatie en gerichte aansturing t.a.v. de zakelijk verwachtingen die aan medewerkers gesteld worden, gerealiseerd.


Projecten en advies:
o Diagnose aangetroffen (probleem)situatie gesteld en deze verwerkt in managementrapportage.
o In samenwerking met opdrachtgever visie en strategie ontwikkeld (inclusief leiden brainstormsessie)
o Verbetervoorstel opgeleverd (MT-presentatie) met gedefinieerde deelprojecten en aanpak voor realisatie nieuwe afdeling, structuur en werkwijze (implementatiefase).

Werkervaring als Interim- en projektmanager (TMOP) BMC groep,
Amersfoort (2002 2006)

Afdelingshoofd Facilitaire Zaken, Gemeente Nieuwkoop


Afdelingshoofd Facilitaire Zaken, Gemeente Weesp


Project Manager/Manager Facilitaire dienst, Staatsbosbeheer Driebergen

Teamleider Facilitaire Zaken, Staatsbosbeheer Driebergen


Overige werkervaring

Waarnemend Hoofd Facilitaire Dienst, Verpleeghuis de Lozerhof Den Haag
(Augustus 1999 tot augustus 2002)

Management Trainee, Facilitair bedrijf NV Nuon
(April 1998 tot augustus 1999)

Opleiding interimmanager

Opleiding:
o HBO Facilitaire Dienstverlening, Facilitair Management, Diploma 1997
o Schoevers Toeristisch Management Assistent, Diploma 1991
o Ecole Internationale Tunon, Diploma 1990
o Havo, Diploma 1989

Cursussen:
o Prince 2 practitioner (mei 2013)
o Pre-master Architectuur, HKU, 2012 (
o Autocad, HKU, 2012
o Planon 4 Windows 2012
o NLP (introductie), 2010
o Personal Coaching 2007-heden
o Diverse trainingen als intervisie, Professionele Communicatie, (BMC Groep), Aqcuireren, Projectmatig werken, MBA in een dag (Ben Tiggelaar)

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Analytisch, transparant, teamplayer, koersvast, oog voor mens en organisatie

Talenkennis interimmanager

Nederlands, Engels, Frans en Duis

 beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :