Flex Manager
De top 21220 Flexmanagers van Nederland
21220 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

interim manager, projectmanager, operations

interim manager, projectmanager, operations

Werkervaring interimmanager

Bedrijf: Hewlett-Packard Enterprise System Group, Global System Integrator Partner Management.
Branche: IT
Werkvelden: channel management, sales, consultancy, project management
Probleem: HP verkoopt veel van haar hardware, software en diensten via partners. De belangrijkste groep zijn de System Integrators (SI). Veel van deze SI werken, net als HP, internationaal. HP presteerde echter ten opzichte van de concurrentie minder goed in de samen werking met haar partners. Dat had twee hoofd oorzaken.
1. HP had overeenkomsten die vaak op regionaal en soms zelfs op landelijk niveau werden afgesloten. Hierdoor ontstonden er binnen de organisaties van de SI verschillen.
2. De HP organisatie was niet alert en adequaat in het ondersteunen van de verkooporganisaties van de SI.
Opdracht: Ontwerp en ontwikkel een webapplicatie die de afspraken tussen HP en SI ondersteunt.
Resultaat: Een webapplicatie die nu wereldwijd gebruikt wordt. HP wordt weer beschouwd als een betrouwbare en solide partner. HP heeft veel eerder en beter inzicht in de salesfunnel van haar partners
Doorlooptijd: 6 maanden
Mijn rol: Consultancy voor de beschrijving van het Functioneel Ontwerp, Technisch Ontwerp en Datamodel. Vervolgens Projectmanager voor de ontwikkeling van de applicatie.


Bedrijf: Sopexa Nederland, promotiebureau voor Franse landbouwproducten zoals wijn, kaas etc.
Branche: FMCG – Marketing
Werkvelden: consultancy, project management
Probleem: De financiering van Sopexa is veranderd. Van een 100% gesubsidieerde organisatie naar een organisatie die nog maar 30% van haar omzet gesubsidieerd ziet. Sopexa moet niet alleen de Franse Landbouw producten promoten maar ook zich zelf. In feite moet Sopexa twee keer verkopen. Aan franse bedrijven de promotiekansen van franse producten in Nederland. Aan de Nederlandse detailhandel de promotiecampagnes.
Opdracht: Ontwikkel een nieuw Business Model voor Sopexa waarmee in de nieuwe situatie Sopexa haar vooraanstaande rol kan behouden en andere revenu bronnen aangeboord kunnen worden. Daarnaast moest de website een belangrijke pijler worden in de interne en externe communicatie.
Resultaat: Verkoop aan de detailhandel een abonnement op promoties. Ontwikkel eenvoudig content management systeem voor sopexa . Ontwikkel een evenementen kalender zodat (potentiële) klanten kunnen zien welke activiteiten Sopexa voor haar klanten ontwikkeld.
Doorlooptijd: 2 maanden
Mijn rol: Consultancy en project management


Bedrijf: Bacardi Nederland
Branche: FMCG
Werkvelden: e-marketing, databasemarketing
Probleem: 8 merken van Bacardi Nederland hadden hun eigen websites ontwikkeld en een eigen database met consumenten gegevens. Er was geen enkele koppeling tussen de 8 verschillende databases en grote verschillen in het databaseprofiel
Opdracht: ontwikkel 1 centraledatabase. Ontwikkel en beschrijf proces voor de aanlevering van registraties vanuit alle merkafhankelijke websites. Stel een proces vast en implementeer dat proces, die product managers van Bacardi Nederland moeten volgen bij het gebruik van een e-mail nieuwsbrief.
Resultaat: Consistente database, efficiëntere aanpak e-mail marketing, product managers meer bewust van mogelijkheden en onmogelijkheden van e-marketing.
Doorlooptijd: 1 maand
Mijn rol: e-marketing consultancy en project management


Bedrijf: RDC (RAI Data Center)
Branche: automotive
Werkvelden: proces analyse, begeleiding applicatie en database ontwikkeling
Probleem: De Ad Hoc Werkgroep Caravans heeft als taakstelling meegekregen om een in de Nederlandse caravanbranche algemeen geaccepteerde, genormeerde caravancalculatiemethode te realiseren. De werkgroep bestaande uit de zes grootste caravanverzekeraars heeft zich tot doel gesteld om een drietal activiteiten te realiseren:
• Implementatie van de calculatiemethode in de betrokken schadecalculatiesystemen;
• Inrichten van een referentiegroep van de betrokken belanghebbenden (verzekeraars, herstellers, leveranciers en experts);
• Inrichten van een branchebrede Caravan Schadeverleden Database (kortweg: CSD).

De laatste activiteit word uitbesteed aan het RDC.
Opdracht: Ontwerp het Functionele Ontwerp van de Caravan Schadeverleden Database inclusief datamodel en ontwerp webpagina’s. Ontwikkel een applicatie die aangeroepen kan worden via het portal van RDC en ontwikkel op XML/SOA gebaseerde webservice voor het raadplegen van schadedossiers door geautoriseerde gebruikers.
Resultaat: Oplevering applicatie en database conform wensen klant en binnen tijd en budget.
Doorlooptijd: 6 maanden
Mijn rol: Ontwerpen functioneel ontwerp, begeleiding database ontwerp en HTML pagina’s. Begeleiding ontwikkeling applicatie en XML/SOA services.


Bedrijf: PMG Europe BV
Branche: Marketing & communicatie
Werkvelden: e-marketing, product ontwikkeling,
Probleem: PMG had als kernactiviteit het begeleiden van “below the line” marketing en communicatie projecten zoals printproducties en evenementen. Op het gebied van webmarketing waren er nog geen producten of diensten. Om mee te kunnen groeien met de markt was het van strategisch belang de kennis en vaardigheden op het gebied van e-marketing te ontwikkelen en te verkopen.
Opdracht: Ontwikkel een e-mail marketing tool dat door bedrijven kan worden ingezet voor het versturen van e-mail DM acties en e-mail nieuwsbrieven.
Resultaat: Product verkocht aan diverse klanten waaronder Nike, Yokogawa, Sopexa Nederland en De Hortus.
Doorlooptijd: 3 maanden
Mijn rol: idee omzetten naar product, begeleiden ontwikkeling, intern en extern verkopen nieuw product.


Bedrijf: PMG Europe B.V.
Branche: Marketing en communicatie
Werkvelden: people management, projectmanagement
Probleem: een erg intern gerichte organisatie, groei meer te danken aan externe factoren dan aan klantfocus.
Opdracht: Zet business doelstellingen om in concrete stappen. Maak de organisatie klantgericht en klantgedreven.
Doorlooptijd: 8 maanden
Mijn rol: Samen met MD nieuwe organisatie ingericht en


Bedrijf: Diamiz B.V.
Branche: Verzekeringen
Werkvelden: datacommunicatie, software ontwikkeling
Probleem: Apothekers en ziekenhuizen in de Haagse regio kregen steeds meer patiënten die niet verzekerd zijn aan de balie. Vooral tijdens weekend en avonddiensten was de controle op wel of niet verzekerd zijn niet mogelijk.
Opdracht: Ontwikkel een database en raadpleegsoftware in combinatie met de verzekerdenpas en kaartlezers die door apothekers en ziekenhuizen gebruikt kan worden voor het controleren van de verzekeringsgerechtigdheid.
Doorlooptijd: 6 maanden
Mijn rol: project management, testen en het op de markt zetten van dit product.


Bedrijf: Nike Europe
Branche: Sport
Werkvelden: e-marketing
Probleem: Kosten van het bestellen van producten door winkels verliep voor 90% via de telefoon. Winkels moesten overstappen naar een online ordering systeem, Nike.net maar waren niet gewend aan PC/Internet.
Opdracht: Ontwikkel offline en online promotiecampagne
Doorlooptijd: 12 maanden
Mijn rol: ontwikkeling e-mail nieuwsbrief campagne en flash animatie ter ondersteuning van de lancering van Nike.net


Opleiding interimmanager

Opleiding
1972 - 1978 VWO – a
1978 – 1983 Academie voor Lichamelijke Opvoeding (geen diploma)
1985 AMBI module I-1 en B-1
1987 AMBI module I-2
1987 – 1989 Hogere Bedrijfsleiding (cursus ISW)
1989 Ziektekostenverzekeringen
1990 Assurantie B
1993 Zorgverzekering
1994 Workshop managementvaardigheden
doorlopend Diverse cursussen, zoals Businessplan schrijven, E-mail integratie, Beveiliging, Service Level Agreements en een korte avondopleiding Management van complexe IT-projecten. Management 1&2 Krauthammer, Onderhandelen Krauthammer


Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Tolerant en flexibel, goede waarnemer, zoekt en vindt praktische oplossingen. Analyticus die snel tot de kern van het probleem komt. Geïnteresseerd in oorzaak en gevolg. Efficiënte werker, teamspeler en coach.

Talenkennis interimmanager

NL, Engels

 beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :