Flex Manager
De top 21219 Flexmanagers van Nederland
21219 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

Administrateur

Administrateur

Werkervaring interimmanager

- In de periode van 4-7-‘89 t/m 24-1-‘90 en van 16-7-‘90 t/m 15-9-‘90 ben ik in dienst geweest van de
firma Vedelectric als verkoper voor de filialen van Rovato, later Dixons.

- In de periode van 25-1-‘90 t/m 30-11-‘90 ben ik werkzaam geweest bij de firma Den Dekker Sanitair
Installaties in de functie van administratief assistent.

- Tijdens mijn studie aan het Tinbergen College, heb ik stage gelopen bij de NS,
afdeling: Financieel Economische Zaken, te den Haag.
Gedurende die periode heb ik mij voornamelijk bezig gehouden met budgetbewaking.

- In de periode van 15-8-‘91 t/m 31-1-‘93 was ik werkzaam bij de Algemene Haagse Stichting voor
Verzorging en Verpleging als administratief medewerker op de salarisadministratie.
De werkzaamheden bestonden uit het zelfstandig verzorgen van de salarisadministratie voor 1 of 2
verzorgingshuizen zodat elke medewerker verantwoordelijk was voor een groep van zo’n kleine
300 man.

- Vanaf 1-2-‘93 t/m 31-5-‘96 was ik werkzaam als administrateur/stafmedewerker bij de Luden groep,
waar ik voor de restaurants de salaris- & personeelsadministratie verzorgde d.m.v. het
PERMAN/MULTIPAY systeem. Daarnaast controleerde ik een deel van de financiële administratie en
verving bij afwezigheid de financieel administrateur. Tot mijn werkzaamheden behoorde het in eerste
instantie reorganiseren en automatiseren van de salaris- & personeelsadministratie tot een goed
Personeelsinformatie systeem, het zo ver mogelijk structureren van interne procedures die op dit en
aanverwant terrein liggen en het naar de systeembeheerder toe in kaart brengen van de wensen van
de gebruikers van het netwerk m.b.t. de werking van het netwerk en de programma’s daarbinnen.

- Vanaf 1-6-‘96 t/m 23-3-‘97 was ik in dienst van Den Dekker Sanitair Installaties als administrateur/
stafmedewerker. Opdracht was het verzorgen van de gehele administratie alsmede rapportage en het daarbij optimaliseren van de administratie alsmede het verbeteren van de bedrijfs structuur en de
werkwijze. Helaas moest ik concluderen dat dit bedrijf vanwege diverse factoren, niet meer te redden
was en is in januari 1997 in overleg mer de directie, het faillissement aangevraagd.

- Daarnaast had ik van 1-6-‘96 tot eind april ‘99 een adviseurschap bij Den Dekker Technische Service & Onderhoud, een afsplitsing van Den Dekker Sanitair Inst. Dit in eerste instantie in opdracht van Den Dekker Sanitair, maar na het faillissement als zelfstandig adviseur naast mijn gewone werkzaamheden. Doel was het overeind houden van dit bedrijf na het faillissement en het verder uitbouwen van de activiteiten van dit loodgietersbedrijf. Daarnaast moest hier eveneens een geheel nieuwe administratie opgezet worden daar deze in eerste instantie verzorgd werd door Den Dekker Sanitair Inst.

- Vanaf 1-4-‘97 t/m 31-3-‘98 was ik in dienst van O.Duygulu Holding bv. in de functie van administra-
teur/directielid. Onder deze holding waren 1 volledige werkmaatschappij en twee deelnemingen gerangschikt. Voor al deze bedrijven coördineerde ik de financiële en personeelsadministratie in de breedste zin van het woord. Daarbij was het de bedoeling dat de nu nog op diverse plaatsen extern gevoerde administratie fasegewijs overgenomen zou worden door het centrale kantoor. Dit compleet
tot en met de aanlevering van het jaarwerk. Daarnaast verzorgde ik calculatie werk en voerde ik gesprekken met nieuwe opdrachtgevers, accountant, financiële instellingen, belastingdienst, bedrijfsverenigingen en leasemaatschappijen. Van een deelneming waarin de Holding destijds een minderheidsaandeel had begeleidde ik de gefaseerde overname van de aandelen en de daarbij gepaard gaande overname van de administratie en de directietaken. Daarnaast coördineerde c.q begeleidde ik de werkgroep die voor deze werkmaatschappij de normering conform ISO 9002 inclusief aanpassing van de organisatiestructuur, uitvoerde.

- Van 14-4-‘98 t/m 10-9-‘99 was ik in dienst van JLC Steenkamer beheer BV c.q. Van der Burch Groep bv in de functie van administrateur. Tot mijn taak behoorde het continueren en waar nodig verbeteren van de financiële- en salarisadministratie en het begeleiden van het traject tot certificering van het bedrijf naar de huidige VVA 1 eisen (oftewel VCA*).

- Van 13-9-‘99 t/m 30-6-01 was ik in dienst van Bierens Verf & Wand BV in de functie van Hoofd-administratie. Tot mijn taken behoorde het opzetten van een geheel nieuw computer netwerk voor beide filialen alsmede het hoofdkantoor, het opzetten en inrichten van een geheel nieuw computer-kassa-systeem op artikel niveau, het begeleiden van de werknemers en het schrijven van procedures, het stroomlijnen c.q reorganiseren van de administratie.

- Met ingang van 1-7-01 ben ik werkzaam als zelfstandig administrateur dmv mijn administratie & advieskantoor. Ik voer werkzaamheden uit voor zowel ‘eigen’ klanten alsmede klanten van diverse detacheringbureaus alwaar ik dan op interim basis de opdracht aanvaard.
· In de periode van 1-7-01 tot 1-2-02 ben ik werkzaam geweest als Interim Hoofd Administratie bij ACS te amsterdam, een onderdeel van de RAI groep. De werkzaamheden betroffen het op orde krijgen van de administratie en het oplossen van diverse problemen van administratieve/organisatorische aard.
· In de periode van 18-2-02 tot 31-5-02 was ik werkzaam bij Brinkman Agro BV als administratief medewerker met als taak het wegwerken van achterstanden op het afhandelen van inkoopopdrachten en facturen.
· In de periode van 11-3-02 tot en met heden ben ik werkzaam als interim administrateur bij Wolfslag BV.


Opleiding interimmanager

- Eindexamen MAVO in 1986,
vakken; Nederlands, Engels, Geschiedenis, Wiskunde, Natuurkunde, Scheikunde.

- Eindexamen HAVO in 1988,
vakken; Nederlands, Engels, Geschiedenis, Wiskunde, Economie,
Handelswetenschappen & recht.

- Propedeuse HEAO in het studiejaar 1988/89.

- Eindexamen MEAO+ in 1991,
vakken; Nederlands, Engels, Bedrijfsadministratie, Bedrijfseconomie & calculatie, Statistiek,
Commerciële economie & calculatie, Privaatrecht, Wiskunde, Algemene economie.
Dit aangevuld met een certificaat voor Fiscale economie.

- Cursus GEMAL van RAET in 1992
- Cursus APAS/BRUNET van RAET in 1993
- Cursus PERMAN/MULTIPAY van het ADP in 1994
- Cursus SPD I in 1992 & 1993
- Cursus SPD II vak Bedrijfsrecht in 1994
- Examen MBA in 1995
- Examen Basisveiligheid (VCA) in 1999
Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Verder heb ik o.a. ervaring met WP5.1 & 6.1, Word, Supercalc, Lotus 123 v3 & v5, Excel, Exact, Lopac, AccountView, Freepack, MsDos, Windows 3.11, 95, 98, NT4, Novell, Kassa-Matic en diverse telebankprogramma’s.Talenkennis interimmanager

Nederland/Engels

 beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :