Flex Manager
De top 21232 Flexmanagers van Nederland
21232 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

Manager IT, Service Manager

Manager IT, Service Manager

Werkervaring interimmanager

RVS Juni 2009 ¨C heden, Contract Manager (20 uur p/week):
Verbeteren van Contractmanagement processen en ondersteunen bij het uitvoeren van verbeteracties. Daarnaast verantwoordelijk voor het opstellen van MTP (Begroting) voor alle ingekochte diensten van RVS.
Taken:
Contractmanagement
Onderhouden contacten met leveranciers
Verzamelen van gegevens voor opstellen MTP (Begroting)

Projectmanagement
Aanpak schrijven voor de verbetering van de Contractmanagement processen
Opstellen van KPI's ten behoeve van het meten van processen

Business Analist
Beschrijven van interfaces binnen het Contractmanagement proces met overige processen
Adviseren over inrichting van Contractmanagement

ANWB Juli 2007 ¨C Januari 2009, Project Manager, Service Level Manager (40 uur p/week):
Verantwoordelijk voor het opzetten van greenfield beheer organisatie (functioneel, applicatie & technisch beheer) rondom grootschalige Oracle/Siebel programma. Aansturen van een team van 15 personen, budget +/- 35 milj over 4 jaar. Onderdeel van CRM programma met als doel het ondersteunen van de business benefits van de ANWB voor de komende jaren. Lid van het programma management team als vertegenwoordiger van ANWB ICT en lid ICT MT als vertegenwoordiger van het CRM programma. Tevens operationeel verantwoordelijk voor Siebel Beheer & Infrastructuur afdeling. Bij aanvang van het project als crisismanager opgetreden om het vastgelopen beheer traject vlot te trekken.

Taken:
Crisimanagement
Vastgelopen inrichting Beheer & Infrastructuur vlot trekken

Projectmanagement
Projectplan schrijven voor functioneel, applicatie en technische beheer op
basis van ITIL / ASL / BiSL
Opstellen financieel jaarplan voor alle beheer disciplines
Inrichten beheer volgens jaar/project plan en begroting
Proces management inrichting Incident en Change management
Inrichten regie organisatie voor de aansturing van KPN (Infrastructuur partner)
Wekelijks rapporteren aan PMT over voortgang inrichting beheer

Outscourcing
Begeleiden outsourcing totale Siebel infrastructuur (RFI/RFP)
Begeleiden outsourcing Technisch Applicatie beheer naar Siebel Competence Center

Service Level Management / ICT management a.i.
Onderhouden en verbeteren SLA's met externe leveranciers en opdrachtgevers
Klantvraag analyseren en vertalen naar wijzigingen
Implementatie plan voor het integreren van Informatie Management
Dagelijkse verantwoordelijkheid over Siebel CC (Technisch- & Applicatie- en Functioneelbeheer)
Planning en Control van changes & incidenten op Siebel
Aansturing Change & Incident management
Coachen en dagelijkse aansturing van 15 beheer medewerkers.
Opzetten Informatie management afdeling voor Siebel

Schretlen & Co April 2006 ¨C Juli 2007, Project Manager:
Herstructureren van ICT organisatie en inrichten van nieuwe Functioneel Beheer organisatie. Focus met name op aanpassen van processen en verandermanagement. Aansturing direct door Statutaire Directie.

Taken:
Senior Business Analist
Proces beschrijven volgens ITIL standaarden

Projectmanagement
Implementeren & Inrichten Service Management Tool
Inrichten Change- en Incidentproces
Aansturen veranderingen tbv kanteling naar procesmatig denken
Aanpassen functie omschrijvingen van ICT afdeling en Functioneel Beheer
Verantwoording afleggen over project aan Statutaire Directie

Informatie management
Inrichten Functioneel Beheer
Change Management
Procesmodel BiSL implementeren


ANWB Oktober 2002 ¨C Mei 2005, Service Level Manager;
Op concern niveau verantwoordelijk voor het Service Level Management rondom de Centrale Ledensystemen en het Intranet binnen de ANWB. Aansturen van 8 Functioneel Applicatiebeheerders en aanspreekpunt voor de business rondom aanpassingen binnen de genoemde systemen. Tevens betrokken bij de opzet van een Centrale Klanten Database (Oracle)en het inrichten van een Middleware Competence Center (MCC) tbv het beheer en de ontwikkeling van Centrale Services en Bea Weblogic Middelware laag.

Taken:
Service Level Management
Verantwoordelijk voor de beheer end-to-end processen volgens ASL & ITIL
Bewaken van SLA afspraken en hier over rapporteren naar opdrachtgevers
Planning en control van wijzigingen en incidenten
Aansturen van Functioneel Applicatie beheerders (8 personen)
Opstellen beheer jaarplannen ism Product management (business)
Voorzitter Change Control Board & Incident Board
Budget verantwoordelijk ledensystemen & Intranet +/- 2 miljoen euro per jaar

Projectmanagement
Adviseren van concern projecten op gebied van beheer
Opstellen verbeterplannen tbv beheer (bijv. verbeteren klantgerichtheid)
Inrichting en aansturing Middleware Competence Center (3 personen)
Tactisch beleid bepalen tav ANWB Centrale Webservices
Input geven voor toekomst architectuur voor totale ANWB applicatie landschap

­³ Eneco Juni 2006 ¨C Sept 2006, Projectleider:
Opzetten van performance metingen methodiek voor alle ondersteunende afdelingen. Daaraan gekoppeld een verbetertraject om de dienstverlening te verbeteren van de ondersteunende diensten.

Taken:
Projectmanagement
Eindverantwoordelijke voor het opstellen en inrichten van een KT meting
Resultaten van meting interpreteren en presenteren aan MT
Aan de hand van resultaten verbeter traject opzetten
Na 6 mnd herhaalmeting opzetten met doelstelling stijging van 0,5 punt
Begeleiden van veranderingen tbv betere klanttevredenheid

ANWB Juni 2005 ¨C April 2006, Proces Analist :
Voor de start van het CRM programma in 2006 werden alle leden-processen beschreven in de IST en SOLL situatie. Hierbij was mijn rol enerzijds het herschrijven van de processen en anderzijds zorgen voor een IT input zodat SOLL situatie direct passend werd gemaakt voor toekomstige IT.

Taken:
Business Analist
Organiseren Workshops met eindgebruiker
Beschrijven IST en SOLL processen
Vertalen van gebruikerswensen naar systeemeisen voor RFI
Opstellen RFI en begeleiden RFI traject tbv CRM systeem
Begeleiden RFP traject tbv keuze CRM systeem

Projectmanagement
Adviseren van Programma management over de te voeren strategie mbt
implementatie Oracle
Schrijven beheerstrategie tbv implementatie CRM & ERP op governance niveau

Spaar Select Maart 2002 ¨C Okt 2002, Business Analist:
Implementeren van nieuw Call Center management systeem. Landelijke implementatie waarbij focus lag op het invoeren van nieuw maatwerkpakket.

Taken:
Business Analist
Inventariseren van klantbehoefte tav nieuw systeem
Vertalen van klantbehoefte naar specificaties tbv Functioneel Ontwerp
Testen van opgeleverde applicatie onderdelen
Bewaken van IT standaarden

Opleiding interimmanager

Bedrijfskundige Informatica

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Resultaatgerichte bruggenbouwer, ondernemend, doortastend, (politiek) sensitief, oplossingsgericht, analytisch sterk, natuurlijke leider, daadkracht, klantgericht.

Talenkennis interimmanager

Engels, Duits, Nederlands

Overig

Stephen is een gedreven specialist op het gebied van Service Management en Informatie
Management. In al zijn opdrachten heeft hij gewerkt op de scheidslijn van IT en Business en in
leidinggevende rollen. Door zijn vermogen om op alle niveaus te communiceren en (politieke) sensitiviteit is hij in staat om mensen in beweging te krijgen en benoemde resultaten te behalen. Stephen heeft veel kennis van techniek (Java/J2EE, Oracle, infrastructuren etc.) en processen (oa BiSL, ASL en ITIL). Hierdoor is hij in staat om projecten te sturen op basis van het proces met daarbij rekening te houden met de inhoud.

 beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :