Flex Manager
De top 21231 Flexmanagers van Nederland
21231 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

P&O-consultancy en-interimmanagement

P&O-consultancy en-interimmanagement

Werkervaring interimmanager

• Begeleiden van de sluiting van een vestiging van Bional, afhandelen ontslagdossiers, harmonisatie arbeidsvoorwaarden na overname, training en coaching van het management bij cultuurverandering en het maken van functiebeschrijvingen (Orba).
• Projectmanager implementatie competentiemanagement bij MEE Friesland, beleidsontwikkeling flexibilisering van arbeid en integraal strategisch personeelsbeleid, inclusief strategische personeelsplanning (o.a. HR3P).
• Interim P&O-management bij Van Dalen Installatietechniek B.V.: begeleiding MT bij ontwikkeling van visie, strategie en beleid en deze omzetten naar meetbare doelen en mijlpalen, adviseren over de veranderstrategie, opzetten en uitvoeren management developmenttraject, inclusief individuele coaching van de MT-leden; opzetten en implementeren P&O-beleid zoals het voeren van functioneringsgesprekken, verzuimbeleid, etc.
• Ontwikkelen en implementeren systeem voor performance management bij FinanCenter B.V. (overgenomen door SNS bank)
• Individuele coaching ICT’ers bij de Gemeente Epe in veranderproces.
• Advisering bij reorganisatie (inclusief het schrijven van een sociaal plan en het voeren van overleg met de vakbonden en CWI); het maken van nieuwe proces- en functiebeschrijvingen; advisering en begeleiding cultuurveranderingstraject, ontwikkelen en implementeren van functionerings- en beoordelingssystematiek en begeleiden van de overgang van CAO Gehandicapten naar CAO Metalektro bij Rtd Het Dorp.
• Maken van functiebeschrijvingen volgens de Hay methodiek bij SDU
• Uitvoeren van outplacementtraject bij ING
• Stage- en afstudeerbegeleiding P&O- en bedrijfskunde studenten
• Maken van proces- en functiebeschrijvingen, ontwikkelen van een functionerings- en beoordelingssysteem, ontwikkelen van een personeelshandboek, juridische check personeelsdossiers inclusief arbeidsovereenkomsten, trainen en coachen van het management bij Jos Ariës Bouwmaterialen B.V.
• Verzorgen van workshops voor leidinggevenden en medewerkers m.b.t. het voeren van contract- en beoordelingsgesprekken bij GGD Eemland
• Coaching bedrijfsartsen bij een arbodienst
• Implementatie competentiemanagement: samenstellen competentiewoordenboek, vaststellen kerncompetenties en competentieprofielen per functiefamilie, trainingen (o.a. in toepassen van STAR-methodiek) en assessment personeel (gapanalyse) bij MEE Drenthe
• Ad hoc P&O-advies bij HIC Nederland B.V., ingenieursbureau OBB, Stelder dakgotenreiniging, Heegt installatietechniek, Restaurant Moskou, Realstone, Reclamebureau Tomatos, Goris & Ladru vermogensbeheer, Exposure beursmanagement en Hanze Parket op het gebied van arbeidsvoorwaarden, beoordeling, ontslagprocedures, ziekteverzuim, etc.

Voorafgaand aan de interimwerkzaamheden in vast dientverband:
2002-2005 Manager P&O bij Spatie. Gezondheidszorg, ca. 700 medewerkers.
Relevante werkzaamheden:
• Signaleren en analyseren van knelpunten in de organisatie(structuur) en adviseren directie en management over te nemen maatregelen om deze knelpunten op te heffen
• Professionaliseren P&O-afdeling
• Formuleren, ontwikkelen en implementeren van integraal strategisch personeelsbeleid en
-instrumentarium (beoordeling en beloning, verzuimbeleid, etc), inclusief overleg met de OR hierover
• Organisatiebreed implementeren van projectmatig werken
• Projectmanager implementatie personeelsinformatiesysteem
• Verminderen overuren en inzet van uitzendkrachten door over te gaan op de jaarurensystematiek
• Het inventariseren van de personele gevolgen van een voorgenomen reorganisatie, inclusief het opstellen van een sociaal plan
• Het ontwikkelen en implementeren van competentiemanagement in één van de sectoren (pilot)
• Beleidsontwikkeling i.v.m. de veranderingen in de wet- en regelgeving rond zorgverlening
• Ontwikkelen van kwaliteitsbeleid in het kader van certificering, gecombineerd met het in kaart brengen van bedrijfsprocessen (huidige en gewenste situatie)
• Opzetten van een regionaal mobiliteitscentrum in samenwerking met meerdere zorginstellingen
• Leiding geven aan afdeling P&O (ca. 12 medewerkers, inclusief PSA)


2001-2002 Hoofd P&O bij het Deventer Ziekenhuis. Gezondheidszorg, ca. 1900 medewerkers.
Relevante werkzaamheden:
• Professionaliseren van de dienstverlening van de afdeling P&O en het formuleren, ontwikkelen en implementeren van integraal strategisch personeelsbeleid en –instrumentarium
• Ontwikkelen en implementeren van een systeem voor management development
• Ontwikkelen en implementeren van competentiemanagement en strategische personeelsplanning (o.a. met behulp van HR3P)
• Projectleider opzetten van een intern loopbaanadviescentrum
• Coaching van het managementteam
• Leiding geven aan afdeling P&O (ca. 15 medewerkers)

1999-2001 Regional human resource manager bij zowel SCA Recycling Nederland B.V. als SCA
Packaging Benelux B.V. Papierindustrie.
Relevante werkzaamheden:
• Adviseren en ondersteunen van de lijnmanagers bij het toepassen van arbeidsvoorwaarden en bij de uitvoering van het personeelsbeleid
• Bewaken van wet- en regelgeving t.a.v. CAO, wetgeving, aanname en afvloeiing van personeel, functiewaardering, arbeidsongeschiktheid, etc.
• Opstellen van een personeelshandboek
• Opstellen van procesbeschrijvingen P&O
• Coördinatie van het personeelsbeleid op de 11 vestigingen in Nederland en België
• Formuleren en verzorgen van opleidings- en trainingsprogramma’s voor het management
• Begeleiden RI&E, participeren in SMT en ontwikkelen en implementeren van ziekteverzuimbeleid (resulterend in een daling van het verzuim van 8,2% naar 4,4%)
• Formuleren en implementeren van een communicatieplan
• Functiebeschrijving en –waardering volgens de Hay-systematiek
• Ontwikkelen en implementeren van diagnostische instrumenten (ken- en stuurgetallen)
• Informatieanalyse, aanschaf en inrichting personeelsinformatiesysteemOpleiding interimmanager

HBO-P&O
Leergang coaching
Collegereeksen performancemanagement en verandermanagement bij Nijenrode


Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Analytisch/conceptueel
Helder in communicatie
Initiatiefrijk en slagvaardig
Goede contactuele eigenschappen, netwerker
Enthousiast, leergierig en gedreven
Betrouwbaar en accuraat


Talenkennis interimmanager

Nederlands

Overig

Run naast een HR-onderneming ook een fotografie-onderneming

 beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :