Flex Manager
De top 21233 Flexmanagers van Nederland
21233 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

Interim manager/projectmanager

Interim manager/projectmanager

Werkervaring interimmanager

Overheid: adviseur communicatie & infrastructuur/ projectleider - Mede-aansturing/stroomlijnen Bureau Communicatie & Infrastructuur (10 mensen); tweewekelijkse bilaterale gesprekken met medewerkers, coaching, motiveren van medewerkers, planning en doorspreken dagelijkse werk-zaamheden; Brug slaan tussen diverse ICT-afdelingen (70 mensen); samenwerking promoten tussen de diverse afdelingen, misverstanden en vooringenomenheden uit de weg ruimen; projectleider Firewall en Windows 2000: werkzaamheden doorspreken en uitzetten naar de projectmedewerkers, voortgang controleren, coaching, helpen bij technisch moeilijke vraagstukken; Opleiden/ kennisoverdracht Sollicitatiegesprekken; Lid Change Advisory Board

Mede-eigenaar eigen bedrijf: Opbouwen/aansturen Network Services-afdeling (15 mensen); voeren van de dagelijkse leiding van de afdeling. Uitvoering van personeels-, financieel en commercieel beleid. Maken van begrotingen. Motiveren van medewerkers, werving & selectie, ontslagprocedures, beoordelingsgesprekken, functione-ringsgesprekken en coaching. Direct verantwoordelijk voor de ICT-infrastructuur en de projectleiding van interne ICT-projecten; Advies uitbrengen aan (potentiële) klanten over server- en netwerkinfrastructuur; Acquisitie; Opzetten en schrijven bedrijfsprocessen, schrijven handleidingen; Account Management; Field Management; Project Management; Human Resource ManagementOpleiding interimmanager

Nederlands Recht RUU; MCSE NT4 en Win2K; ITIL; Prince2; CCNP

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

• Motivering van mensen; goed evenwicht proberen te vinden in taak- en mensgerichtheid, gebruik maken van interesses van mensen, informeren van mensen waardoor ze niet in onzekerheid zitten, stimuleren van onderlinge samenwerking, mensen trots la-ten zijn op hun product, het geven van een schouderklopje.
• Het managen van mensen als iemand die het overzicht bewaart, stuurt, coacht en zonodig participeert
• Vakbekwaamheid als voorbeeld voor werknemers
• Zelfkennis en ruimte voor zelfverbetering
• Zoeken naar verantwoordelijke taken en verantwoordelijkheid nemen voor de toebedeelde taken
• Optimalisering van de projectorganisatie; signaleren van mensen, afdelingen of problemen die het project tegenwerken en hiervoor een oplossing zoeken.
• Coaching van mensen door het stellen van open vragen in de vorm van objectieve, subjectieve en probleemoplossende vragen
• Conflictoplossing door communicatielijnen open te houden, de nadruk te leggen op het conflict en niet op het individu en door vervolgens beslissend op te treden zonder zaken in het midden te laten.
• Leiderschap gebaseerd op een situatie-afhankelijke aanpak, duide-lijk maken wat mijn rol is en wat de rol van de medewerker is, er-voor zorgen dat medewerkers resultaat kunnen oogsten uit hun inzet, duidelijk maken welke verwachtingen er zijn en zorgen dat mensen aan deze verwachtingen (kunnen) voldoen.


Talenkennis interimmanager

Nederlands, Engels, Frans, Duits, Italiaans

Overig

Gedreven projectmanager en interim manager die weet waarover hij praat. Uitstekend in staat projectmedewerkers te motiveren en bewezen moeilijke projecten tot een goed einde te kunnen brengen. Goed in staat de vertaalslag te maken van technische informatie naar management informatie en daarin teprioriteren.
Doelgericht, zelfstandig werken en het motiveren van mensen zijn sterke punten. Academisch werk- en denkniveau, people manager, goede contactuele vaardigheden en strategisch en organisatorisch inzicht. Resultaat-gericht, stressbestendig hoogwaardige serviceverlening. Praktische organisator.

 beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :