Flex Manager
De top 21219 Flexmanagers van Nederland
21219 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

Teammanager/ Afdelings hoofd/ Zorgmanager

Teammanager/ Afdelings hoofd/ Zorgmanager

Werkervaring interimmanager

Interim opdrachten

10/2004 – 1/2005 Persoonlijk begeleider Kesslerstichting ( dak en thuislozen)

Aandachtsgebieden:

- Coachen/begeleiden bij terug keren
zelfstandig wonen
- Klantvriendelijkheid/inlevingsvermogen
- Financiële begeleiding

5/2004 – 10/2004 Plaatsingsfunctionaris

Aandachtsgebieden:

- klantvriendelijkheid/inlevingsvermogen
- structurele communicatie met verpleegafdelingen
- theoretische verwerking AWBZ regelgevingen
- relatie beheer

4/2004 – 10/2004 Zorgcoördinator psychogeriatrisch verpleeghuis

Aandachtsgebieden:

- samenwerking in het team optimaliseren
- communicatie en ontwikkeling
- implementeren belevingsgerichte zorg

3/2004 – 5/2004 Hoofd Hotelzorg verzorgingscentrum


Aandachtsgebieden:

- analyse huishoudelijke ondersteuning, project
aanleunvoorzieningen
- continuering bedrijfsvoering

2/2004 – 4/2004 Zorgcoördinator, afdeling gespecialiseerde somatische zorg verpleeghuis


Aandachtsgebieden:

- samenwerking in het team optimaliseren
- implementeren zorgprotocollen
- budgetbewaking personele inzet

Werkervaring

10/2007 – 06/2008 Afdelingsmanager van leefsfeergroepen verpleeghuis Boswijk te Vught

3/2006 – heden Administratie verwerking voor het bedrijf HSB betonboringen

1/2005 – 9/2007 Teammanager van 4 kleinschalige woongroepen verpleeghuis Oranjeheave te Breda

2/2004 – 1/2005 Interim manager in dienst van ClearFlex ( zie bovengenoemde interim opdrachten)

8/2003 – 1/2004 Waarnemend Afdelingshoofd psychogeriatrisch verpleeghuis De Noorderboog
te Meppel

1999 – 8/2003 Teamleider van een begeleidingsgroep in een psychogeriatrisch verpleeghuis De Noorderboog te Meppel

1997 – 1999 EVV-er ( Eerst verantwoordelijke Verzorgende) psychogeriatrisch Verpleeghuis De Noorderboog te Meppel

1993 – 1997 Ziekenverzorgende, somatisch/psychogeriatrisch verpleeghuis Stellinghaven te Oosterwolde
Opleiding interimmanager

2006 – 2007 Cursus Basiskennis boekhouden
2005 – 2006 MD traject, integraal management ( Management Development)
2005 – 2005 Bedrijfshulpverlening BHV/ Ploegleider
2003 – 2004 Hoger Management ( Windesheim college te Zwolle)
2002 – 2003 Training Coachen
2000 – 2001 Midden Management in de gezondheidszorg
1992 – 1995 M.B.O. ziekenverzorgende
1989 – 1992 M.D.G.O. verzorgende
1985 – 1989 MAVO C/D niveau


Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

- situationeel leiderschap
- resultaatgericht werken / afspraak is afspraak
- goede organisatie sensitiviteit
- pragmatisch
- creatief denkvermogen
- overstijgende “view”


Talenkennis interimmanager

Nederlands
Engels
Duits

Overig

- kennis van zaken en gaat met veel enthausiasme en
daadkracht bij u aan de slag beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :