Flex Manager
De top 21226 Flexmanagers van Nederland
21226 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

interim lijnmanagement

interim lijnmanagement

Werkervaring interimmanager

Zelfstandig gevestigd adviseur, interim-manager, coach en programma- en projectmanager.
 Projectleider bij een landelijke zorginstelling voor verstandelijk gehandicapten met als opdracht zorgprogramma’s voor verschillende subdoelgroepen te ontwikkelen en te implementeren die gebaseerd zijn op de principes van een waardengestuurde organisatie. (sept 2014 – heden).
 Regiodirecteur Algemene Zaken a.i. bij een grote GGZ- instelling in de Randstad (ong 2200 medew.) De regio een omvat een ruim gebied waar zowel poliklinische zorg, wijkgerichte zorg als klinische zorg (60 bedden) en criseszorg wordt geboden door ongeveer 850 professionals. Het betreft duaal management (maart 201 - november 2015) Resultaten:
- Vormgeven jaarlijkse contracten gemeenten in kader WMO-activiteiten GGZ en inzetten gewenste transformatie dienstverlening;
- Nasleep van een reorganisatie vormgeven en verdere vereiste bezuinigingen inzetten;
- Bijdrage leveren aan de omslag van een taakgerichte organisatie naar een meer pro-
actieve en resultaatgerichte organisatie (o.a. vanuit het lean denken).
 Evaluatie van de organisatiestructuur van de afdeling Programma en het ontwikkelen van een meerjarenplan om de herziene behandelvisie middels concrete resultaatgerichte projecten te realiseren als projectleider in een TBS kliniek (juli 2014 – jan 2015).
 Coachen MT-leden en procesbegeleiding van de implementatie van een nieuw sturingsmodel voor het middenkader in een TBS kliniek. (september 2013 – december 2014).
 Fusiebegeleiding onderdeel van een instelling voor speciaal onderwijs en een Medisch Revalidatiecentrum (categoraal ziekenhuis) als projectleider (oktober 2013 – september 2014).
 Procesbegeleiding evaluatie van de structuur van de woonafdelingen en het actualiseren van de behandelvisie en het behandelkader als projectleider in een TBS kliniek (januari 2014 – juni 2014).
 De implementatie van een reorganisatie van het middenkader en het begeleiden van de eerst fase van implementatie van het werken met zorgpaden bij een Medisch Revalidatiecentrum (categoraal ziekenhuis) ad interim. (oktober 2013 - mei 2014).
 Manager a.i. van een unit voor chronische beademingspatiënten in een Academisch Ziekenhuis met als opdracht de zorgketen voor deze patiënten in het ziekenhuis te verbeteren. (maart 2012 – mei 2013) Resultaten:
- Het mee werken aan een businesscase om een efficiënte zorgketen voor de chronische beademingspatiënten in het ziekenhuis te realiseren. Op basis van de businesscase heeft CvB een besluit genomen en de financiering mogelijk gemaakt.
- Het creëren van een stepdown afdeling voor de IC voor deze groep patiënten.
- Het ontwikkelen en vormgeven van een strategische koers voor de langere termijn waar de professionals en managers achter staan en waardoor de bestaande weerstanden overwonnen konden worden.
- Het opnieuw op gang brengen en invullen van de samenwerking van de unit met enkele relevante ketenpartners in het werkgebied en binnen het ziekenhuis.
 Regiodirecteur en directielid bij een zorginstelling gericht op mensen met chronische, lichamelijke beperking en niet aangeboren hersenletsel in het Oosten van het land. (De eenheid omvat ong. 400 medewerkers) (nov. 2011- maart 2012). Resultaten:
- Samenwerkingsprojecten met de belangrijkste ketenpartner voor de toelevering van patiënten gedefinieerd en op gang gebracht.
- Een project stichtingsbreed gedefinieerd om elke locatie financieel gezond te krijgen waarbij de lijn en staf een locatiemanager bijstaan in het maken van de analyse en het nemen van de vereiste maatregelen.
 Interim unitmanager/ MT-lid bij een Medisch Revalidatiecentrum (categoraal ziekenhuis) in het Oosten van het land. Unit Neurologie volwassenen (120 fte; 60 bedden en polikliniek) (juni – nov. 2011). Resultaten:
- Starten met het lager leggen van verantwoordelijkheden en bijbehorende bevoegdheden.
- Inzetten van een verbeterprogramma gebaseerd op voorstellen van de professionals.
- Een cultuuromslag creëren door in samenwerking met de nieuwe bestuurder een nieuwe managementstijl in te zetten.
 Interimmanager van een Eetstoorniskliniek, onderdeel van een GGZ in het Westen van het land, met een poliklinisch, deeltijd en klinisch programma en de voorbereiding van twee nieuwe behandelingen binnen het zorgprogramma eetstoornissen (maart – juli 2010).
 Operationaliseren en implementeren van zorgprogramma’s en een ontwikkeld behandelprogramma in een TBS-kliniek . (projectleider, sept 2009 – april 2010)
 Sabbatical (jan – sept 2009)
 Ontwikkelen van een organisatieconcept voor zorgprogrammering en operationalisering behandelvisie TBS-kliniek in het kader van DBBC’s. (adviseur, okt 2007 – jan 2009)
 Interim-manager van een ambulant team Afdeling Doven & SH in een GGZ gedurende 5 maanden (mei - sept. 2008) Resultaten:
 Productiestijging van ongeveer 7 %
 Start met het terugkoppelen van de individuele productie en verbeterproject primair proces.
 Een team met weinig vertrouwen in een onrustig vaarwater weer leren vertrouwen op eigen kunnen.
 Verantwoordelijk voor het uitvoeren van een bezuinigingsoperatie in 3 teams van de afdeling Ouderen in een GGZ in het Oosten van het land gedurende 4 maanden (interim-management, jan. - mei 2008).
 Locatiehoofd a.i. van een persoonlijkheidstoornis- en eetstoorniskliniek in het westen van het land met 80 professionals gedurende 12 maanden. (jan - dec 2007)
Resultaat:
 Met de behandelaren van de persoonlijkheidsstoorniskliniek een lange termijn visie ontwikkeld opdat verbreding doelgroep wordt ingezet, nieuwe behandelmethoden geïntroduceerd worden en financiële continuïteit gewaarborgd wordt.
 Financiële scheiding van beide klinieken en kostprijsberekening DBC’s beide klinieken.
 Herziening structuur verdeling taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor eetstoorniskliniek. Versterking van het merk van de eetstoorniskliniek.
 Implementatie van twee zorgprogramma’s en het Elektronisch Cliënten Dossier (ECD) in een klinische locatie van een GGZ in het westen van het land. (interim management, sept 2006-jan 2007)
 Ontwikkelen van een MD- programma voor het gehele managementkader van een grote GGZ (projectmanagement, aug-dec 2006)
 Marktverkenning voor een kenniscentrum voor ICT innovaties (adviseur, najaar 2006).
 Ondernemersplan voor een fonds in de ouderenzorg (projectmanagement, voorjaar 2006)

Opleiding interimmanager

Bestuurskunde, Universiteit Twente. Afstudeerrichting: organisatiekunde 1984-1989

 beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :