Flex Manager
De top 21220 Flexmanagers van Nederland
21220 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

VERKOOPDIRECTEUR

VERKOOPDIRECTEUR

Werkervaring interimmanager

GEREALISEERDE PROJECTEN :

1. Externe groei : delocalisatie :
Een Belgisch bedrijf nam in 2004 de beslissing externe groei te stimuleren en een aantal activiteiten over te plaatsen naar Centraal-/Oost-Europa. Dit ook mede door stimulans van bestaand cliënteel, gebaseerd op kostenoverwegingen (lagere kostenstructuur).
Bij voorkeur in Oost-Slowakije (lage lonen en salarissen, lid van de EU, metaalbewerkingsindustrie, arbeiders van hoge kwaliteit).
Na overweging en evaluatie van een aantal alternatieve scenario’s, was de beste optie het vestigen van een 100% dochter in de Slowaakse Republiek.

Projectleider bij het implementeren van de delocalisatie én General Manager om tijdens de opstartfase in Slowakije de productie in goede banen te leiden (‘Greenfield project’).

Belangrijkste verwezenlijkingen :
- Definiëren van type project : overname,’joint-venture’, ‘Brown- of Greenfield’
- Keuze van beste locatie
- Opbouwen van een plaatselijke dochtervennootschap
- Tijdelijke productie faciliteiten
- Definiëren en implementeren van ‘Greenfield project’
- Opstart productie

2. ‘Turnaround’ :
Polyethyleen co-extruder, gespecialiseerd in het maken van polyethyleen folies/films voor landbouw, industrie, verpakking en bouw. Stond in voor volledige P&L accountability en superviseerde acht ‘direct reports’ ter realisatie van een reorganisatie en een nieuw business plan.

Belangrijkste verwezenlijkingen :
- Dalende rentabiliteit helpen wegwerken over een periode van 6 maanden als co- Managing Director. Dit door implementering van nieuwe procedures, het opstarten van een nieuw kost- en verkoopprijssysteem en het volledig vernieuwen van de markt/productmatrix en marktaanpak.
- Verbeteren van het bedrijfskapitaal door niet-rendabele voorraden te verkopen en de betalingstermijnen drastisch te verminderen.


3. Herstructurering :
Verkoopdirecteur Centraal- en Oost- Europa.
Verantwoordelijk voor ontwikkeling en herstructurering van de regio.


Belangrijkste verwezenlijkingen :
- In 2002: verdubbeling van winst vóór belasting (EBIT) van de Oost- Europese Business Unit na herziening van het business plan voor deze regio.
- Toename marktaandeel Hongarije van 5% naar 18%, Polen van 10% naar 25%, Roemenië van 30% naar 40% in de periode 1998-2001. Dit door het opstarten van een sales afdeling in Polen en Hongarije en een netwerk van agenten in andere belangrijke landen.
- Uitschakeling van een potentieel bedreigende commerciële situatie (vele kleine klanten met hoog risico) door contracten af te sluiten met nieuwe grote key-accounts.


4. Reorganisatie :
Sales & Marketing Manager voor een bedrijf met als hoofdactiviteit productie van uitrustingen voor intern transport en goederenbehandeling.
Verantwoordelijkheden: bestendiging van de marktpositie, bepalen van sales budgetten en halen van targets.

Belangrijkste verwezenlijkingen :
Vermijden van een grote investering in sales en engineering in de activiteit van assemblage, distributie en onderhoud van manipulatoren waarvoor oorspronkelijk een licentie werd bekomen van Thyssen en dit door voorbereiding en onderhandeling van een gepaste overdrachtovereenkomst aan Thyssen.


Opleiding interimmanager

Handelsingenieur en Licenciaat Toegepaste Economische Wetenschappen (Master's opleidingen - Universiteit van Antwerpen)


Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

General Manager, Commercieel - en Verkoopdirecteur op verscheidene Europese markten en in zeer veel industriële sectoren.
Indrukwekkende Business to Business marketing en ‘sales development’ ervaring over gans Europa, zowel door rechtsreeks te werken als via agenten.
Goede ‘start-up’ ervaring, goede strateeg, warm en inspirerend teamleider.

Competenties : herzien van strategieën, coachen van teams, inspirerend leider met de nodige dosis gezond verstand, gebruik makend van een breed en goed uitgewerkt netwerk van relaties, innoveren, “het verschil kunnen maken”, “uitblinken”.
Vakdomeinen : Sales, B2B, Marketing, Agentschappen, Logistiek, Veranderingsmanagement, GM, Training, Coaching, Start-Up, Strategisch Management, Reorganisatie, Re-engineering,Turnaround.


Talenkennis interimmanager

Nederlands, Engels, Frans en goede kennis Duits.

Overig

SECTORERVARING : staalplaatbewerking, plastic/verpakking : polyethyleen extrusie (films) en PET containers, intern transport/goederenbehandelingsuitrusting, speciality chemicals, medische apparatuur en wegwerpartikelen, houtbewerking.

COMPUTERVAARDIGHEDEN : Excel
MS Word
Publisher
PowerPoint
Outlook
Internet


 beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :