Flex Manager
De top 21232 Flexmanagers van Nederland
21232 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

testmanager en kwaliteitsmanager

testmanager en kwaliteitsmanager

Werkervaring interimmanager

Interim manager voor diverse automatiseringsafdelingen in zowel testomgeving als beheeromgeving
Testmanager voor diverse grote programma\'s (tot 100 mensen)
Kwaliteitsmanager voor diverse grote programma\'s tot 60 mensen.
detailinfo:
• Reorganiseren bestaande testactiviteiten.
• Opstellen Master testplan.
• Adviseren projectleiding m.b.t. het uitvoeren van alle testactiviteiten (vanaf Unit test t/m Productie Acceptatie Test).
• Afstemmen testactiviteiten met alle omliggende programma’s van de Nieuwe Bank.
• Risico inventarisatie, verdelen risico’s over alle stakeholders en het opzetten van het risico bewakingsproces.
• Kwaliteitsbewaking van de testen die uitgevoerd worden door de toeleveranciers.
• Bewaken en begeleiden realisatie infrastructuur (Mainframe (OTAP), Windows en Unix)
• Inrichten testorganisatie eerste plateaus.
• Intakes nieuwe medewerkers.
• Inrichten testprocessen en opstarten TPI traject.
• Afstemmen testactiviteiten over de verschillende testfasen en testsoorten (Functionele Systeem Test t/m PAT).
• Inrichten/opstarten bevindingenproces en change proces
• Opstellen testplanstructuur (MTP, Plateau testplan, fasetestplan) en rapportage structuur.
• Opstellen eisen en wensen m.b.t. het uitbesteden.
• Beoordeling offertes leveranciers.
• Overdracht testactiviteiten aan subcontractor.
• Bewaken en audits van de processen en procesbeschrijvingen.
• Mede opstellen van de kwaliteitshandboeken voor de diverse projecten.
• Bewaken en audits op de projectdocumenten en planningen.
• Ondersteunen van de projectleiders m.b.t. het invullen en bewaken van de CMM eisen (waaronder TMM en TPI)


Opleiding interimmanager

HBO elektrotechniek en HBO bedrijfskunde

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Procesverbetering, integrale afstemming processen, heikopterview

Talenkennis interimmanager

Ned, Eng, duits

Overig

Hans heeft 20 jaar ervaring in de automatisering. In die tijd heeft hij diverse functies gehad (van systeembeheer tot test- en kwaliteitsmanagement) en is betrokken geweest bij alle mogelijke ontwikkelingen binnen de automatisering.(van het ontwerpen van infrastructuren tot het inrichten van IT-organisaties). Hans benaderd de automatisering vanuit de bedrijfskundige kant en is procesgericht. Hierdoor heeft hij vaak gefunctioneerd als intermediair tussen de verschillende groepen (Gebruikers, IT, Management/Klanten)

Hans kan beschreven worden als een kwaliteitgericht en nauwkeurig werkend persoon, die het prettig vindt om met grote inzet samen te werken met anderen en op die wijze met de diverse disciplines een project succesvol tot een einde te brengen.. Hans beschikt over een goede helikopter view maar kan ook goed inzoomen op details. Naast omgaan met anderen beschikt hij over kwaliteiten die te typeren zijn als empatisch, inzet, delegeren en stressbestendigheid. In termen van LIFO kan hij gezien worden als een gedreven professional die doorgegroeid is tot een bruggenbouwer tussen de diverse groepen en individuen. Deze kenmerken komen het beste tot uiting in het opzetten (organiseren / reorganiseren) van testorganisaties (project of gehele bedrijf). Het invoeren van nieuwe testprocessen en opstarten van TPI (of CMM(i)) activiteiten. Het versterken van de kennis van testen en kwaliteitsmanagement binnen het bedrijf (inventariseren trainingsbehoefte, opzetten en eventueel uitvoeren van trainingen).


 beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :