Flex Manager
De top 21232 Flexmanagers van Nederland
21232 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

Interim Manager / ICT Manager/ Manager Bedrijfsvoering

Interim Manager / ICT Manager/ Manager Bedrijfsvoering

Werkervaring interimmanager

Manager Bedrijfsvoering jan 2009 t/m aug 2010
Opdrachtgever: INHolland School of Health
Functie: Manager Bedrijfsvoering

De afdeling Bedrijfsvoering is dé interne leverancier van alle diensten die nodig zijn om het primaire onderwijsproces van de HBO-opleidingen binnen de School of Health te ondersteunen. De afdeling levert de administratieve afhandeling van de onderwijsondersteunende processen, gedurende de fases oriëntatie, inschrijven, onderwijs leerproces, toetsen, roosters, uitstroom en alumni. Tevens verzorgt de afdeling Bedrijfsvoering de afhandeling van interne administratieve -, financiële - en HRM administratieve taken. Samenvoegen van 6 kleine afdelingen, die voorheen onder directe aansturing van de opleidingen alle onderwijsondersteunende activiteiten uitvoerden. In één afdeling Bedrijfsvoering. Na oprichting aansturen van de afdeling verdeeld over 4 locaties. Doel is het verbeteren van de continuïteit van de dienstverlening en het verhogen van de studententevredenheid. Dit door het standaardiseren van werkprocessen en het herverdelen van het werk. Binnen de school verantwoordelijk voor ICT en huisvesting.

Data Center Management(aug 2007 t/m sept 2008)
Opdrachtgever: Rabobank Nederland GroepICT DCM
Functie: Manager Data Center Management
De afdeling Data Center Management levert de kritische ICT-ruimten, zoals datacenters, MER en SER’s, incl. de faciliteiten stroom, koeling en ruimte (m2), en de fysieke connectiviteit naar netwerk en SAN. DCM voert de regie over alle noodzakelijke activiteiten die hiertoe intern én door derden worden uitgevoerd. DCM zorgt voor de fysieke installatie van ICT componenten en apparatuur, en is verantwoordelijk voor het fysieke toegangsbeheer tot de kritische ICT- ruimten
Verantwoordelijkheden: Opzetten in inrichten afdeling met 18 FTE. Operationeel verantwoordelijk voor de continue beschikbaarheid van de Data Centers en andere kritische ICT ruimten. Definiëren dienstencatalogus en bijbehorende SLA’s met zowel klanten als de interne toeleverancier die verantwoordelijk is voor m2, stroom en koeling. Kenniscentrum voor Data Center, opstellen en bijhouden “Programma van Eisen”. Uitvoeren van toegangsbeheer en het installeren van componenten in de kritische ICT ruimten. Ondersteunen nieuwbouw en migratie naar nieuw Data Center vanuit de lijn.
Resultaat: Ingerichte operationele afdeling. Dienstencatalogus en afgesloten SLA’s . Compleet nieuw ingericht Data Center op uitwijklocatie van 3000 m2 incl. Alleys en structured cabling conform eigen opgestelde “Programma van Eisen”. Uitbreiding Data Center op primaire locatie. Eenduidige processen voor het installeren van componenten in de kritische ruimte incl. capaciteit management. Meerdere Rabobank groepsonderdelen in het Data Center. Sox compliancy voor toegangsbeheer.

ICT Management(nov 2006 – juli 2006)
Opdrachtgever: Justitie GBO Gemeenschappelijke Beheer
Functie: Hoofd Beheer
Het GBO is verantwoordelijk voor het beheren van alle generieke applicaties binnen Justitie. Het GBO beheert Financiële SAP systemen, Personele systemen en de websites van Justitie. De afdeling beheer bestaat uit de afdelingen; Personele systemen, ERP systemen (SAP competence Center) Web systemen, Infrastructuur en Customer Support Center
Verantwoordelijkheden: Verantwoordelijk voor het dagelijkse operationele beheer applicaties en infrastructuur en de implementatie van nieuwe projecten. Coachen en aansturen van vijf Team Managers met in het totaal 100 FTE in Zoetermeer. Verbeteren interne samenwerking tussen afdeling Projecten en afdeling Beheer. Herstellen relatie met belangrijkste klant voor de websystemen
Resultaat:Overdracht van applicatie beheer activiteiten van de personele systemen van de GBO naar een interdepermentale beheer organisatie P-Direkt. Vertrouwen van websystemen klant is verbeterd.

Data Center en infrastructuur Management(nov 2005 – aug 2006)
Opdrachtgever: Rabobank International ITI
Functie: Data Center Manager
Het Data Center in London en Zeist van Rabo International wordt door één virtueel team, gelokaliseerd in London en Utrecht beheerd. Op ad interim basis verantwoordelijk voor het Data Center in Zeist incl. de Solaris, AIX, Linux en Wintel systemen. Hiërarchische aansturing vanuit Management in Utrecht en functioneel aansturing vanuit London.
Verantwoordelijkheden: Verantwoordelijk voor het dagelijkse operationele beheer van het Data Center inclusief infrastructuur en de implementatie van nieuwe projecten. Aansturen afdeling met 25 FTE in Utrecht. Coachen van drie teamleiders. Verantwoordelijk voor het budget en interne doorbelasting in Utrecht. Tweewekelijks bezoek aan het kantoor in London.
Resultaat: Uitbreiding Data Center in Zeist. Diverse nieuwe projecten in het rekencentrum geïmplementeerd en in beheer genomen. Audit punten afgesloten. Aanzet gemaakt voor Data Center strategie.

ICT Management(jul 2004 – okt 2005)
Opdrachtgever: Intergas Energie NV ICT
Functie: ICT Manager
Als gevolg van de liberalisering van de energiemarkt heeft Intergas Energie in 2004 en 2005 actief gewerkt aan het splitsen van het traditionele energiebedrijf in drie levensvatbare bedrijven; Netbeheerder, Infra en Leverancier. De rol van de centrale ICT afdeling komt daarmee ten einde omdat elk nieuw bedrijf een eigen ICT afdeling en infrastructuur krijgt.
Verantwoordelijkheden: Operationeel aansturen ICT met 20 FTE, later 12 FTE. Aansturen ICT leveranciers. Rapportage aan Directie. Opstellen en rapporteren over budget 2005, 2,6 MLN. Managen van alle ICT wensen vanuit de business en deze omzetten in functionaliteit van systemen. ICT afdeling en infrastructuur opdelen in drie afzonderlijke delen. Overbrengen van Functioneel Beheer van ICT afdeling naar de business
Resultaat: ICT aangepast aan geliberaliseerde markt. Gedurende reorganisatie systemen en ICT afdeling operationeel gehouden. ICT afdeling opgesplitst naar drie nieuwe bedrijven. ICT kosten omlaag gebracht.

ICT Management(jul 2003 – jul 2004)
Opdrachtgever: OPG Groothandel
Functie: ICT Manager
OPG heeft op basis van een nieuwe gewenste strategie de totale organisatie aangepast. Daarbij is een kompleet nieuw distributiesysteem opgezet waarbij het aantal distributiecentra is terug gebracht van 7 naar 3 nieuwe. Om dit te ondersteunen is een nieuw ERP systeem op basis van nieuwe processen geïmplementeerd.
Verantwoordelijkheden: Aansturen afdeling met 35 FTE. Opstellen en bewaken budget 2004 12 Mln. Aansturen leveranciers. Rapporteren aan Management Team. Maken en uitvoeren migratieplan om tot eindplaatje, 20 FTE, te komen in 1 kw 2005. Inrichten afdeling voor beheer nieuwe infrastructuur op basis van Sun en JDEdwards. Afstemming met project voor de overdracht beheer. Beheren oude VMS omgeving met legacy applicaties.
Resultaat: Op geplande data was de afdeling in staat om het beheer op de nieuwe omgeving uit te voeren. Door middel van coaching, gesprekken, aansturing communicatie en management stijl mensen en afdeling omgekregen naar nieuwe inrichting van afdeling. Medewerkers zijn op geplande datum officieel in nieuwe functie aangesteld en konden deze functie ook uitvoeren. Goedgekeurd budget en planning 2004.

Global Standard PC rollout(aug 2002 – mei 2003)
Opdrachtgever: Basf IT Services
Functie: Roll out Project Manager
Om de kosten omlaag te brengen heeft BASF in Europa een nieuwe uniforme desktop omgeving ingericht die central vanuit Nederland en Duitsland beheerd wordt. Dit voor 16.000 werkplekken op 188 locaties in 22 landen voor 52 (dochter) ondernemingen. Mijn focus lag op het bereiken van lagere kosten door het bereken van een applicatie reductie in overleg met de business en opdrachtgever.
Verantwoordelijkheden: Verantwoordelijk vanuit het centrale team voor de roll out op een aantal Duitse locaties incl. het aansturen van de lokale IT afdeling. Vastleggen van gewenste applicatie situatie. Beschikbaar maken applicaties op centrale server. Alle relevante data voor bestelling, installatie en configuratie on line beschikbaar voor andere teams.
Resultaat: Roll out uitgevoerd op Duitse sites met 1200 werkplekken. Kostenreductie door middel van standaardisering. Overeenstemming met sites voor een applicatie reductie van 7.000 naar 1.500 applicaties. Applicaties centraal beschikbaar en geregistreerd. Inventarisaties van Ist en Soll situatie in sites vastgelegd in roll out overeenkomsten.

Outsourcing PCM Internet(feb 2002 – jul 2002)
Opdrachtgever: PinkRoccade / PCM
Functie: Programma Manager
Na een Due Diligence en Transitie fase heeft PCM al haar interactieve media activiteiten uit besteed aan Groot ICT bedrijf. Websites zoals NRC.nl, Trouw.nl, AlgemeenDagblad.nl en Volkskrant.nl draaien nu bij Groot ICT bedrijf en worden ook door Groot ICT bedrijf beheerd.
Verantwoordelijkheden: Verantwoordelijk vanuit Groot ICT bedrijf voor programma management van Due Diligence en Transitie Fase. Aansturen project leiders. Deelprojecten; Ondersteuning bij het maken van offerte en SLA. Overgang van medewerkers van PCM naar Groot ICT bedrijf. Inrichten service organisatie binnen Groot ICT bedrijf voor content management, webbeheer en projecten. Inrichten contract management. Verhuizing systemen.
Resultaat: Uitbestede dienstverlening van PCM Interactieve Media naar Groot ICT bedrijf.

Competence Management(jul 2001 – feb 2002)
Opdrachtgever: PinkRoccade
Functie: Competence Manager
Aansturen en begeleiden van medewerkers die bij klanten gedetacheerd zijn. Contacten houden met klanten over uitgevoerde werkzaamheden.
Verantwoordelijkheden:Leidinggeven aan 25 medewerkers (Technisch specialisten, Project Managers en Consultants) verdeelt over meerdere projecten. Relatiebeheer, accountmanagement en acquisitie. Optreden als sparringpartner voor de klant. Coachen en ontwikkelen van de medewerkers. Voeren van werving-, selectie-, functionerings- en beoordelingsgesprekken. Mede opstellen van businessplannen.
Resultaat: Kwalitatief goede dienstverlening bij de verschillende klanten.

Insourcing Desktop Service(okt 2000 – jun 2001)
Opdrachtgever: Rabobank International
Functie: Project Manager / Programma Manager
Om een kostenverlaging te realiseren en meer flexibiliteit te krijgen, heeft Rabobank International besloten de KA omgeving zelf te gaan beheren en niet meer intern uit te besteden aan Rabo ICT. Mijn rol was eerst project manager en later programma manager
Verantwoordelijkheden: Project rapportage en budget verantwoordelijk. Aansturen 10 Project medewerkers. Inrichten dektop service organisatie, (helpdesk, NT- en netwerk afdeling) voor het beheer van 1200 werkplekken incl. infrastructuur. Overnemen van beheer activiteiten van Rabobank ICT naar Rabobank International. Implementeren ITIL processen, logistiek en tools.
Resultaat: Succesvolle insourcing van desktop services van Rabo ICT naar Rabo International binnen gestelde tijd en budget.

ITIL implementatie(sep 1999 – sep 2000)
Opdrachtgever: KPNQwest
Functie: Consultant / Project Manager / Service Level Manager
Verbeteren betrouwbaarheid dienstverlening interne ICT afdeling. Dit door middel van het invoeren van ITITL processen. Alignement van interne klanten en ICT d.m.v. Service Level Management.
Verantwoordelijkheden: Als Service Level manager het SLM proces binnen de KPNQwest IT afdeling geïmplementeerd en uitgevoerd. Interne review meetings houden en contacten onderhouden met externe onderhoud leveranciers. Implementeren van ITIL processen
Resultaat: Van nul situatie bij startend KPNQwest naar werkende ITIL processen. In het bijzonder Incident, Change en Service Level Management. Afgesloten interne Service Level Agreements en contracten met toeleveranciers.

Opleiding interimmanager

Foundation lT Service Management ISO/IEC 20000 (Certificaat 2009)
ProfessionaI Management and lmprovement of lT Service Management processes ISO/IEC 20000 (Certificaat 2009)
Avicenna Leergang Visie en Leiderschap (2008)
BiSl Business Information Service Library (certificaat 2006)
Masterclass Business IT Alignement (2006)
Sioo Leergang Partner in IT Veranderprocessen (diploma 2001)
Prince 2 Foundation (Certificaat 2000)
Itil Service Manager (Certificaat 2000)
Praktijkleer Makelaardij, Privaat - en Publiek recht (diploma )
Doctoraal Bedrijfskunde (diploma )
Kandidaats Bedrijfseconomie (diploma )
Atheneum B (diploma )

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Interim Management
Project management
People management
Governance en compliance
Business knowledge van diverse branches
Service proces management
ICT Technologie
- Data Centers
- Infrastructuur, middleware systemen en netwerk
- Monitoring
- ERP en/of bedrijfspecifieke applicaties
- SOA


Talenkennis interimmanager

Moedertaal Nederlands
Engels uitstekend
Duits prima
Gewend om te werken in een internationale omgeving

Overig

Hij is een interim manager met ervaring in verbeter- en verandertrajecten, het opzetten, samenvoegen en managen van afdelingen. Hij heeft een klantgerichte, pragmatische en flexibele instelling met een goed analytisch vermogen en goede communicatieve vaardigheden. Sterke affiniteit met ICT technologie. René heeft een goed inlevingsvermogen en is gericht op het samen met mensen doorvoeren van veranderingen. René vindt het een uitdaging om de cultuur en werkwijze op een afdeling te veranderen. Wil verantwoordelijk zijn voor het leveren van het resultaat of de beschikbaarheid van de diensten die de afdeling levert. Zoekt ook vrijheid van handelen en zeggenschap om het te kunnen sturen. People manager, eigengereid, gericht op veranderen, stimuleert, integer, senior en stressbestendig. Doet / wil (te) veel tegelijk. Ervaring met het werken met mensen uit verschillende landen.

 beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :