Flex Manager
De top 21232 Flexmanagers van Nederland
21232 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

Management Consultant

Management Consultant

Werkervaring interimmanager

programma forwaRTDs
Als ICT manager / programmamanager is de heer verantwoordelijk voor het internationaal implementeren van het ERP (Axapta) en planningssysteem (Quintiq).
Daarnaast vervulde de heer tijdelijk de rol van Manager ICT. De heer was vanuit die rol verantwoordelijk voor invoeren van een nieuwe organisatiestructuur waarbij internationale ondersteuning een belangrijke voorwaarde was.

BOA (Buitendienst Ordermanagement Automatisering)
Als projectmanager Testen was de heer verantwoordelijk voor het testen van een nieuw werkorder systeem waardoor de papieren stroom vervangen wordt door een geautomatiseerd systeem. De heer was hier primair verantwoordelijk om door middel van toetsing op testbaarheid en testen van de opgeleverde producten van de verschillende BOA deelprojecten aantoonbaar te maken dat de kwaliteit van de deelproducten voldoen aan de gestelde eisen en het aangeven van mogelijke risico’s die voor kunnen komen naar aanleiding van implementatie.

BOA (Buitendienst Ordermanagement Automatisering)
Als implementatiemanager was de heer verantwoordelijk voor het implementeren van een nieuw werkorder systeem waardoor de papieren stroom vervangen wordt door een geautomatiseerd systeem. Tevens werd er een track en tracing geïmplementeerd zodat zichtbaar was waar medewerkers waren tijdens de uitvoering. Voordeel hiervan zou zijn dat als er nog extra orders uitgevoerd moesten worden deze bij de dichtstbijzijnde medewerker uitgezet kon worden. Daarnaast was zichtbaar waar de medewerkers zouden zijn in geval van een calamiteit. Ik diende zorg te dragen dat het BOA proces (inclusief procedures, opleidingen en werkinstructies) bij alle partijen zou worden uitgevoerd conform de geaccepteerde processen.

De heer diende zorg te dragen dat het BOA proces (inclusief procedures en werkinstructies) bij alle partijen wordt uitgevoerd conform de geaccepteerde processen

Projecten Portfolio Coördinatie
Parallel aan de het BOA project maakte de heer onderdeel uit van een werkgroep dat zich bezig hield met het standaardiseren van projectmanagement en het waarborgen van kwaliteit binnen de totale Eneco Energie organisatie. Kwaliteit was hier een belangrijk aspect. De uiteindelijke doelstelling van de werkgroep was dat naast standaardisatie van projectmanagement er een model geïntroduceerd moest worden waarmee de volwassenheid van projectmanagement gemeten kan worden

ICT programma coördinator
Als ICT programma coördinator was de heer verantwoordelijk voor het professionaliseren, positioneren en doorvoeren van kwaliteitsverbeteringen van projectmanagement binnen de voormalig Remu Organisatie

Liberalisering energiemarkt
Als programmamanager was de heer verantwoordelijk voor het bewaken en bepalen van de samenhang van alle ICT gerelateerde projecten op liberaliseringgebied, welke voortvloeien uit de gas en elektriciteitmarkt en dat deze conform gestelde criteria geïmplementeerd worden waardoor de Remu zou voldoen aan de landelijke regelgeving. Daarnaast was hij verantwoordelijk voor het uitvoeren van een RFI en RFP ten behoeve van een EDI selectie pakket


Opleiding interimmanager

HBO

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

analytisch vermogen, accuraat, pragmatisme, overzicht en resultaatgerichtheid waarbij commitment en consensus belangrijke pijlers zijn, stressbestendig, sociaal vaardig, kan zowel zelfstandig als in teamverband werken, flexibel, zeer klantgericht, representatief, kwaliteitsgevoel, mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden, Generalist, ondernemend, betrokken, creatief, besluitvaardig, enthousiast, inlevingsvermogen, praktisch ingesteld, stressbestendig, sociaal, assertief, resultaatgericht, doorzetter, kwaliteitsgevoel, planmatig ingesteld

Talenkennis interimmanager

Nederlands
Engels
Duits

 beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :