Flex Manager
De top 21232 Flexmanagers van Nederland
21232 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

Operationeel Manager / COO

Operationeel Manager / COO

Werkervaring interimmanager

Consulting
Opgericht in 2017 met als doel het adviseren en begeleiden van organisaties waarbij up-scaling van de interne organisatie van belang is. Daarnaast ondersteunt Consulting op interim basis bedrijven op het gebied van risicomanagement of de interne organisatie in brede zin.


Sept 2017 – heden Adviseur LISA Ledeninformatiesystemen

LISA levert een geïntegreerd ledeninformatiesysteem voor sportverenigingen en -bonden en daarbij de service die nodig is om de verenigingen en bonden goed te ondersteunen.

LISA is de afgelopen jaren heel snel gegroeid waardoor de interne organisatie op zoek was naar de gewenste balans. De opdracht aan TONK is om een advies te geven over wat er organisatorisch nodig is om de balans binnen LISA terug te brengen en welke stappen hiervoor genomen moeten worden. Het gegeven advies heeft als resultaat dat er inmiddels een verandertraject gestart is waarmee de volgende fase is gestart; het begeleiden van het verandertraject.

Jan 2017 – sept 2017 Interim-Directeur Stichting Lokale Fondsen Nederland (LFN)

In 2014 is de Stichting LFN opgericht, die zich ten doel stelt om lokale fondsen te ondersteunen. Een lokaal fonds brengt mensen, projecten en ideeën bij elkaar met als doel de leefbaarheid in de lokale omgeving te verbeteren. In de loop van 2017 is LFN beneficiant geworden van de Nationale Postcode Loterij. In September is een Directeur aangenomen en heeft een overdracht van werkzaamheden plaatsgevonden.

Verantwoordelijk voor:
het opstellen beleidsplan 2017 en profielen voor het bureau en bestuur, het opzetten project voor een digitaal platform, relatiemanagement lokale fondsen/gemeenten en externe partijen, de administratieve & financiële huishouding

Porticus
Porticus is een internationale organisatie die de filantropische programma’s van de familie Brenninkmeijer beheert. Porticus werkt samen met partners over de hele wereld met het oog op de menselijke waardigheid, sociale rechtvaardigheid en duurzaamheid. Er zijn 170 mensen wereldwijd werkzaam verdeeld over 14 landen in 5 regio’s. Het hoofdkantoor is gevestigd in Amsterdam.


2012 – 2017 Global Director Operations & Control

• Herinrichting van de operatie van de organisatie op het gebied van IT, Financiën, Risico Management, Kwaliteitsbewaking en Project Management; team van 10-15 FTE in Amsterdam
• Lid van en Sparringpartner binnen het managementteam
• Relatiebeheerder van de 14 kantoren
• Bestuurder van de kantoren in Hong Kong, Kenia, Duitsland en Zwitserland
• Uitgevoerde projecten: o.a. het opzetten van de kantoren in Mexico, Wenen en Nairobi, wereldwijd managementinformatiesysteem geïmplementeerd, organisatie brede risicoanalyses + implementatie beheersmaatregelen, ontwerpen en implementatie van het Due Diligence proces, opzet en inrichting van het hoofdkantoor

Anthos
Anthos is de Family Office van de familie Brenninkmeijer. De family office levert wereldwijde services verdeeld over 14 kantoren in 5 regio’s. Anthos heeft 350 medewerkers.


2011 – 2012 Global Head Internal Audit

 Verantwoordelijk voor de planning en uitvoering van de audits binnen de kantoren wereldwijd.
 Audit gebieden zijn o.a. HR, boekhouding, IT, pensioenfonds, communicatie, (mogelijke) fraude en de verschillende servicegebieden.
 Adviseur van het managementteam en sparringpartner bij projecten ter verdere verbetering en het herinrichten van de organisatie en de verleende diensten aan de familie.

2009 – 2010 Senior Auditor Global

Medeverantwoordelijk voor de periodieke planning en uitvoering van de audits binnen Anthos (14 kantoren in 5 regio’s) op de verschillende service gebieden en de interne organisatie.

N.V. De Indonesische Overzeese Bank te Amsterdam (Indover bank)
Indover bank was een Nederlandse handelsbank met het hoofdkantoor in Amsterdam. Indover bank was een 100% dochter van de Centrale Bank van Indonesië. Er waren wereldwijd 120 mensen werkzaam. In 2008 is de noodregeling afgeroepen door DNB; Indover bank is in oktober 2008 failliet verklaard.


2007 – 2008 Global Manager Internal Audit & Compliance

 Vertrouwd adviseur van de Indonesische Raad van Bestuur
 Begeleiden van audits bij de kantoren in Amsterdam, Hong Kong, Singapore, Jakarta en Hamburg
 Audits: o.a. HR, boekhouding, Treasury, risico management en back office
 Ten tijde van het faillissement intensieve ondersteuning en begeleiding van de curatoren
2001 – 2006 Global Compliance Officer/ (Senior) Auditor

Naast het voorbereiden en uitvoeren van audits bij de verschillende kantoren, verantwoordelijk voor het opzetten van de global compliance functie, het beleid en de processen (o.a. het opzetten van het Compliance Handboek, de gedragscode en de klokkenluidersregeling).
1999 – 2000
1995 – 1999 Account manager Trade Finance
Medewerker back office

Opleiding interimmanager

2008 Post HBO Operational Auditing, Haagse Hogeschool (Diploma)
1989 – 1993 Propedeuse Economie/Juridisch, HES in Amsterdam
1984 - 1989 HAVO Diploma

Trainingen
2013 – Heden Trainingen op het gebied van filantropie, risicomanagement, operatie en IT
2013 Management van Mensen, De Baak
2009 - 2012 Trainingen en cursussen op het gebied van Audit, riskmanagement en governance
2007 Compliance certificaat, Het Nederlands Compliance Instituut

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Tactisch en operationeel
Verbinder en coachend.
Goed in staat beslissingen te nemen en te communiceren, ook de minder populaire
In staat om in zeer kort tijdsbestek de rol eigen te maken


Talenkennis interimmanager

Engels; vloeiend spreken en schrijven

 beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :