Flex Manager
De top 21219 Flexmanagers van Nederland
21219 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

online adviseur en projectmanager

online adviseur en projectmanager

Werkervaring interimmanager

Specialist en adviseur op het gebied van digitale content en dienstverlening. Sterk in creëren van draagvlak zowel binnen als buiten een organisatie. Een helicopterview én oog voor detail die complexe, soms technische zaken eenvoudig kan vertalen naar de business. Attent en professioneel, duidelijk in adviezen en doortastend in de uitvoering.

In de afgelopen 20 jaar heb ik ruime ervaring opgedaan in adviseren over online communicatie en implementeren van internet- en intranetprojecten en het inrichten van contentmanagement systemen en organisaties. Hierbij werk ik als projectmanager en adviseur nauw samen met multidisciplinaire teams bestaande uit een breed scala van experts op gebied van digitale communicatie, zowel inhoudelijk als op het gebied van UX, functioneel en technisch beheer.

Mijn kracht zit in een rijke kennis van digitale en online communicatievormen en plezier hebben in het creëren van draagvlak binnen een organisatie. Ik stel mijzelf als doel om zowel te adviseren als te inspireren. Niet alleen mijn collega's in het projectteam maar ook breder binnen de organisatie en op managementniveau. Hierbij werk ik samen met een positieve en tegelijkertijd doortastende instelling waarbij ik de overeenkomsten zoekt tussen de belangen van de verschillende stakeholders. Samen komen we zo tot een mooi eindresultaat.

Het adviseren en inspireren in combinatie met ruime projectmanagement kennis en kunde, waaronder agile werken, maakt mij een daadkrachtige spil bij digitale projecten.

ADVISEUR BEDRIJFSPROCESSEN (Platform Rijksoverheid Online)
DPC, MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN
Februari 2017 – september 2017
Capaciteitsvraagstuk rondom online platform in kaart gebracht via analyse van de interne werkzaamheden, stakeholder inzichten en onderzoek naar de mogelijkheden voor verbeteringen. Vervolgens heb ik adviezen voor verbetering uitgebracht.

ADVISEUR ONLINE COMMUNICATIE | PROJECTLEIDER | CONTENTMIGRATIE
DPC, MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN
Oktober 2014 – maart 2017
Analyse, visie, positionering, plan van aanpak, realisatie en migratie van de samenvoeging van de websites van de Nederlandse ambassades (280 stuks) naar één website in 12 talen. Daarnaast rijksoverheid organisaties begeleid bij het migreren van hun website naar het Platform Rijksoverheid Online (PRO) van het ministerie van Algemene Zaken. 


PROJECTLEIDER WEBSITE VERNIEUWING | CONTENTMIGRATIE | ADVISEUR ONLINE COMMUNICATIE
ALGEMENE BESTUURSDIENST
Mei 2014 – november 2014
De website van de Algemene Bestuursdienst is in 2014 gemigreerd naar het Platform Rijksoverheid Online van Dienst Publieke Communicatie. Tijdens dit traject heb ik de ABD begeleid als projectleider.

ADVISEUR ONLINE COMMUNICATIE (Platform Rijksoverheid Online)
DPC, MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN
Maart 2013 – januari 2014
Voor het ministerie van Algemene Zaken heb ik geadviseerd en gewerkt aan de doorontwikkeling van Rijksoverheid.nl en de realisatie van online magazines van het ministerie van Defensie.

PROJECTMANAGER | ADVISEUR VERNIEUWING INTRANET
HIVOS
September 2012 – januari 2014
Om haar interne communicatie te verbeteren wilde Hivos een verbeteringsslag maken met haar intranet. Voor deze opdracht heb ik de behoefte van de organisatie in kaart gebracht, geadviseerd over het herontwerp van het internationale intranet en de nodige voorbereidingen verzorgd zodat voorafgaande aan de realisatie. Daarnaast heb ik de strategie voor een succesvolle adoptie van het nieuwe intranet geschreven en het daarbij behorende redactiemodel.

VOORLICHTER KINDEREN OP INTERNET
MEDIAKIND
September 2009 – januari 2014
Voorlichting geven aan ouders en leraren over kinderen en online media gebruik. Primair bedoeld ter informatie voor ouders, verzorgers en leraren om hen handvatten te geven hoe zij kinderen kunnen begeleiden met het gebruik van internet.

CLUSTERCOÖRDINATOR ONLINE ADVIES
DCO, MINISTERIE VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU
Juni 2012 – november 2012
Tijdens een zwangerschapsverlof heb ik de coördinator van het cluster online advies vervangen. De nadruk lag daarbij op het begeleiden en sturen op resultaten van de projecten van een team van online adviseurs. Daarnaast werkte ik aan verbetering van de samenwerking en profilering van online advies binnen de directie communicatie en de rest van het ministerie.

ADVISEUR ONLINE MEDIA
DCO, MINISTERIE VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU
Februari 2012 – juni 2012
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu biedt een interactieve kaart met de projecten van het ministerie die via Rijksoverheid.nl wordt aangeboden. Voor de vervolgstap hierop heb ik geïnventariseerd wat er nodig was om de volgende fase te realiseren en geadviseerd over de vervolgstappen.


ADVISEUR ONLINE | COACH VERNIEUWING INTERNATIONALE WEBSITE
HIVOS
Augustus 2011 – juni 2012
Tijdens de vernieuwing van de nieuwe internationale website van Hivos heb ik geadviseerd over alle aspecten bij het realiseren van dit project. Hierbij heb ik als coach en sparringpartner gediend voor de beginnende interne projectleider op het vlak van: projectmanagement, verwachtingsmanagement van de interne organisatie en haar partners, beoordeling en selectie van leveranciers, redactionele vraagstukken, content migratie, inrichting van de beheerorganisatie en het communicatie- en adoptieplan rondom de oplevering van de website.

PROJECTLEIDER WEBSITE VERNIEUWING
INSPECTIE SZW
April 2011 – februari 2012
De inspecties van het ministerie van SZW (Arbeidsinspectie, Inspectie Werk en Inkomen en SIOD) zijn per 1 januari 2012 opgegaan in één Inspectiedienst, Inspectie SZW. Tijdens deze organisatieverandering heb ik als projectleider een nieuwe gezamenlijke website voor de 3 inspecties gerealiseerd.

VAKCOACH INTERNET ADVIES & PROJECTMANAGEMENT
DCO, MINISTERIE VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU
Oktober 2011 – december 2011
Binnen de afdeling communicatie van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heb ik online adviseurs gecoached op zowel inhoudelijke vraagstukken als projectmanagement en adviesvaardigheden.

ADVISEUR ONLINE COMMUNICATIE | PROJECTLEIDER E-PARTICIPATIE
MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN
Juni 2009 – december 2012
Ministeries (SZW, EZ, BZK en V&W) begeleid in de migratie van een eigen corporate website naar rijksoverheid.nl. In de uitvoering betekende dit projectmanagement, bepalen van functionele specificaties, begeleiden en aansturen van interaction designers, technisch ontwerpers, functioneel beheerders, ontwikkelaars, webadviseurs en redacteuren. Daarnaast heb ik de behoeften voor e-participatie via rijksoverheid.nl in kaart gebracht. Met als resultaat een advies over hoe e-participatie succesvol zou kunnen worden ingezet. Tevens mede verantwoordelijk voor het beleid en de uitvoer van het social media en webcare programma tijdens het project.

ADVISEUR ONLINE MEDIA
DCO, MINISTERIE VAN VROM
Februari 2008 – juni 2009
Binnen de afdeling communicatie van het ministerie van VROM heb ik de interne organisatie geadviseerd over online communicatie via zowel de corporate website als het intranet. Als projectleider heb ik de vervanging van het contentmanagementsysteem van het intranet begeleid. In de uitvoering betekende dit projectmanagement, bepalen van functionele specificaties, begeleiden en aansturen van multidisciplinaire teams (UX, programmeurs, functioneel beheerders, ontwikkelaars, webadviseurs en redacteuren. Daarnaast was ik bij aanspreekpunt voor implementatie van de webrichtlijnen voor websites van de rijksoverheid.

ADVISEUR ONLINE MEDIA | PROJECTLEIDER
PIANOO, MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN
Juli 2007– december 2008
Als online communicatie adviseur heb ik PIANOo begeleid in het realiseren van een user generated website. In de uitvoering betekende dit gebruikersbehoefte in kaart brengen, het programma van eisen schrijven, functioneel ontwerp opstellen, leveranciersselectie begeleiden en uiteindelijke projectleiding van de realisatie van de website.

ADVISEUR ONLINE MEDIA
PROGRAMMA ARK
Februari 2008 – november 2008
Als online communicatie adviseur heb ik Programma ARK begeleid in het realiseren van een nieuwe website. In de uitvoering betekende dit gebruikersbehoefte in kaart brengen, het programma van eisen schrijven, functioneel ontwerp opstellen, leveranciersselectie begeleiden en uiteindelijke projectleiding van de realisatie van de website.

CONTENTMANAGER
PIANOO, MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN
Augustus 2006 – juli 2007
Als contentmanager was ik verantwoordelijk voor de inhoudelijke kwaliteit van pianoo.nl. Daarnaast was mijn rol het signaleren en adviseren over verbeteringen van de website. Bij de ontwikkeling van de nieuwe website heb ik geadviseerd en begeleid bij aandachtspunten zoals het in kaart brengen van gebruikersbehoeften, leveranciers, content en usability. Na oplevering van de website heb ik de redactieraad aangestuurd, CMS trainingen gegeven, contentmanagement plan en gebruikersdocumenten opgesteld.

ACCOUNTMANAGER ONLINE PROJECTEN
SUNTZU
Januari 2006 – mei 2006
Als accountmanager was ik verantwoordelijk voor het ontwikkelen en onderhouden van relaties met bestaande en nieuwe klanten. Daarnaast zorgde ik voor het opstellen van briefings voor ontwerpers en presentaties aan klanten, offertes opstellen en aansturing en financiële afwikkeling van projecten. Tevens schreef ik marketingcommunicatie plannen en verzorgde brainstorm sessies voor nieuwe mediaconcepten met creatie en de klant.

E-BUSINESS ADVISEUR | HOOFD WEBREDACTIE
MN SERVICES
Oktober 2002 – december 2005
Als e-Business adviseur begeleide ik zowel interne als de externe relaties op gebied van online communicatie en het verbeteren van online bedrijfsprocessen. Hieronder viel het maken van functioneel ontwerpen, adviseren in vormgeving & content en projectmanagement. Als hoofd webredactie heb ik leidinggegeven aan een redactie van 6 redacteuren voor 3 online kanalen. Daarnaast indirect een groot netwerk van correspondenten aangestuurd voor content creatie. In die rol heb ik onder andere het contentmanagement beleid ontwikkeld voor de verschillende online kanalen.


INTERNET MARKETING COÖRDINATOR
CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE, CHICAGO USA
Oktober 1999 – maart 2002
Als internet marketing coördinator was ik verantwoordelijk voor het ontwikkelen, uitvoeren en managen van online marketingconcepten voor de corporate website. Daarnaast adviseerde ik over vormgeving en content, begeleide ik marktonderzoeken en usability tests. Tijdens de overgang naar een nieuw CMS was ik projectleider voor de migratie van de corporate website.

INTERACTIVE MARKETING MANAGER | BUSINESS PARTNER
DESIGNTECH SOLUTIONS, NAPERVILLE USA
Juli 1996 – september 1999
Als interactive marketing manager adviseerde ik over online marketingconcepten voor klanten en deed tevens het projectmanagement. De nadruk lag op functioneel ontwerp, vormgeving en content. Als projectmanager stuurde ik externe partners aan om gezamenlijk een totaal concept te realiseren. Dit betekende het aansturen van freelancers op gebied van marketing, design en ontwikkelaars. Als business partner was ik tevens verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de bedrijfsstrategie en het onderhouden van bestaande klanten en werven van nieuwe opdrachtgevers.

INTRANET ASSOCIATE
MERCK, WARENVILLE USA
Oktober 1995 – juli 1996
Verantwoordelijk voor het ontwikkelen, uitvoeren en managen van online concepten voor het corporate regionale intranet. Tevens adviseur voor vormgeving en content. Verantwoordelijk voor het opleiden en begeleiden van medewerkers bij gebruik van intranet

Opleiding interimmanager

UNIVERSITY OF CHICAGO | AA, e-Business, 2000 – 2002
HOGESCHOOL UTRECHT | BA, International Marketing Management, 1990 – 1995
PRINCE2 | Foundation 2017
SCRUM MASTER | Scrum Alliance, 2011
STRATEGISCHE INTERNETONTIWKKELINGEN | Focus Conferences, 2005
ADVIESVAARDIGHEDEN | VIS trainingen, 2005
SCHRIJVEN VAN BELEIDSPLANNEN & ADVIESRAPPORTEN | Schouten & Nelissen, 2004
INTEGRATED E-BUSINESS STRATEGY | Graham Business School, Chicago USA, 2001

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

online communicatie, online strategie, projectmanagement, content management, content migratie, vakcoaching, scrum, agile, rijksoverheid, social media, webredactie, overheidscommunicatie

Talenkennis interimmanager

Engels (near native)
Frans (basis)
Duits (basis)

 beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :