Flex Manager
De top 21212 Flexmanagers van Nederland
21212 professionals

 stel een vraag

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

Kwartiermaker, verandermanager, projectmanager, senior advis

Kwartiermaker, verandermanager, projectmanager, senior advis

Werkervaring interimmanager

Projectdirecteur Verkenning Meer Maas Meer Venlo| 2017 - 1 maart 2019
Stuurgroep Meer Maas Meer Venlo
Leiden van de integrale MIRT/HWBP-verkenning, die de verbetering van hoogwaterveiligheid met gebiedsontwikkeling rond de Maas combineert. Leiding geven aan het multidisciplinaire projectmanagement-team op basis van IPM-systematiek.
De complexe strategische integrale verkenning Meer Maas Meer Venlo combineerde de verbetering van toekomstige hoogwaterveiligheid met gebiedsontwikkeling rond de Maas. Wegens het uittreden van de gemeente najaar 2018 uit het samenwerkingsverband van provincie, waterschap, gemeente en Rijk is een einde gekomen aan het project. Ik was verantwoordelijk voor het opzetten en leiden van de projectorganisatie, het begeleiden en ondersteunen van de bestuurlijke stuurgroep en ambtelijke samenwerking tussen de partners, en afstemming met burgers, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Vervolgens was ik belast met de afwikkeling van het project.

Interimmanager Communicatieadvies en Omgevingskennis | 2015 - 2016
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Verantwoordelijk voor en leiden van de organisatieontwikkeling gericht op professionalisering van individu en team, het inrichten van de werkprocessen en de positionering van de afdeling (ca. 30 professionals) in de directie Communicatie van het bestuursdepartement.

Kwartiermaker/directeur shared service organisatie Doc-Direkt | 2010 - 2014
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Verantwoordelijk voor en leiden van de fusie tot de baten-lastendienst/shared service organisatie voor documentaire informatiehuishouding van het rijk uit organisatieonderdelen van alle departementen en het leiden van de verdere ontwikkeling van de dienst (ca. 300 fte).

Kwartiermaker - Verandermanager - Adviseur - Interimmanager | 2007 – 2014
via Algemene Bestuursdienst Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties / ABD-Interim
* Adviseur Ontwikkelen Stip op de Horizon voor Stichting Milieu Centraal | 2014
* Adviseur Verkennen Samenwerkingsmogelijkheden voor Dunea N.V. en Hoogheemraadschap van Rijnland | 2013 - 2014
* Verandermanager t.b.v. Archieforganisatie Rijk voor Min. BZK | 2009 – 2010
Verantwoordelijk voor het ontwikkelen van het plan van aanpak voor de fusie tot de baten-lastendienst/share service organisatie Doc-Direkt
* Adviseur Inrichting Contractmarketing voor Min. BZK | 2009
* Directeur Concerncontrol en Organisatieontwikkeling a.i. voor Sociale Verzekeringsbank | 2008 - 2009
* Kwartiermaker Categoriemanagement Inkoop Tijdelijk Personeel voor Min. EZ en Min. BZK | 2007 - 2008

Kwartiermaker - Verandermanager - Adviseur - Interimmanager | 1989 – 2007
Ministerie Verkeer en Waterstaat
* Projectdirecteur Veranderopgave Verkeer en Waterstaat |2006 – 2007
Verantwoordelijk voor stimuleren, inspireren, faciliteren van medewerkers van het ministerie in het bereiken van politiek-bestuurlijk bewustzijn, bij van buiten naar binnen denken en intern samenwerken.
* Kwartiermaker ExpertiseCentrum Opdrachtgeverschap Rijkswaterstaat |2004 – 2006
Verantwoordelijk voor en leiden van de ontwikkeling en implementatie van professioneel opdrachtgeverschap/innovatief aanbesteden. En voor het vormgeven, opbouwen en afslanken van het ExpertiseCentrum.
* Directeur Verkeer en Infrastructuur bij de regionale directie Noord-Nederland Rijkswaterstaat |2001 - 2004
* Directeur a.i., kwartiermaker, adviseur bij de Meetkundige Dienst Rijkswaterstaat |1989 - 2001

Opleiding interimmanager

2014 MTi, Mediation (certificaat)
2014 Ebbinge/Algemene Bestuursdienst Min. BZK (ABD),
Leergang toezichthouders (certificaat)
2005 Open Universiteit, module Rechtssociologie: Recht en
samenleving (certificaat)
1996 - 2001 Open Universiteit, modules Bestuurskunde (certificaten)
1982 - 1988 Landbouwuniversiteit Wageningen,
Biologie/Landschapsecologie (diploma)
1976 - 1982 Gymnasium-ß (diploma)

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Sterk als kwartiermaker, verandermanager, projectmanager of adviseur in een dynamische en complexe omgeving. Breng complexiteit terug tot de essentie, door situaties en organisaties snel te doorzien en in samenhang te plaatsen en te verbinden. Zet dit in om organisaties te bouwen, door te ontwikkelen en verder te professionaliseren.
Mensen en organisaties nieuwe wegen te laten ontdekken en het beste uit zichzelf laten halen. Stuur op basis van beïnvloedend vermogen.
Breng brede ervaring en kennis mee op het gebied van leiderschap, verandermanagement en (interim)management, organisatieontwikkeling, management- en organisatieadvies en persoonlijke ontwikkeling/coaching.


Talenkennis interimmanager

NL moedertaal
ENG goed
DUI redelijk

Overig

Maatje bij ReconnAct (2016 - heden): ondersteuning geven bij het van vinden van (vrijwilligers)werk en het verhogen van zelfredzaamheid.

 stel een vraag

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :