Flex Manager
De top 21231 Flexmanagers van Nederland
21231 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

Credit Manager

Credit Manager

Werkervaring interimmanager

Nov’16 t/m mrt’17: Credit Manager, Service Centrum voor Auteurs- en Naburige rechten (SCAN), te Hoofddorp.
Omschrijving: Verantwoordelijk voor het algehele creditmanagement traject.
Taken:
-Dagelijks leiding geven aan het creditmanagementteam, 4 mdw (3,2 fte);
-Verantwoordelijk voor de DSO (100.000 relaties);
-Monitoren van de processen bij de outsourcing- en incassopartner & gerechtsdeurwaarders;
-Conformeren aan diverse SLA’s (intern & extern);
-Opstellen van maandelijks bestuurs- en creditmanagementrapportages.

Febr’14 t/m okt’16: Credit Controller, Nederlandse Energie Maatschappij (NLE) te Rotterdam.
Omschrijving: Analyseren en bewaken van het incassoproces.
Taken:
-Analyseren van data icm de lopende processen binnen NLE (400.000 relaties);
-Rapporteren over en bewaken van de voortgang/ prestaties van verschillende incassopartners;
-Contact onderhouden met diverse incassopartners;
-Diverse rapportages opstellen over de gehele debiteurenportefeuille;
-Sturing geven aan het team debiteurenbeheer (9fte) obv resultaten;
-Resultaten wekelijks afstemmen met de Financial Director.

Juni’08 t/m juli’13: Credit Manager, Consultancy (ZZP).
Diverse interim opdrachten vervuld:
Juni’12 t/m juli’13: Interim Financieel Analist, Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) te Hilversum.
Opdracht: Voorbereiding van financiële analyses ter ondersteuning van de relatiemanagers.
Taken:
-Zelfstandig uitvoeren van financiële analyses obv prognoses, meerjarenplannen en jaarverslagen van woningcorporaties tbv jaarlijkse review;
-Advies formuleren tav van de borgstellingsruimte van corporaties aan de relatiemanagers;
-Monitoring planning van de relatiemanagers.

Dec’10 t/m mrt’12: Interim Senior Cliënt Service Manager, IFN Finance (factoring) te Rotterdam, onderdeel Deutsche Bank.
Opdracht: Beheer cliëntenportefeuille & plaatsvervangend Team Coördinator.
Taken:
-Dagelijks berekenen & bevoorschotten mbt werkkapitaalfinanciering van cliënten;
-Coachen van 6 teamleden.
-Verantwoordelijk voor een eigen cliëntenportefeuille;
-Uitvoeren van intensief (Inter-) nationaal debiteurenbeheer;
-Overleggen en monitoren van dossiers met de kredietverzekeringmaatschappij, incassobureau en advocatenkantoor;
-Signaleren, analyseren en rapporteren van risico’s bij de cliënten obv ratio’s;

Juni ’09 t/m aug’10: Interim Projectleider van mobiliteitsproject, ARS T&TT te Leidschendam.
Hoofdopdracht: Projectleider van het mobiliteitsproject ‘Slim Prijzen Waalbrug’, Nevenopdracht: Coördinator van het communicatieteam ‘Spitsmijden Brabant’.
Taken:
-Aansturen van het projectteam SPW (6 personen);
-Zorg dragen voor het behalen van de gestelde doelstellingen en deadlines;
-Opstellen van tussentijdse- en eindrapportages;
-Plannen/ coördineren van activiteiten binnen het communicatieteam SB.

Mrt ’09 t/m juni’09: Interim Assistent Projectleider, ARS T&TT te Leidschendam.
Opdracht: Het assisteren van de projectleider in 5 lopende projecten.
Taken:
-Aansturen van 7 uitzendkrachten;
-Plannen en monitoren van de werkzaamheden voor de uitzendkrachten;
-Zorg dragen voor het behalen de deadlines.

Sept ’08 t/m dec’08: Interim Credit Manager, DKSH te Dordrecht.
Opdracht: Definiëren, implementeren en bewaken van processen mbt Account Receivables & meewerkend Creditcollector. Taken:
-Definiëren/ implementeren van creditmanagement processen op de AR-afdeling;
-Integreren van de dependance DKSH Kuala Lumpur in de processen;
-Terugdringen van het uitstaande debiteurensaldo, achterstanden in bankverwerking en opschonen van debiteurenoverzichten;
-Contact onderhouden met gerechtsdeurwaarders en incassobureaus;
-Coachen van de medewerkers.

Juni ’08 t/m sept ‘08: Interim Sr. Accountant, Accounting Plaza te Wormer.
Opdracht: Zorg dragen voor een correcte overgang van de marketing projectadministratie van Albert Heijn naar Polen.
Taken:
-Migreren van de projectadministratie naar Polen;
-Periode afsluiting werkzaamheden (rapportages), budgetteren, reserveringen bepalen iom de Controller van Ahold Zaandam.

Mei’05 t/m mei ‘08: Interim Control Professional, DPA Flex te Amsterdam.
Via DPA gedetacheerd geweest bij:
-Ordina BPO te Zoetermeer, Medewerker Controle & Rapportage: Uitvoeren van controles van de BackOffice activiteiten van Staalbankiers. Taken: Reconcilieren van de nostro rekeningen, opstellen van dagelijks, wekelijks en maand- rapportages zoals openstaande postenlijst (geldstromen), bewaarplaatsen controles (posities), SLA/ KPI’s. Afstudeerscriptie geschreven (VVCM): SEPA, Werkkapitaalbeheer & In-house banking.
-Heineken te Zoeterwoude, Medewerker Debiteurenadministratie: Migreren van debiteurenadministraties naar een SSC. Taken: Migreren van 2 unit debiteurenadministraties naar de SSC, Verantwoordelijk voor incasso, aanmaning en facturatie, rapportages opstellen tbv maand- en jaarafsluiting, beschrijven, standaardiseren en vastleggen van werkprocedures, deelname aan projectgroepen.

Debiteurenbeheerder / Coördinator, Firma B.A Overwater te Amsterdam (AGF).
Taken: Bewaken en incasseren van openstaande saldi van debiteuren, In- en verkopen van AGF- producten aan zowel particuliere klanten als horeca ondernemingen, Mede aannemen van personeel, contractbesprekingen en inroostering.

Juli 01 t/m okt’02 : Financieel consultant, Bas Consultancy BV te Den Haag.
Op interim basis financiële ondersteuning gegeven aan onderstaande bedrijven en instellingen.
-Gemeente Rotterdam: opzetten van een debiteurenbeheer functie, bewaken en
analyseren van het debiteurensaldo, vorderingen ter incasso aanbieden bij het
incassobureau, contacten leggen tussen de verschillende deelgemeentes,
Rapporteren aan het hoofd financiële administratie.
-Hirschmann Weesp: kredietbeheer van debiteuren, beoordeling over vrijgeven
van orders, rapporteren over debiteurenstanden aan het management, behandelen van declaraties en beheren van wagenpark.
-Rodamco Vastgoed Amsterdam: analyseren en controleren van de volledigheid
van balansrekeningen in het oude systeem (AEVAS) en het nieuwe SAP-systeem,
analyseren van tussenrekeningen en kruisposten.
-Dikema & Chabot Rotterdam: opstellen activa staat, werkkapitaal overzicht,
reserveringen opstellen/ boeken, maken van balansspecificaties, controle op
kostenrekeningen, maandafsluiting.

Mei'99 t/m juli’01: Logistiek/ Commercieel medewerker Binnendienst, Akzo Nobel Aerospace Coatings te Sassenheim.
Taken: Administratief verantwoordelijk voor het orderproces, het aan- en bijsturen van de orders binnen het productieproces om de afgesproken tijdsplanning te halen, Intensieve communicatie met interne afdelingen en (internationale) klanten (UK/Frankrijk).

Nov'97 t/m mei'99: Exact consultant, Koper & De Jager Exact Software Center te Noordwijk.
Taken: telefonische support verlenen aan Exact gebruikers, terugkoppeling naar Exact, beheer van intern- en extern batch verkeer.

Opleiding interimmanager

VVCM. Opleiding Certified Credit Manager, diploma gehaald in juni 2008.
Onderdelen: Juridische aspecten van Credit Management, Algemene economie, Credit Management en
marketing, Ondernemingsfinanciering, Integrale visie op Credit Management en een afstudeerscriptie.

NIBE-SVV.
- Zakelijke kredietverlening (december 2013)
- Grondbeginselen zakelijke kredietverlening (april 2011)

Graydon. Deelopleiding Credit Specialist I, december 2005.
Onderdelen: Omgaan met bedrijfsinformatie, juridische aspecten uit de praktijk, analyseren van de jaarrekening, seminar international debiteurenbeheer.

HES Amsterdam. Studie Bedrijfseconomie - Afgestudeerd in 1997.

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Mijn werkwijze kenmerkt zich door een hands-on mentaliteit, gestructureerd, oplossing- en resultaatgericht, proactief met daarbij oog hebbend voor de bedrijfsbelangen en menselijke factoren. In combinatie met mijn positieve uitstraling en instelling, flexibiliteit, doorzettingsvermogen en betrokkenheid heb ik een goede invulling gegeven aan de interim opdrachten.

Talenkennis interimmanager

Nederlands & Engels - mondeling / schriftelijk goed.
Frans/ Duits – mondeling / schriftelijk redelijk.


Overig

max reis afstand is 60 minuten.

 beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :