Flex Manager
De top 21212 Flexmanagers van Nederland
21212 professionals

 stel een vraag

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

Manager Overheid

Manager Overheid

Werkervaring interimmanager

Werkervaring:
2012-heden Teamchef Real Time Intelligence Center
Politie Eenheid Amsterdam. Verantwoordelijkheden; direct leidinggevende van de 29 medewerkers. Inrichten , ontwikkelen van deze nieuwe afdeling. Met alle taken en verantwoordelijkheden die dit met zich mee brengt; ontwikkelen strategie en personeelsbeleid, bedrijfsvoering, opleidingsbeleid en doorontwikkelingsbeleid. Opzetten, implementeren en evalueren capaciteitsmanagement.

2008 – 2012 Manager human relations
Politie Academie Eenheid Amsterdam.
Verantwoordelijkheden: Business-partner van de directie ten aanzien van het verandertraject, optimaliseren werkprocessen, uitvoeren human relations- beleid, werving en selectie, adviseren van de directie van de politieschool over het (post) initiële politieonderwijs.
- Aansturen personeelsafdeling, strategische personeelsplanning, functioneringstrajecten, arbeidsconflicten, disciplinaire zaken en ontslag. Bij de academie waren 1500 medewerkers en studenten werkzaam.
- Coachen en begeleiden en adviseren van teamleiders ten aanzien van thema’s als verzuim, functioneringstrajecten, uitstroom etc. Onderzoek en advies voortijdig m.b.t. uitval politiestudenten, trekker van het kwaliteitsproject personeelsbeoordeling door lijn managers.

2002 – 2008 Specialist Bereden Politie Eenheid Amsterdam.
Vertrouwenspersoon Bereden politie en hondengeleiders in een periode die gekenmerkt werd door complexe cultuurproblematiek.
Praktijkcoach voor nieuw ingestroomde collega’s.
Toegevoegd aan het management Bereden Politie als adviseur op het gebied personeel, verzuim en disciplinaire zaken.

1997 – 2000 Medewerker Basispolitiezorg Politie Eenheid Amsterdam.

Opleiding interimmanager

2016
Diploma Schoolleider vakbekwaam

2011-2012
Post HBO ‘Programma Oriëntatie Op Management’

2003-2009
HBO Personeelsmanagement

2006
Opleiding Vertrouwenspersoon

2003
Opleiding Mobiele eenheid Bereden Politie

2002
Basisopleiding Beredenen

1996
Basisopleiding Medewerker Basispolitiezorg

1988-1993
H.A.V.O.

Relevante Cursussen
2015 Verandermanagement
2013 Persoonlijke kracht
2010 Wet Poortwachter
2010 Arbeidsrecht

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Verbindend
Ondernemend
Communicatief sterk


Talenkennis interimmanager

Nederlands en Engels

 stel een vraag

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :