Flex Manager
De top 21219 Flexmanagers van Nederland
21219 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

IV/ICT Manager

IV/ICT Manager

Werkervaring interimmanager

Okt 2017 - april 2019
Manager Project- & Informatiemanagement ( & IDB)
Gemeente Amsterdam / Cluster Sociaal
+/- 4500 werkplekken. 75 medewerkers in team, vijf coördinatoren. Budget €3.5M

Aansturing van een gevarieerd team: Projectmanagement, Informatie-, proces- en business Analisten, Informatie- en documentatiebeheer, IV Servicedesk, post- en archief het afdelingsondersteuning en het accountteam Subsidies & Inkoop.
- Het versterken van het strategisch vermogen van projectmanagers en Informatiemanagers;
- Inrichten en begeleiden van accountteam Subsidies & Inkoop naar strategische partner voor betr. directie.
- Inrichten ondersteunende administratieve processen en opzetten bedrijfsbureau voor de afdeling.
- Herpositioneren van Informatie- en documentatiebeheer als intrinsiek onderdeel van de IV organisatie, vooraan in het proces, Archiving By Design;
- Het opbouwen en ontwikkelen van een team business-, proces- en informatieanalisten, onderling verbinden deelgebieden en verbinden met business, de IV-keten en BI;
- Verbeteren werving en selectie jong talent voor de afdeling IV;
Transitie deel van de professionals naar stedelijke expertisepools;

Okt 2016 – sept 2017
Hoofd ICT, Contracten & Recordmanagement
Inspectie van het Onderwijs (ministerie van OCW)
+/- 700 werkplekken. 40 medewerkers in team. Budget €11M
- Inrichten IV-Regie-organisatie, ten behoeve van de aansturing van leveranciers en vraagsturing.
- Op gang brengen en begeleiden proces om tot een visie en roadmap voor de herontwikkeling van het IV-landschap te komen.
- Ontwikkeling naar meer Agile- en LEAN-werkvormen voor projecten en beheer.
- Insourcen/inrichten eigen ontwikkelteam voor maatwerkapplicaties.
Opzetten dienstverlening door technisch team aan andere onderdelen van OCW.
- Behartigen belangen Inspectie op departementaal niveau.
- Verbetering softwareontwikkeling: kortere ontwikkeltijd, hogere release frequentie, hogere First Time Right
- Positioneren van Recordmanagers als adviseur op beheer van informatie, borgen Privacywetgeving en archiveringsbeleid.
- Verbeteren van Informatiebeveiliging door concrete activiteiten, het realiseren van volledige BIR compliancy en het borgen van IB in het architectuur- en het wijzigingsproces.


Sep 2015 – juli 2016
Manager ICT Operations / Technisch Beheer
RH Marine / Radio Holland (voorheen Imtech Marine)
+/- 2000 werkplekken wereldwijd. 10 medewerkers in team.
- Na faillissement van het moederbedrijf moest Imtech Marine worden losgemaakt uit het moederbedrijf en de ICT opnieuw opgezet.
- Wereldwijde ondersteuning verbeterd door delegatie van rechten, taken en tools naar lokale ICTers,
- Implementatie ABDO beveiligingsnorm tbv defensieopdrachten,
Vernieuwing datacenter,
- Implementatie changemanagement,
- Licentiecompliancy-onderzoek.


Mei 2014 – juli 2015: Manager ICT Backoffice & Servicedesk
Raad voor de Kinderbescherming, min. Veiligheid en Justitie
+/- 2500 werkplekken, 35 medewerkers in het team met 4 teamleiders. Budget €5M
- Verbeteren afdelingscultuur door positief leiderschap: focus op wat goed gaat, wat voor verbetering vatbaar is bespreekbaar maken, vertrouwen geven en medewerkers aanspreken op hun professionaliteit.
- Met een shift-left beweging en gericht problemmanagement dienstverlening verbeterd: incidenten teruggebracht van 1100 tot gemiddeld 600 meldingen per week waarvan ruim 80% in het eerste contact kon worden opgelost.
- Tegelijkertijd conform de strategie bij de rijksoverheid, een outsourcing transitie in gang gezet richting één van de shared service centers binnen het departement.
- Professionaliseren team
- Verbetering dienstverlening.
- Uitvoering reorganisaties
- Stabiliseren ICT Infrastructuur
- Verbeteren financiële planning & aansluiting begroting op realiteit
- Outsourcen ICT taken
- (Mede) ontwerp en inrichting IV-Regieorganisatie

juni 2012 – mei 2014
Manager Technisch Beheer
College voor Zorgverzekeringen
+/- 600 werkplekken, 12 medewerkers in het team. Budget €1,5M
- Verouderde, complexe en onderling vervlochten infrastructuur vereenvoudigd. Het statistisch rekenplatform ten behoeve van de risico-verevening vervangen om de performance te verbeteren. Het platform ten behoeve van de verzekeringsapplicaties moest worden ontvlochten met het oog op de overdracht van de verzekeringstaken aan het CAK.
- Na de implementatie van de nieuwe infrastructuur voor het rekenplatform werden de calculaties voor de risicoverevening met een factor vijf versneld, waardoor de berekeningstijd terugging van ruim een maand naar een week.
- Het verzekeringsplatform is technisch losgemaakt van de rest van de omgeving en noodzakelijke vernieuwingen zijn doorgevoerd.
- Standaardiseren & vereenvoudigen infrastructuur
- Bouw en optimalisatie performance statistisch rekenplatform tbv de risicoverevening (verrekening €40 miljard)
- Carve-out infrastructuur platform ten behoeve van verzekeringstaken ter voorbereiding overplaatsing naar CAK.
- Inrichten tactische beheerprocessen
- Samenvoegen servicedesk ICT/Facilitair
- Europese Aanbestedingen van o.a. inkoop hardware, software, telefonie en diensten.
- Implementatie en ontwikkeling Informatiebeveiligingsbeleid
- Opstellen lange termijn investeringsplanning & levenscyclusplan
- Opstellen, bewaking en verantwoordelijkheid begroting

nov 2009 – mei 2012: Hoofd ICT & Informatisering
Het Muziektheater Amsterdam
+/- 800 medewerkers, +/- 350 werkplekken, 7 medewerkers in het team. Budget €800K.
- Professionaliseren ICT afdeling
- Formuleren en uitvoeren IV-beleid
- Standaardiseren ICT Infrastructuur
- Inrichten ITIL-processen
- Opstellen Meerjaren Investerings & Onderhouds Begroting
- Selectie en implementatie gezamenlijk servicemanagement-systeem Facilitair en ICT (Planon)
- Productselectie en implementatie diverse informatiesystemen.
- Europese Aanbesteding Kaartverkoopsysteem
- Ontwikkelen meerjaren beleidsplan techniek en informatiemanagement
- Opstellen, bewaking en verantwoordelijkheid begroting

Opleiding interimmanager

2001 - 2004 Bedrijfskundig Management
Post Bachelor – Hogeschool Brabant - Diploma behaald

2004 Informatiebeveiligingscoordinator
Post HBO – HES/Gemeente Amsterdam – Diploma behaald

2009 PRINCE2 Foundation

2009 ITIL v3 Foundation

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

verandermanagement, reorganisaties, structurering, visieontwikkeling, professionalisering, teambuilding, cultuur

Talenkennis interimmanager

Nederlands en Engels

 beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :