Flex Manager
De top 21219 Flexmanagers van Nederland
21219 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

Interim manager Interim coach Interim coordinator

Interim manager Interim coach Interim coordinator

Werkervaring interimmanager

01-07-15 ZZP Interim manager / coördinator / coach.

Jan. 2015 – heden Procesbegeleider Stichting de Noorderbrug. Trainen van team in zelf organiserend werken met als uitgangspunt Persoonlijk Leiderschap. Begeleiden van specifieke vraagstukken van RVE manager op de werkvloer, door middel van coaching on the job.
Medewerker Beelden van Kwaliteit.

Okt 2013 – December 2014 Cliëntcoordinator Stichting de Noorderbrug locaties Wonen Hoogeveen.
Coördineren en aansturen van het team om kwaliteit van zorg aan cliënten te verbeteren en te waarborgen.

Mei 2011 – Okt 2013 Cliëntadviseur VVT Zorgverleners
Verzorgen van de intake, evaluaties van cliënten.
Verzorging van Algemene Zorg Registratie, AZR.
Verzorgen van CIZ en WMO indicaties.
Voorzitten van cliënt overleggen.
Zorginhoudelijk coachen van teams.
Ondersteunend naar de regiomanager.

Projectlid Samenredzaam V&VN
Ontwikkelen van een handvat voor samenwerken met mantelzorg.

2009 – 2011 Teamcoördinator RIBW Groep Overijssel
vestiging Almelo.
Aansturen en coördineren van een intramuraal team.
Project lid HEE RIBW Groep Overijssel
Project lid Buurtzorg GGZ.

2007 -2009 Ambulant woon en zorg coördinator zorg RIBW Groep Overijssel vestiging Hardenberg Begeleiden van cliënten met NAH als woonbegeleider.
Coördineren van zorg werk en welzijn van cliënten met psychiatrische en psychosociale problematiek.

2002 – 2007 Teamcoördinator woonvorm Trajekt
Stichting InteraktContour Zwolle.
Coördineren van team en verantwoorden van kwaliteit van zorg binnen een woonvorm voor mensen met (niet) aangeboren hersenletsel.

Projectmedewerker ‘Ontwikkeling en implementatie competentie model’.

2000 – 2002 C. Verzorgende, Thuiszorg Noord West Twente, vestiging Vriezenveen.
Verzorgende binnen de thuiszorg.

1995 – 2000 Woonbegeleidster, JP van den Bent Stichting Drachten.
Woonbegeleider binnen een woonvorm voor mensen met een verstandelijke beperking.

Projectmedewerker ‘Bohemien’
Opstarten van een drempelloos inloophuis voor mensen met psycho- sociale problematiek.

1993 – 1995 C. verzorgende, Thuiszorginstelling BTF BLT Sneek.

1992 – 1993 Uitzendkracht, zorgsector TEMPO TEAM Sneek

1992- 1989 Woonbegeleidster, gezinsvervangend tehuis
“De Bovenweide” Huizen.

1986 – 1989 Z. Opleiding Eemeroord Baarn.

Opleiding interimmanager

2011 HBO Zorgmanagement Diploma

2006 HBO Sociaal Pedagogische Hulpverlening Diploma

2000 MBO sociale dienstverlening. Diploma

2002 Niveau 3 opleiding Diploma

1989 Z. Opleiding

1986 Christelijke MAVO Hardenberg Diploma


Overige opleidingen en cursussen / trainingen met certificaat;

2015 Inspiratiebijeenkomst Hans van Loo
Workshop Hans van Loo

2015 Dag workshop Loslaten Jan Bommerez

2015 Training U theorie.

2015 Training Procesbegeleiding
Joost Pieter van Lee

2015 Training Beelden van Kwaliteit gecertificeerd.
Hans Reinders, hoogleraar Ethiek VU & Lydia Helwig.

2013 BHV gecertificeerd

2011 Training AZR

2011 Cursus ECD

2011 Workshop Auticomm - Autisme

2010 Training Verzuim management voor
Team coördinator

2010 Training Connector Big Five Personality

2009 Training Begeleiden van Intervisiegroepen

2009 Training Omgaan met Agressie

Training Willem Kleine Schaars Methodiek

Basistraining Psychopathologie

Training Cliëntadministratie en Registratie

2008 / 2009 Basisopleiding Systematisch Rehabilitatiegericht handelen
2008 Methodische werkbegeleiding

2008 Cursus Psychopathologie

2005 Cursus Omgaan met Agressie

2005 Cursus “Bedrijfshulpverlening”

2004 Cursus Niet aangeboren Hersenletsel

2004 Cursus Methodisch opleiden in de beroeps Praktijkvorming
2001 Methodisch Handelen.
Aanspreekbare en aansprekende zorg

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Persoonlijk leiderschap, Professioneel en Kwaliteitsgericht vakmanschap, Klantgericht en Samenwerken. Lean.

Talenkennis interimmanager

Nederlands. Duits. Engels.

Overig

Persoonskenmerken;

Kernwoorden welke mij als mens typeren zijn; positief, open, eerlijk, nieuwsgierig, extravert, duidelijk en doelbewust, betrokken en goedlachs. Betrokken, van mens tot mens.

Mijn kerncompetenties zijn onder andere; Persoonlijk leiderschap, Professioneel en Kwaliteitsgericht vakmanschap, Klantgericht en Samenwerken.
Kernwoorden welke mij typeren als medewerker zijn; denken vanuit LEAN.
Gelijkwaardig, ruimte voor ontwikkelen, benutten van talenten en kracht. Doelen stellen en behalen. Open, eerlijk, direct, betrokken.
Uitgaand van mogelijkheden en buiten kaders durven denken om doelen te behalen.


 beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :