Flex Manager
De top 21233 Flexmanagers van Nederland
21233 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

Coach- en interim functies

Coach- en interim functies

Werkervaring interimmanager

2015 heden Trainer Ervaringsleer, Team Focus

Bij Team Focus bieden we voor zowel individueel, teams als organisaties vanuit verschillende bedrijfstakken niet alledaagse activiteiten aan. Deze activiteiten, veelal outdoor, hebben geen relatie met het dagelijkse werk waardoor een context wordt gecreerd die voor iedereen gelijk is.
De gedragingen en processen die tijdens deze activiteiten worden geuit en ervaren worden gespiegeld, door het stellen van open vragen. Hierdoor ontstaat inzicht in bijvoorbeeld eigen gedrag, de wijze van communiceren, de groepsdynamica en samenwerking.
Door als trainer de verantwoordelijkheid voor het (leer) proces bij het individu/team neer te leggen leren mensen van hun ervaringen. Waardoor zij vervolgens zichzelf in hun eigen kracht (terug) zetten.
Enkele trainers van Ivy Insight zijn samen overgegaan naar deze nieuwe organisatie Team Focus.

2011 heden Unitmanager, Stichting Pergamijn

Als Unitmanager binnen Pergamijn ben ik integraal verantwoordelijk voor de zorg- en dienstverlening van ongeveer 140 verstandelijk beperkte clinten. Hiervoor stuur ik 6 teamleiders direct aan, met een totale verantwoordelijkheid van ongeveer 120 fte. Hierbij word ik ondersteund door een staf die bestaat uit gedragskundige, beleid & beheer en personeel & organisatie. Periodiek rapporteer ik aan Manager Clint Dienstverlening (MT lid) over de vooraf gestelde doelen op het gebied van bedrijfsvoering, medewerkers- en clinten tevredenheid.
Tevens heb ik diverse projecten gerealiseerd waaronder deelname aan het Equipe Mont Ventoux project i.s.m. Koraalgroep en zijn verschillende woningen gesloten en samengevoegd doordat deze zowel inhoudelijk- als bedrijfsmatig niet rendabel waren.

2013 2014 Trainer Ervaringsleer, Ivy Insight

Bij Ivy Insight trainde ik teams op dezelfde wijze als momenteel gebeurd binnen Team Focus.
2012 2014 Gastdocent Hogeschool Zuyd

In deze periode heb ik als gastdocent jaarlijks een Minor gegeven waarbij studenten de beginselen kregen aanreikt van bedrijfskunde. Hiervoor heb ik (hoor) colleges gegeven en een casus - opdracht geschreven die de studenten binnen Pergamijn deden beantwoorden. De studenten kregen zodoende een platvorm waar zij geleerde theoretische modellen en paradigmas konden toetsen op de praktijk.
Door wijzigingen in de opleidingstructuur binnen de Hogeschool is deze samenwerking beindigd.

2007 2011 Clusterhoofd Zorg, Stichting Pergamijn

De functie als Clusterhoofd Zorg betekende dat ik direct leidinggevende was van ongeveer 45 fte. medewerkers. Deze waren verdeeld over een 6- tal gedecentraliseerde projecten, waar ongeveer 60 clinten woonde en werkte. Elk project werd inhoudelijk gecordineerd door zorgcordinatoren. Periodiek rapporteerde ik aan de Manager Zorg (MT lid) over zowel de geleverde Ondersteuningsplannen en geleverde zorg, als ook over zaken zoals verzuim, ARBO en productie.
Daarnaast heb ik destijds verschillende projecten gesloten en samengevoegd ten behoeve van een meer effectievere- en efficintere bedrijfsvoering.

2002 2007 Teamhoofd, Koraal Groep, Locatie Maasveld Maastricht

Samen met een gedragskundige was ik verantwoordelijk voor de zorg- en dienstverlening van 22 ernstig meervoudig gehandicapten clinten. Waarbij ik als teamhoofd verantwoordelijk was voor onder andere de formatie (ongeveer 20 Fte), productie, kwaliteit van zorg en verzuim binnen de middelen aangedragen vanuit het Clustermanagement (MT lid).
Tevens heb ik destijds een intern flexbureau opgezet waardoor snel, doeltreffend en efficint medewerkers flexibel ingezet werden bij verstoring van dienstroosters.

1999 2002 Groepsleider, Stichting St. Anna Gastenhof, Locatie Urmond

In dit orthopedagogisch behandelinstituut werkte ik als groepsleider, binnen een multi disciplinaire team, samen om de jeugdigen te behandelen opdat zij actief konden deelnemen aan de maatschappij.

Opleiding interimmanager

Maart 2015 Radboud Management Academy, Bedrijfskunde.
Verwachtte einddatum medio 2017

2012 Opleiding voor Ervaringsleer Trainer (via Ivy Insight) ) diploma behaald

2009 2011 Master of Change and Culture, MCC (via NCOI University) diploma behaald

2004 2006 Hogere bedrijfskunde, post HBO, (via ISBW) diploma behaald

2000 2002 Kadermanagementopleiding Gezondheidszorg, HBO, (via Hogeschool Zuyd)

1995 1999 HBO SPH (Sociaal Pedagogische Hulpverlening) (Via Hogeschool Maastricht) diploma behaald

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Als persoon kan ik getypeerd worden als een open, eerlijk en optimistisch persoon die zich graag bevind onder de mensen.

Voor zowel mezelf als een ander ben ik continue opzoek naar verandering (lees verbetering).
Door mijn pragmatische instelling, inventief vermogen, verantwoordelijkheidsbesef en flexibiliteit ervaar ik verandering als enige constante. Hierdoor passen de rollen innovator en aanjager goed bij mij, dit samen met een gezonde dosis humor op gepaste wijzen.

Als professional wil ik graag zaken ontwikkelen, met een sterke focus op het gezamenlijke doel. Hierbij luister en observeer ik goed naar wat mijn gesprekspartners zeggen en doen. Naast het hebben en houden van een goede relatie telt voor mij het uiteindelijke resultaat. Een winnaars - mentaliteit is mij niet vreemd.

Mijn hoog incassering- en relativeringsvermogen leiden ertoe dat ik ruimte heb en hou voor (zelf)reflectie. Om samen met de ander te zoeken waar verbetering noodzakelijk is.
Waarbij deze ander zich gesteund voelt in het leerproces (en waar fouten maken wordt ervaren als inherent bij leren en ontwikkelen).
Het stellen van open vragen vanuit een coachende houding zijn mechanismen die ik eigen heb gemaakt. Om vervolgens met, deze coachende wijze van leidinggeven, een context te creren waarin eenieder het beste in zichzelf kan halen en deze ervaringen deelt met zijn omgeving.

Werken onder spanning werkt bij mij als extra uitdaging, het leidt ertoe dat ik op mijn best functioneer en daarmee ook meer voldoening haal uit het resultaat.


Talenkennis interimmanager

Nederlans in woord en schrift

 beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :