Flex Manager
De top 21231 Flexmanagers van Nederland
21231 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

Projectmanager Lean en kwaliteitszorg

Projectmanager Lean en kwaliteitszorg

Werkervaring interimmanager

Profiel
Ik ben een zakelijk en mensgericht persoon, betrouwbaar en degelijk als een moderne dieselmotor. Met een pragmatische en oplossingsgerichte instelling is aanpakken en tot operationeel resultaat komen voor mij een vanzelfsprekendheid. Ik heb altijd veel plezier in project- en procesmatig werken waarbij de klant het vertrekpunt is. Op een gestructureerde en planmatige wijze geef ik invulling aan integraal management, optimaliseer ik bedrijfsprocessen en ontwikkel teams naar een hoger prestatieniveau.
Ik mag graag mijn kennis en inzicht delen met anderen en hen coachen bij de implementatie van verandervraagstukken. Mijn analytische, creatieve en commerciële kwaliteiten en een goed inlevingsvermogen typeren mij om projecten en innovatieve programma´s succesvol uit te voeren.

Werkervaring
2016-2017 Projectleider Backoffice - Ziekenhuisgroep Twente ZGT - Hengelo
Het Facilitair Bedrijf van ZGT levert diensten aan derden. Voor een efficiënte levering van diensten als verhuur ruimten, onderhoud medische apparatuur, gebouwen & installaties, ICT, Service & Logistiek heb ik de Backoffice en werkprocessen middels een Lean aanpak ingericht.

2014-heden Eigenaar AB-Vela - Partner in Continu Verbeteren van processen & organisatie
o Onafhankelijk voorzitter Centrale Cliëntenraad Zorggroep Sint Maarten: Het voorbereiden en uitvoeren van raadsvergaderingen. Ontwikkelen van nieuwe medezeggenschap binnen een veranderend besturingsmodel.
o Bestuurslid VvE Pompeblêd. Opstellen en uitvoeren MJOP voor recreatiepark.
o Voor de landelijke vereniging TalentPlus participeer ik in enkele werkgroepen en geef de sollicitatie & loopbaantraining “Nieuw Perspectief”.
o Als bestuurslid van de landelijke vereniging de Zonnebloem regio Hengelo organiseer ik grotere evenementen en ondersteun vrijwilligers met het gebruik van ICT voorzieningen.
o Roerganger bij het kernteam van Talents on Tour Twente: een initiatief om bedrijven en organisaties creatieve oplossingen te bieden voor hun vraagstukken.
o Externe mentor voor studenten van ROC Twente.


2011-2014 Lean Consultant - Achmea IM &IT - Apeldoorn
Als “hands-on” consultant heb ik:
o trainingen gegeven over operationeel management, procesoptimalisatie en houding & gedrag
o management en teams gecoacht bij het ontwerpen en invoeren van prestatie-indicatoren, het verbeteren van processen en het begeleiden met Kaizens.

Resultaat: de afdelingen Finance & Risk, P&O, ICT Architecten, Operations en Delivery Management hebben 15% operationeel bespaard, is een verhoging van klant- en medewerkertevredenheid gerealiseerd en beter beheersbare processen in de ketens.

2004-2011 Manager Klantenteam - Achmea Vitale - Noordoost Nederland
Als coachend en faciliterend manager:
o had ik de verantwoordelijkheid voor de acquisitie en een goede uitvoering van Arbodienstverlening aan klanten, in de sectoren onderwijs, gezondheidszorg, MKB-industrie en branchekoepels
o heb ik de transitie uitgevoerd van een wetgedreven naar een ondernemende zakelijke arbodienstverlener.
Resultaat: zelfstandig, financieel renderende en klantgerichte teams met een realisatie van 50% verzuimreductie bij klanten.

2000-2004 Vestigingsmanager - Veluweconsult/Kliq/Capability - Apeldoorn
Als ondernemend manager:
o gaf ik leiding aan een team van loopbaanadviseurs en trainers
o en heb ik nieuwe dienstverlening ontwikkeld en geïmplementeerd, o.a. training integraal verzuimmanagement.
Resultaat: succesvol en gedreven professioneel team voor outplacement- en loopbaanadviesprojecten.

1998-2000 Consultant/trainer - Sierksma Consulting Group - Utrecht
Na jaren ervaring opgebouwd in veelal technische bedrijven maakte ik de stap naar een organisatie waarbij ik meer nadruk kon leggen op de factor “mens”. Daarbij heb ik:
o trainingen (managementvaardigheden) georganiseerd en zelf gegeven aan operationele teams.
Resultaat: goed functionerende en zelfsturende teams met verbeterde concurrentiepositie.

1990-1998 Organisatie adviseur/projectmanager - TC Project Management - Apeldoorn
Bij deze startende onderneming heb ik:
o organisaties geadviseerd en gecoacht bij het opzetten van kwaliteitsmanagement-systemen (ISO-9000, VCA, Milieu, Arbo). Hierbij heb ik handboeken opgesteld, processen verbeterd en cultuurveranderingen begeleid
Resultaat: tientallen bedrijven ISO-9000 gecertificeerd en technische innovatieprojecten binnen gestelde tijd, budget en kwaliteit opgeleverd.

1989-1990 Projectleider - Somsen Installatietechnieken - Eibergen
Samen met de directie heb ik :
o nieuwbouw en renovatie projecten in woningbouw, utiliteit en industrie voorbereid, klantwensen geïnventariseerd, planning opgesteld en installaties ingekocht
Resultaat: projecten, als een subtropisch zwembad, tijdig en binnen budget en kwaliteitseisen opgeleverd.

1982-1989 Project coördinator - Hollandse Signaalapparaten - Hengelo

Opleiding interimmanager

HTS Elektrotechniek
HTS Economische bedrijfstechniek
LearN Business University Nijenrode

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

analytisch, commercieel en financieel inzicht, people manager, pragmatisch en doelgericht

Talenkennis interimmanager

Nederlands
Engels

 beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :