Flex Manager
De top 21226 Flexmanagers van Nederland
21226 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

interim-manager/verander-manager

interim-manager/verander-manager

Werkervaring interimmanager

Talant – Drachten.
Leidinggevende verandertraject/projectleider
Herstructurering teamsamenstelling. (afgerond)
Kwaliteitsverbetering woonunits volgens HKZ norm.
Communicatie team en verwanten verbeteren. 2012-1-2014
Novo – Groningen
Interim Zorgposthoofd/verandermanager
WMO transitie zorglocaties in de stad Groningen
Personele competenties meten
Wijzigen van teamsamenstellingen (afgerond) 3-2013 – 6-2013

Zelfstandig Ondernemer/ZZP er.
Verandermanager| projectleider|coach en adviseur. 2013 –heden


Talant – Drachten
verandermanager/projectleider
Opzetten woonvoorziening Jongeren. (afgerond) 2011 - 2012
Talant. – Drachten
verandermanager/projectleider 2010 – 2011 Locaties wonen en project herstructurering Ambulante
Thuisondersteuning. (afgerond)

Talant. – Bolsward
Teammanager. 2009 - 2010 Locaties wonen volwassenen en ambulante begeleiding

Talant. – Organisatie voor zorg en dienstverlening.
Hoofd Wonen te Sneek en Bolsward 2004 – 2009
69 cliënten en 65 medewerkers. Waarvan 2 locaties
ouderenzorg.

Heechhout Kaai – Organisatie voor zorg en dienstverlening.
Locatiemanager te Bolsward en Wommels. 1999 – 2004.
65 cliënten en 52 medewerkers.

Vanaf 01-09-2000 tevens interim-manager
in Koudum. 2000 – 2002.
36 cliënten en 30 personeelsleden Met ingang van 01-01-2002 zijn de organisaties Heechhout Kaai, DAG en Maartenswouden gefuseerd tot TALANT.
Van medio 2002 tot 2003 heb ik de nieuwe locatiemanager van Koudum gecoached en mijn interim taken afgerond.
Eind 2003 ben ik gevraagd om in Sneek te gaan werken.

Gericht op de fusie heb ik als neventaak het vormgeven van personeelsbegeleiding/intervisie In de regio Sneek, Koudum,
Bolsward en Wommels. 2002 - 2004.

Buitensupervisor Studierichting Gedrag en Maatschappij
Contactpersoon HBO. V. N.H.L.Leeuwarden 1989 - 20007.


MAARTENSWOUDEN – Instelling voor mensen met een Verstandelijke beperking.
Clusterhoofd Dagbesteding.
Dagelijks aanbod Dagbesteding aan 110 cliënten. 1986 – 1998.
18 fte medewerkers.

interim sectormanager dagbesteding 1996 – 1997
36 fte medewerkers en 450 cliënten

“Stella Maris” te Arnhem - Instelling voor schipperskinderen.
Teamleider
Op contractbasis gedurende een jaar 1985 – 1986.
24 cliënten en 12 teamleden


“Stichting verst. Geh. Arnhem e.o.” 1983 – 1985.
Hoofd GVT.
24 cliënten en 12 medewerkers


Waarnemend Hoofd DVO. 1981-1985.
70 cliënten en 14 medewerkers


Crisisopvangcentrum “Paula Stichting”(FIOM)
Oosterbeek.
Teambegeleider en intakecoördinator. 1975 – 1981.
12 maatsch werkers en 34 cliënten

Opleiding interimmanager

Opleidingen Diploma

. Master Opleiding
Organisatie & Management
Rijkshogeschool Groningen en Nijmegen.
- supervisiebevoegdheid
- arbeidsverhoudingen
- didactiek 1e gr. Lesbevoegdheid ag.vakken 1988.

. H.B.O. Organisatie /Personeelsbegeleiding
C.I.C.S.A. Amsterdam
- gezinsbegeleiding
- personeelsbegeleiding 1982

. M.B.O. Inrichtingswerk “De Meerberg” Nijmegen. 1977

. Z. Opleiding (Zorg Verst. gehandicapten)
s’Koonings Jaght, Schaarsbergen 1973


Trainingen

. Teamsamenwerking in crisisinterventie
. Didactiek
. Superviseren
. management en leidinggeven
. werken met zorgplannen/ondersteuningsplannen
. functioneringsgesprekken voeren
. management en cultuurverandering
. ziekteverzuimbeheersing
. verandermanagement
. projectorganisatie
. competentiegericht werkenProfessionele ervaring

- Maken van bedrijfsplannen
- Budgetbeheer personeel en middelen
- Nieuw en verbouw trajecten aansturen
- Creëren van gezonde financiële situatie
- Vormgeven van individueel gerichte zorg
- Herstructureren van teams a.h.v competenties
- Overlegvormen opzetten
- Scholing en coachings trajecten teams opzetten
- Werving en selectie personeel
- Ondersteuningsplannen/Zorgplannen aansturen
- Samenwerkingsprojecten met andere organisaties opzetten
- WMO transitie gericht op financiering 2015.Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Als projectleider en verandermanager heb ik het management/directie en bestuur veelal geadviseerd. Ik kan goed op alle niveau's werken. Strategisch, tactisch en operationeel niveau wisselen elkaar af in verandertrajecten. Ik kan mensen enthousiasmeren en motiveren in de te nemen stappen. Maak gebruik van de competenties van medewerkers en kan goed overwicht bieden in complexe trajecten.

Talenkennis interimmanager

nederlands

 beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :