Flex Manager
De top 21233 Flexmanagers van Nederland
21233 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

Jurist / Contract Manager

Jurist / Contract Manager

Werkervaring interimmanager

maart 2005 Freelance opdracht Legal Audit Arbeidsrecht bij projectenorganisatie

mei. 2004 - jan. 2005 In Spanje en Nederland Freelance bij een internetverhuurbedrijf vakantiewoningen; Verantwoordelijkheden en resultaten: adviseren op juridisch vlak, opstellen van standaardcontracten/algemene voorwaarden in Nederlands, Engels en Spaans.

jan. 2001 – febr. 2004 Contracts Manager / Contracts Lawyer.
Verantwoordelijkheden:
· Contracten beoordelen, onderhandelen, redigeren: Sales- / Supply- / Procurement- / Business Agreements, Non-Disclosure Agreements/Proprietary Information Agreements/Geheimhoudingsverklaringen, Letters of Intent, General Terms/Algemene voorwaarden voor Sales & Procurement./ Verkoop & Inkoop.
· Contract Reviews in offerte-fase, Program Reviews in contractuele fase.
· Eerstelijns juridisch advies aan programma teams.
· Overall contractenbeheer / contract management: contactpersoon intern programmateam, (mede-)bewaker programma/contract-proces.
Resultaten:
· Met succes onderhandeld en opgesteld een Termination Agreement met een Spaanse partner.
· Succesvol onderhandeld en opgesteld een USD 28 mln. vervolg productiecontract met een Amerikaanse partner voor US defensievliegtuig.
· Claimbrief opgesteld vanwege vastgestelde meerwerk met waarde van USD 800.000 binnen contractuele relatie met een Amerikaanse partner.
· Met succes onderhandeld en opgesteld een Engineering Agreement met een Franse partner voor uitbesteding van conceptual design werk.
· Succesvol ontwikkeld en opgesteld diverse standaarddocumenten voor de Contracts Department.

maart 2000 – januari 2001 Interim-Jurist
Verantwoordelijkheden:
Beoordelen, onderhandelen, redigeren van EU-samenwerkingsovereenkomsten op gebied van R&D, alsmede geheimhoudingsovereenkomsten; Resultaten: vijf EU-contracten en Non-Disclosure Agreements succesvol afgehandeld en verder beleid voor de afdeling JZ opgezet.

okt. ’97 – maart 2000 Interim-jurist projecten.
Projecten:
· Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (Opta), Den Haag, Juridische Zaken. Werkzaamheden: Behandelen van bezwaarschriften van telecombedrijven, schrijven van beslissingen op bezwaar.
· Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), Rijswijk, Juridische Zaken. Werkzaamheden: Behandelen van bezwaarschriften van mensen in opvang, schrijven van beslissingen op bezwaar; opstellen van huurovereenkomsten.
· Gemeenten Vlaardingen, Leiden, Tiel, Juridische- & Fiscale Zaken. Verantwoordelijkheden en resultaten: In teamverband binnen een periode van 7 maanden succesvol duizenden bezwaarschriften behandeld, schrijven van beslissingen op bezwaar, op basis van de wet- en regelgeving in het kader van de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb) in samenhang met de Wet Waardering Onroerende Zaken.
· Gemeente Nieuwkoop Juridische Zaken. Verantwoordelijkheden en resultaten: Binnen een periode van 3 maanden alle lopende vergunningaanvragen afgehandeld op basis van de wet- en regelgeving in het kader van de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb) in samenhang met de Gemeentewet. Verder standaardmodellen opgesteld voor vergunningverlening, begeleidende brieven, checklists.
· Sociale Verzekeringsbank, afdeling AOW/Anw, Dordrecht. Behandelen van bezwaarschriften, schrijven van beslissingen AOW/Anw.


Opleiding interimmanager

OPLEIDINGEN
1992 - 1997 Nederlands Recht, Erasmus Universiteit te Rotterdam.

CURSUSSEN / VAARDIGHEDEN

januari 2005 Cursus Contractenrecht.
januari 2002 – april 2004 Opleiding Spaanse taal, Instituto El Abanico, Rotterdam.
februari 2004 Deelname workshops Communicatie, Presentatie, Projectaanpak.
maart 2002 Deelname workshop Revenue Management Process & Working Capital Awareness.
november 2001 PAO-cursus English Legal Language.
november 1999 PAO-cursus Capita Contractenrecht & Jurisprudentie Algemene Wet Bestuursrecht.
maart 1999 Deelname workshop Raad van State te Den Haag, Meesterweek Rotterdam.
mei 1996 Deelname workshop Benelux merkenbureau te Den Haag.
maart 1996 Deelname workshop Sport en Recht, Meesterweek Rotterdam.


Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Juridische advisering / Contract management : Opstellen, redigeren diverse contracten / Opstellen, redigeren Algemene Voorwaarden (Sales; procurement) / Legal Audits / WOZ-ervaring, bezwaarprocedures

Talenkennis interimmanager

· Nederlands : uitstekend
· Engels : uitstekend
· Spaans : goed
· Frans : voldoende
· Duits : voldoende beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :