Flex Manager
De top 21226 Flexmanagers van Nederland
21226 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

Interim manager, project/programma-manager,coach

Interim manager, project/programma-manager,coach

Werkervaring interimmanager

Bangrijkste resultaten:
• de koers uitzetten en als projectmanager leiding geven aan meerdere projecten binnen de Solvency II programma’s van Achmea en Loyalis,
•het (re)organiseren van en leiding geven aan de ICT-Directie van het Ministerie van Buitenlandse Zaken,
•het vormgeven van het projectmanagement bij Visa Credit Card,
•het realiseren van een IT-service-organisatie bij de USZO(UWV).

Ik ben een zeer ervaren manager die beschikt over ruim 25 jaar managementervaring in de Verzekeringsbranche, de Bancaire sector, bij de Rijksoverheid en de Sociale Zekerheid. Vanuit een ICT-achtergrond heb ik me ontwikkeld tot een manager die op strategisch niveau opereert.
Mijn aanpak is gedreven en pragmatisch en wordt gekenmerkt door een combinatie van mensgerichtheid en strategisch inzicht. Door de omgeving wordt mijn stijl bestempeld als diplomatiek en tactisch. Goede samenwerking zie ik als belangrijkste voorwaarde voor het bereiken van resultaten in organisaties. Ik streef niet naar snelle probleemoplossingen maar ontwikkel op een doordachte manier oplossingen gericht op integratie met bestaande processen. In stressvolle situaties heb ik het vermogen het hoofd koel te houden en houd ik de groep bij elkaar.
Het zwaartepunt van mijn ervaring ligt in het vormgeven van bedrijfsmatig gedreven, effectieve (ICT-)organisaties/projecten waarbij het aanbod flexibel is afgestemd op de vraag vanuit de business. De afgelopen 3 jaar heb ik als projectmanager leiding gegeven aan Solvency II-projecten waarbij ik diepgaande en brede kennis van dit onderwerp heb opgebouwd.


LOOPBAAN:

2008-heden Werkzaam als zelfstandig Interim-manager

Opdrachten:

2011-2012 Atradius Krediet Verzekeringen
Business Projectmanager Solvency II
Resultaten:
- Solvency II Programma, advies over scope(Architectuur) en koers.
- Business Projectmanager voor Pillar I en III, w.o. coördinatie Business en IT activiteiten, planning en uitvoering Business Acceptatietesten.
-Coördinatie Rapportage voor de Parallel Run.
-Coaching re-integratieproces medewerker.
Rollen:
- Adviseur, Projectmanager, Coach.

2010-2011 Loyalis
Projectmanager
Resultaten:
­Binnen het Solvency II-programma als projectmanager van het onderdeel Data&IT(Pillar III, 50 medewerkers): de koers bepalen, organisatie neerzetten, en plannen en coördineren van de uitvoering.
­Solvency II-rapportageketen gerealiseerd(pillar III).
­Advisering inrichting Beheer.
­Met dit programma ligt Loyalis op koers om per 1-1-2013 Solvency-compliant te zijn en kan het in 2012 externe rapportages opleveren aan de toezichthouders(DNB, AFM).
Rollen:
- Projectmanager, adviseur.

2009-2010 Centraal Beheer Achmea/Financial Services
Projectmanager
Resultaten:
­Adviseur over de koers van het programma voor implementatie van Solvency II en als PMT-lid en projectmanager leiding geven aan meerdere projecten binnen het programma, w.o. de ontwikkeling van de Rapportageketen.
Rollen:
-Projectmanager, adviseur.


2008-2009 Centraal Beheer/ACHMEA Divisie Pensioen Verzekeren
Projectmanager
Resultaten:
-leiding geven aan het project IBSEN(80medewerkers) bestaande uit een ontwikkelstraat en business-informatie-management. Met dit project is een nieuwe applicatie voor de Pensioen Verzekeringen gebouwd en geïmplementeerd,
-een brug geslagen naar de business en staande (beheer)organisatie,
-advisering management van business en ICT met betrekking tot de implementatie van het nieuwe systeem.
Rollen:
- Projectmanager, adviseur.

2008 ACHMEA/Interpolis, Divisie Sociale Zekerheid, afdeling Informatiemanagement
Interim manager/coach
Resultaten:
-coaching van de managers van de afdelingen Informatiemanagement en Functioneel Beheer,
-een heldere (en gedragen) afdelingsstructuur,
-een planningsmethodiek geïntroduceerd,
-initiëren en plannen van een project om de Functioneel Beheerprocessen te stroomlijnen(BISL) en de alignement met de business te optimaliseren.
Rollen:
- Coach, verandermanager.

1999-2007 Ministerie van Buitenlandse Zaken, Den Haag
Plv. directeur ICT
In eerste instantie verantwoordelijk voor de opzet en praktische vormgeving van de directie ICT binnen het ministerie.
Als lid van het directieteam medeverantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van de directie ICT (220 medewerkers). De directie beheert een mondiale infrastructuur ter ondersteuning van het departement en de Nederlandse ambassades, consulaten en permanente vertegenwoordigingen in het buitenland.
Daarnaast ben ik verantwoordelijk voor het applicatiemanagement waaronder het ERP/ORACLE)applicatie-management (65 medewerkers) van het Ministerie en vertegenwoordig ik het Ministerie in het Interdepartementaal IT-overleg.
Mijlpalen:
-1e opzet en implementatie organisatiestructuur, informatieplan en 1e personeelszorg,
-implementatie nieuwe beheersituatie op BISLgebaseerd in de pas met uitrol nieuwe infrastructuur op departement en (155) posten, incl. opzet callcenter,
-personeelszorg, financial control, inkoop/contractmanagement en projectmanagement op orde,
-formele reorganisatie,
-applicatiebeheer gestroomlijnd(ASL).
Rollen:
- Adjunct Directeur, verandermanager.

1997-1999 Visa Card Services, Diemen Hoofd Projectmanagement
Verantwoordelijk voor het vormgeven van de pro¬ject¬mana¬gement-functie bin¬nen VISA, waardoor een ge¬degen projectaan¬pak (PRINCE II) is geïntroduceerd en een overzichtelijke projectportefeuille ontstond. Aansturing van het projectbureau (8 projectleiders).
Tevens als projectmanager verantwoordelijk voor de in¬voe¬ring van de EU¬RO als munteenheid in de administratie en systemen van Visa.
Rollen:
- Projectmanager, leidinggevende, organisator.

1993-1997 Uitvoeringsinstelling Sociale Zekerheid voor Overheids-en Onderwijspersoneel (USZO), Zoetermeer(Heden: UWV)
Hoofd Informatiebeheer
Verantwoordelijk voor de totstandkoming van en leiding geven aan de afdeling Informatiebeheer (40 medewerkers). Deze afdeling verzorgde o.a. het IT-Servicemanagement en bestond uit de onder¬delen servicedesk, incident-, change- en configuratiemanagement, projectmanagement, administratieve organisatie, applicatiebeheer en acceptatietesten.
Rollen:
-Lijnmanager, verandermanager.

1991-1993 Projectleider applicatieontwikkeling
Mede verantwoordelijk voor de totstandkoming van een zeer complexe en omvangrijke applicatie die de uitvoering van ontslaguitkeringsregelingen ondersteunt.
Rollen:
- Projectleider.

1985-1991 Instituut voor computersoftware(ICS).
Informatieanalist/ systeemontwerper/ datamanager, projectleider
Detacheringopdrachten bij verschillende opdrachtgevers, zoals de Nederlandse Waterschapsbank (ontwerp en ontwikkeling van het rekening-courantsysteem), de Europese Octrooiraad en het Informatiecentrum voor Productschappen.
Als projectleider betrokken bij de ontwikkeling van een standaardpakket voor Logistiek & Distributie en ondersteuning van de marketing van dit product in Oostenrijk.
Rollen:
- Projectleider, informatieanalist, adviseur.

1980-1985 Nieuw Rotterdam Verzekeringen.
Informatie-analist/systeemontwerper/ datamanager/ teamleider
Het ontwikkelen en implementeren van een appl¬catie voor de polis- en schade-administratie zowel voor de maatschappij als voor assurantie-tussenpersonen.

1975-1980 Ter Meulen Postorder en warenhuis, Rotterdam
Programmeur en technisch ontwerper
Het ontwikkelen van een datacommunicatiemonitor en applicaties ter ondersteuning de orderadministratie, facturatie, de personeels- en salarisadministratie en tijdregistratie.

NEVENACTIVITEIT:
Vice Voorzitter van het Bestuur van het Barok-ensemble Combattimento.

PERSOONLIJKE GEGEVENS:

Geboren 30 november 1953, samenwonend.
Vrije tijdsbesteding: muziek maken en luisteren, tennis en schaatsen, concert- en theaterbezoek.

Opleiding interimmanager

OPLEIDINGEN:

2004 De Baak, managementcentrum VNO/NCW, Noordwijk
“De Nieuwe Manager”: de manager als ondernemer, leider en coach.
Intensief één-jarig programma gericht op het vergroten van de effectiviteit en het prestatievermogen van managers.
2000 KPMG, Den Haag
Management leergang Ministerie van Buitenlandse Zaken.
2000 IZES, Zaltbommel
ITSS-Manager’s Certificate in IT-Service Management/Service Support
1996-1999 Universiteit van Amsterdam
Psychologie, modules.
1988-1994 Open universiteit, Heerlen Bedrijfskunde, modules.
1996 Stichting opleiding Sociale Verzekering
Sociale Wetgeving Algemeen
1995 ITIL
1987 Pandata, Rijswijk
Projectmanagement
1978- 1985 Diverse opleidingen op het gebied van de automatisering, w.o. AMBI.
1968-1973 HAVO, Schiedam

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Interim manager, Programma/project manager, verandermanager, coach.
Specialisme: Insurance: Solvency II

Talenkennis interimmanager

Engels, Duits Frans, Portugees

 beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :