Flex Manager
De top 21225 Flexmanagers van Nederland
21225 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

project(bege)leider kwaliteit en kringeconomie

project(bege)leider kwaliteit en kringeconomie

Werkervaring interimmanager

Noordhoff Uitgevers / EPN – Houten/Groningen
Projectleider en hoofdauteur nieuwe editie pincode onderbouw
Diverse auteurs/redactiewerkzaamheden (economie)
Hoofdauteur lesmethode Pincode; economie (onderbouw), inclusief ICT component en vakkenintegratie. Van feb - nov '05 voor dit project werkgever van een auteur.
Diverse auteurs- en redactiewerkzaamheden voor MBO en VO beroepsonderwijs (hoofdzakelijk economische beroepsgerichte vakken)

Bureau TOP - Hazerswoude-Dorp
Programmamanager talentontwikkeling a.i. Hoofdtaken: techniekcoach project (leiding ( direct 6, indirect 100 mensen: vrijwilligersproject techniekles in het basisonderwijs) en regionaal beleid.
Ad hoc beleidsondersteuning diverse projecten techniekpromotie en basisonderwijs.
Programma manager talentontwikkeling a.i.; o.a. project Techniek Coach (vrijwilligers uit metaal en elektro verzorgen technieklessen geven op basisscholen. Coördinator VTB (verbreding techniek basisonderwijs) steunpunt Gouda a.i.

Koningin Wilhelmina College – Culemborg
o.a. Projectadviseur/begeleider opleiding Sport, Dienstverlening en Veiligheid (competentiegericht leren), invoering vak Technologie (VMBO tl) en leerwerktrajecten. Ad hoc adviezen kwaliteitszorg en organisatieontwikkeling.
Projectleider implementatie leerlingadministratiepakket, diverse andere hard- en softwareprojecten en opzetten ICT beleid
Begeleider opstellen beleidsplannen en medecoördinator nieuwbouwactiviteiten.

ROC ASA – Amersfoort
ASAp/RT: ondersteuning implementatie informatievoorziening resultaatverantwoordelijke teams.
Ondersteunen inrichting implementatie softwarepakket Noise;
Schrijven plan voor ontwikkeling locatie in samenwerking met projectontwikkelaar
Stroomlijnen postverwerking en archivering, vastleggen bestaande werkwijze en opstellen procedures documentbeheer (projectleider).

Johan de Witt College - Den Haag
Begeleiding docenten praktijkonderwijs onderwijsontwikkeling.

Scholengroep Den Haag Zuid-West, de Haagse – Den Haag
Begeleiding docenten economie onderwijsontwikkeling (VMBO)
Begeleiding studiedagen onderwijsontwikkeling (VMBO).

Gemeente Utrecht, dienst maatschappelijke ontwikkeling - Utrecht
Advisering ICT aspecten in multifunctionele nieuwbouwlocatie in Leidsche Rijn

Academie voor digitale communicatie (HvU) – Utrecht
Gastdocent: module Systeem Implementatie Methode; over het projectmatig implementeren van informatiesystemen in organisaties.

Marnix Onderwijs Centrum – Utrecht (tijdelijk deeltijd 0,5 fte)
Projectleider Techniekpunt Utrecht Plus. Opzetten en verbreden steunpunt. Verantwoordelijk voor de ondersteuning van 125 basisscholen die met overheidssubsidie techniek invoeren in het lesprogramma.

Intal - Geldermalsen
Industrial engineer. Opstellen kostprijs- en investeringsberekeningen, voorstellen maken voor stroomlijnen en verbeteren productie.

CAI automatiseringsopleidingen - Den Haag
Docent: Verzorgen bedrijfskundige AMBI modules in de HSB-lijn, ontwikkelen cases afstudeermodule ‘beheer en management van informatiesystemen’

Onderzoek ecologische voetafdruk, onderzoek blauwvintonijn, diverse teksten, duurzaamheidsadvies voor European Virtual Seminar (internationale studieopdracht)

Opleiding interimmanager

HTS Economische Bedrijfstechniek (1989)
Doctoraal bedrijfskunde, richting strategie en organisatie. afstudeeronderwerp: prestatiemanagement (2005)
Werken met het INK managementmodel (2002)
Opleiding uitgeverij, richting marketing (2007)
Twintigtal cursussen uit de vakgebieden natuur- en milieuwetenschappen

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Verwonderen / Vragen / Vinden
Vertrouwen / Verrassen / Verzinnen
Verbeteren / Verwoorden / Verbinden


Talenkennis interimmanager

Nederlands: uitstekend
Engels: werkbaar
Duits: werkbaar


Overig

De volgende (persoons)kenmerken worden aan mij toegeschreven:
Een algemeen directeur: ‘consciëntieuze, integere en aimabele persoonlijkheid met sterk verantwoordelijkheidsgevoel, die haar taken op een zeer zelfstandige wijze uitvoerde’,
Een afdelingsleider: ‘Aan mensen zoals jij, die snel de organisatie en context overzien, is altijd behoefte.’
Een manager: 'Dankzij haar prima projectleiderscapaciteiten is het haar gelukt om er een succesvol project van te maken. Ik heb Jip leren kennen als een prettige persoonlijkheid, die uitermate goed zelfstandig een klus waarbij veel spelers betrokken zijn, succesvol kan uitvoeren. Wat mij daarnaast is opgevallen is de grote toewijding aan het werk.'
Een sectordirecteur: ‘Mijn complimenten voor het de kwaliteit van de subsidieaanvraag, die in samenspraak met de medewerkers tot stand is gekomen.’
Een schooldirecteur: ‘werkt zorgvuldig, met volledige inzet en naar volle tevredenheid’
Een cursist: ‘Docente beschikt over veel praktijkkennis, stimuleert tot nadenken en maakt de lesstof vaak boeiender.’
Een manager: 'Ik ben nieuwsgierig naar jouw conclusies. Ik waardeer de inzet waarmee je aan alle openstaande zaken vorm hebt gegeven en vooral de grote integriteit waarmee je dat hebt gedaan.’
Een uitgever na een kerstgeschenk: ‘Ik zal hem graag soldaat maken op de samenwerking, die ik altijd als meer dan plezierig en humorvol ervaar.’
Een schoolleider: ‘Ik denk dat je er in geslaagd bent om snel de goede toon te treffen met deze groep eigenzinnige en betrokken mensen.’

 beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :