Flex Manager
De top 21226 Flexmanagers van Nederland
21226 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

Project- en programma manager

Project- en programma manager

Werkervaring interimmanager

1987 – 1989 PTT Telecom directoraat Informatievoorziening & Automatisering
Functie: Manager kwaliteitsgroep
1989 – 1991 Nederlandse Kabelfabriek (NKF) Energiekabel
Functie: Kwaliteitsengineer
1991 – 2001 KPN Telecom (diverse bedrijfsonderdelen)
Functies: Plv. hoofd Algemene Dienst (facility management)
Projectmanager huisvesting
Projectmanager transmissienetwerken GSM
Projectmanager Transmissienetwerken telecommunicatienetten
Service manager Vaste Verbindingen
Projectmanager Implementatie nieuwe telecom dienst (Inmarsat Mini-M)
Projectmanager telefonische verkoop zakelijke markt (outbound)
Projectmanager ontwiikeling business plan Telemaat
Interim ICT manager Calle centre KPN Mobile
Programmamanager opleidingen
Projectmanager recruitment ICT medewerkers (Corporate)
2001 – 2002 Orange Telecom
Functie: 1. Projectmanager merger technology and ICT
2. Projectmanager transmission
Het project betrof de samenvoeging van 2 grote technische afdelingen, mijn taak was het implementeren van projectmatig werken binnen deze afdelingen. Hiervoor is samen met een engels consultancybedrijf een plan uitgewerkt en uitgevoerd. Dit plan bestond uit een opleiding voor de medewerkers en daarna begeleiding en coaching tijdens projecten. Mijn rol was onder andere trainer tijdens de opleiding en coach in het natraject van de opleiding.
Als Projectmanager transmission heb ik het transmissienet met de bijbehorende leverancierscontracten geëvalueerd en opnieuw uitonderhandeld. Hiermee is een kostenbesparing op de transmissiekosten gerealiseerd van 50%.
2002 – 2002 Zorg & Zekerheid
Functie: Projectmanager implementatie Oracle
In zeer korte tijd (2 maanden) heb ik dit voor dit project samen met een kleine projectgroep een projectplan opgesteld. Het projectplan is vervolgens door de projectgroep samen met de operationele organisatie van Zorg en Zekerheid uitgevoerd. Mijn rol is vooral het ontwikkelen van het stappenplan en het uitwerken van dit plan in een projectplanning (MS-Project) en een resourceplan.
2002 – heden Stichting A+O
Functie: Programmamanager Onderwijs (lid MT)
In deze functie heb ik voor het A+O fonds (Opleidingsfonds voor de Metalektro bedrijfstak) een aantal programma’s ontwikkeld met als doel het verbeteren van het aanbod aan technische beroepsopleidingen in Nederland. In deze programma’s heb ik een aantal vernieuwingen aangebracht in de werkwijze van het fonds.
Door ondernemers in de regio op een directe manier te betrekken bij het formuleren van de doelstellingen en bij de uitvoering van de plannen ben ik er (met medewerkers van het fonds en anderen) in geslaagd om structurele relaties te laten ontstaan tussen bedrijven en scholen in een aantal regio’s.
Inhoudelijk hebben de projecten waar aan gewerkt is allemaal te maken met ketenmanagement en Integraal Ontwerpen en de impact die dit heeft voor de betrokken bedrijven.


Opleiding interimmanager

MAVO-4 1978
MTS Werktuigbouwkunde 1982
HTS Bedrijfskunde 1987

Cursussen & Trainingen:
Projectmanagement
Managementvaardigheden
Persoonlijke effectiviteit
Adviesvaardigheden
Trainings- en coachingsvaardigheden


Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Competenties
• Leiderschap & people management
• Projectmanagement
• Probleemoplossend vermogen
• Creatief
• Doorzettingsvermogen
• Teamworker
• Denker en doener
• Internationale oriëntatie


Talenkennis interimmanager

Nederlands: Moedertaal
Engels: Uitstekend
Duits: Goed

Overig

Door brede ervaring in telecom bedrijven en andere branches heb ik veel kennis op uiteenlopende terreinen. Omdat ik aan veel verschillende projecten heb gewerkt ben ik in staat om me zeer snel in te werken in nieuwe werkvelden en nieuwe kennis snel op te nemen en toe te passen.

 beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :