Flex Manager
De top 21231 Flexmanagers van Nederland
21231 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

Project Management Ondersteuner

Project Management Ondersteuner

Werkervaring interimmanager

Als projectleider ben ik in staat om samen met de klanten de gewenste veranderingen succesvol te implementeren, zoals het opzetten van een projectadministratie, het in kaart brengen en verbeteren van processen, het begeleiden van implementatietrajecten. Een selectie uit relevantie projecten:

SR PMO medewerker Projectbeheersing (parttime) 2012 – mei 2014
Opdrachtgevers: Buckaroo ; Global Collect
Algemene ondersteuning bij het voeren van de projectadministratie.
• Verantwoordelijk voor de opzet van een sluitende urenregistratie van ICT resources.
• Verzorgen van de urenregistratie systeem in lijn met de eisen van de diverse regelgevingen.
• Opstellen van een planning
• Opstellen van een totaal overzicht voor het management
• Bewaken en borgen van de voorgang van het projectAgentschap SZW – SOG ESF Actie D Controle Consultant maart 2013 – maart 2014
SOG FB (Stichting Opleidingsfonds Groothandel Facilitair Bedrijf) richt zich op aanvragen en administreren van ESF-subsidie voor verschillende sectoren en Opleidings- & Ontwikkel Fondsen. De omvang van de gecombineerde Actie-D ESF-aanvragen vraagt om een uitgebreide controle van de financiële-, deelnemers en urenadministratie, deelnemers en overheadkosten alsmede erkenningen van opleidingen en marktconformiteitsonderbouwing.

Baker Tilly Berk Accountants – a.i. ESF Controle Consultant 2012 – 2013
Controles uitvoeren in opdracht van het agentschap SZW op locatie van de aanvragers van ESF subsidie. De controles richten zich op Actie-D: financiële- en urenadministratie, deelnemers en overheadkosten en marktconformiteit van complexe projectadministraties. Tevens wordt de werking van de beschreven AO/IC getoetst aan de eisen die de regelgeving hieraan stelt inclusief contractuele verplichtingen.


NUON (Vattenfall) – a.i. Safety Opleidingen Coördinator september 2012 – februari 2013
Verantwoordelijk voor organisatie en planning van veiligheidscursussen t.b.v. de productie, warmte en distributie organisatie. Tijdelijke vervanging vaste medewerker.
• Verantwoordelijk voor het gehele planningsproces opleidingen, incl. inhuur trainers, communicatie met deelnemers, controle facturen, registratie opleidingen in HR Systeem PView en SAP
• Kwaliteitsbewaking geleverde trainingen
• Financiële analyse en rapportage
• Controle en verwerken van subsidie-administratie en indienen van de ESF en O&O fonds subsidies
 
Opleidings- en Ontwikkelfonds OOZZP - ESF Specialist 2011 – 2013
ESF subsidie geeft de mogelijkheid om maximaal 50% van de directe en indirecte opleidingskosten terug te ontvangen. Het registratie- en financieel proces dient zodanig te worden ingericht dat het voldoet aan de ESF richtlijnen. Tevens moet er een separate administratie worden opgezet. De processen worden vastgelegd in een AO/IC.
• Implementatie AO/IC
• Opleiden en instrueren administratieve medewerkers, ESF richtlijnen communiceren
• Telefonisch uitleg aan (potentiele) individuele aanvragers
• Coördineren en voeren projectadministratie
• Branche-erkenningen opstellen
• Dossieraanleg, -controle en -beheer
• Processen beschrijven en implementeren
• Indienen einddeclaratie


Functie : ICT Opleidingscoördinator
Opdrachtgever : Coöperatie VGZ
Periode : september 2009 - september 2012
Omschrijving : Inventarisatie van opleidingsgeschiedenis bij een ICT afdeling van 500 personen. Inhaalslag creëren van in-company ICT opleidingen, incl dienstencatalogus schrijven, automatisering van intranet-portal, contractafspraken met leveranciers en planning en levering in-company cursussen. Resultaat 95 % certificering van 3 cursussen binnen 1 jaar.

Functie : Project leider proces en rapportage
Opdrachtgever : HP Invent
Periode : september 2008 – september 2009
Omschrijving : Zowel Engelse als Nederlandse ICT cursussen coördineren en faciliteren.
Werkzaamheden : - Verantwoordelijk voor het delivery proces van maatwerktrainingen
- Financiële analyse en rapportage
- Proces-verbeteringen analyseren en doorvoeren
- Verantwoordelijk voor de kwaliteit van de uitgeleverde trainingen
Resultaten : Gedetailleerde werkbeschrijvingen opgesteld. Processen gestroomlijnd.

Functie : Projectleider Subsidiebeleid WBSO
Periode : januari 2007 – april 2014
Opdrachtgevers: HP Invent; Global Collect; Buckaroo
Inhoud Opdracht : De WBSO is een fiscale stimuleringsregeling waarmee de Nederlandse overheid een deel van de loonkosten voor speur- en ontwikkelingswerk, vergelijkbaar met Research and Development, compenseert. Bij toewijzing ontvangt het aanvragende bedrijf een tegemoetkoming in de vorm van een vermindering op de loonheffing.
Werkzaamheden :
• Algemene ondersteuning bij het voeren van de projectadministratie.
• Verantwoordelijk voor de opzet van een sluitende urenregistratie van ICT resources.
• Verzorgen van de urenregistratie systeem in lijn met de eisen van de diverse regelgevingen.
• Opstellen van een planning een totaal overzicht voor het management
• Bewaken en borgen van de voorgang van het project

Functie : ESF Specialist /Financieel Project Leider
Opdrachtgevers: AcconAvm accountants & adviseurs – HP Invent - Ordina - O&O fonds ZZP4Growth - Nuon Power Generation
Periode : september 2007 – mei 2014
Inhoud opdracht ESF subsidie geeft de mogelijkheid om een deel van de opleidingskosten terug te ontvangen. Het inkoop- en financieel proces is ingericht en de AO/IC omschreven. Voeren en achterstand wegwerken van digitale en hardcopy projectadministratie. ESF-kennis bijbrengen aan interne medewerkers in de organisatie.
Werkzaamheden:
- Het inrichten en verbeteren van een ESF projectadministratie
- Inventarisatie van de werkzaamheden die zijn uitgevoerd
- Het opstellen van een plan van aanpak
- Interne controle en beheersing administratie
- Opstellen van een projectteam en de taakverdeling binnen het project
- Verzamelen en controleren van bewijslast t.a.v. de ingekochte opleidingen die voor ESF subsidie in aanmerking komen
- Procesoptimalisatie en beschrijving AO/IC
- Voorbereiding interim- en eindrapportage
- Begeleiding van accountantscontrole
- Financiële controle
Resultaten : Projectadministratie die volledig in lijn is met de eisen van de ESF regelgeving

Functie : Project Manager Literacy Program
Periode : 2005 – 2007
Werkzaamheden : - opzetten administratieve organisatie en database
- ontwikkelen, opzetten, instructie van training curriculum team
- verzamelen en bewerken van lesmateriaal
- implementatie van online lesmateriaal
- quality controle website
- leidinggeven aan administratief projectteam
- uren- en kostenregistratie bijhouden
- opstellen rapportages voortgang voor bestuur en subsidieverstrekkers
Behaalde resultaten : Curriculum toegankelijk gemaakt voor onderwijzend personeel, binnen gestelde subsidiebudget
Organisatie : Cleveland Municipal School District (Onderwijsinsituut in V.S.)

Functie : Administratief Coördinator
Periode : 1994 – 2006
Werkzaamheden : - database management (MSAccess)
- opzetten administratief systeem
- ontwikkelen, onderhouden en verbeteren van administratieve procedures
- verwerken en accepteren van studenten- inschrijfformulieren
- organiseren en overzien mailings
- logistieke organisatie van studenten- oriëntatie-bijeenkomsten
- vergaderingen en workshops plannen
- zakelijke correspondentie met internationale partners over uitwisselingsstudenten in de V.S
- alle transfers en reizen boeken voor studenten en staf
- schrijven administratieve handleiding, training administratieve medewerkers
Branche : Adventures in Real Communication, Internationale en Culturele Uitwisseling, V.S.


Functie: Programma Coördinator Internationale studenten
Periode : 1999 – 2006
Werkzaamheden : Organiseren van korte termijn programma’s voor uitwisselingsstudenten naar de V.S., inclusief het werven van gastgezinnen, toestemming regelen om school bij te wonen, het verzorgen en uitvoeren van culturele presentaties in klassen, gastgezin- en studentenoriëntaties geven, groepsexcursies plannen en begeleiden, problemen oplossen, beheren van groepsbudget, publiciteit.
Instructeur Studentenoriëntatie Kamp (2002, 2003): voorbereiden van studenten direct bij aankomst in de V.S. in klassikaal verband alvorens ze naar de gastgezinnen te reizen.
Academisch Programma: Werving en selectie en voorbereiding van gastzinnen voor de uitwisselingservaring, inclusief organisatie van pre-aankomst, mid-jaar en pre-vertrek (herintegratie thuisfront) workshops voor gastgezinnen en uitwisselingsstudenten; acceptatie bij middelbare scholen regelen voor iedere internationale student; Monitoren van academische vooruitgang en culturele aanpassing gedurende de uitwisselingsperiode; Handelen als bemiddelaar tussen student/school/gastgezin en ondersteunende organisatie; rapporteren over de academische en culturele situaties; bemiddelen bij en oplossen van problemen.
Presenteren van informatieve bijeenkomsten voor groepen (b.v. schoolklassen, clubs, ouder-groepen) en potentiële gastgezinnen.
Organisatie : Adventures in Real Communication & Aspect Foundation, V.S.

Functie : Administrateur Verkoopafdeling
Periode : 2000 – 2002
Omschrijving : Noord-Amerikaans verkoop en service kantoor van Duitse machinefabrikant voor de staal, cement en aluminiumindustrie.
Werkzaamheden : Communicatie tussen het moederbedrijf en Amerikaanse kantoor versoepelen, inclusief vertalingen en interpretaties van zakelijke correspondentie, website en technische documenten; voorbereiden en uitwerken van offertes; opzetten administratief systeem; bijhouden verkoopadministratie van offertes, contacten, bestellingen, voortgang levering, provisie administratie; database management (Excel, ACT!2000), handelsbeurscontracten en voorbereidingen, opstellen en overzien van mailings, implementeren nieuwe kantoor-software (ACT! 2000, iQuote); verbetering administratieve procedures; schrijven administratieve handleiding; werving & selectie administratief personeel.
Bedrijf : Herzog Automation (Staal, Cement, Aluminium industrie)

Functie : Cross-Culturele Training Consulent & Instructeur NT2
Periode : 1996 – heden
Omschrijving : Bespreken van culturele verschillen in dagelijkse leefomstandigheden tussen herkomstcultuur en bestemmingscultuur. Assistentie bij begrijpen van communicatieverschillen ter voorbereiding van een buitenlands kort of langdurig verblijf, reis of andere culturele contacten met de Nederlandse gemeenschap, taal of cultuur. Voorbereiden van documentatie en referentie- en presentatiemateriaal, gericht op specifieke behoeften van de cliënt of het opdrachtgevende bedrijf. Verzorgen vertaalwerk Nederlands-Engels. Vertalingen nalezen (Nederlands – Engels)
Privé Nederlands als Tweede Taal instructie geven aan kleine groepjes en individuen; uitleg van culturele verschillen en achtergronden over Nederland; assisteren bij het begrijpen van culturele omstandigheden ter voorbereiding van korte en lange verblijven in Nederland. Meest recentelijke groepen lesgegeven op wekelijkse basis van beginners tot gevorderden niveaus variërend van 3 maands-cursussen t/m 7 jaar aaneenvolgend.
Branche : Diverse opdrachtgevers; Dienstverlening en Advies

Functie : Evenements- planning & logistiek
Periode : 1982 – 2006
Omschrijving : Uitgebreide ervaring in de logistiek van 150-250-persoons studentenoriëntatie; planning vergaderingsbijeenkomsten; logistieke taken voor deelname aan beurzen; reisregelingen voor groepen zaken; coördinatie van conferentie- en banquetfaciliteiten en groepsverblijven voor grote hotelketens; hotelreserveringsmanager; liaison tussen zaakvertegenwoordigers, en touroperators en hotels voor arrangementen.

Opleiding interimmanager

• P3O Foundation 2011
• Prince2 Foundation 2011
• ITIL Foundation V2 2010
• MS Exel gevorderd 2010
• MS Projects 2009
• Culturele Antropologie, BA 1997
• Toerisme & Recreatie, HBO 1986
• NIMA-A 1982
• VWO 1980

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

• Opzetten in-company trainingstraject
• Projectmanagement
• Logistiek Management
• Administratieve Organisatie
• Workshops & Training coördinatie
• Database management


Talenkennis interimmanager

Nederlands, Engels, Duits, Spaans, Frans


Overig

Buitenland-werkervaring in Israël, België, Spanje, Zwitserland, Griekenland, Frankrijk, Nieuw-Zeeland, Verenigde Staten

 beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :