Flex Manager
De top 21219 Flexmanagers van Nederland
21219 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

Interim manager snijvlak commercie, IT en procesverbetering

Interim manager snijvlak  commercie, IT en procesverbetering

Werkervaring interimmanager

2019 AnalitiQs B.V.
AnalitiQs is een consultancy organisatie op het gebied van HR-data onderzoek. Als Manager Operations a.i. verantwoordelijk voor de gehele interne organisatie, waaronder de Boekhouding, personeelsadministratie, salarisadministratie, facility service, ICT, en juridische zaken.

2017 ANWB B.V.
Als Business Consultant a.i. verantwoordelijk voor het ontwerpen en implementeren van management informatie rapportages met diverse KPI’s in Salesforce. De doelgroep bestaat uit zowel salesmanagement, accountmanagement en de operationele backoffice.

2016 - 2017 ANWB B.V.
Als Media Salesmanager a.i. verantwoordelijk voor de dagelijkse operationele aansturing van een team van 29 medewerkers, waaronder 12 Accountmanagers, 3 Marketeers, 1 Coördinator Specials, de Manager Support en de 12 medewerkers van Order & Operations. Verantwoordelijk voor de advertentieverkoop van alle bladen, die door ANWB worden uitgegeven, waaronder Kampioen, Waterkampioen, Promotor, KCK, Reiz&, OpPad en ca. 10 specials.

2016 ANWB B.V.
Als Media Manager Order & Operations a.i. verantwoordelijk voor de dagelijkse operationele aansturing van een team van 12 medewerkers bestaande uit 4 Accountmanagers Binnendienst, 6 Order en Traffic medewerkers en 2 Functioneel beheerders. Oorspronkelijk met deze opdracht gestart als vervanging wegens ziekte. Eind 2015 was een reorganisatie uitgevoerd op papier. Deze reorganisatie doorgevoerd in de onderlinge samenwerking en taakverdeling. Waarbij processen in samenwerking met de afdelingsmedewerkers zijn vastgelegd en aangepast. Daarnaast verantwoordelijk voor de implementatie van een substantiële uitbreiding van de functionaliteit in Salesforce en de daarbij horende aanpassing van processen.2014 - 2016 Fotoacademie B.V.
Als consultant verantwoordelijk voor het in kaart brengen van de processen en het structureren van de BackOffice.

2010-2012
B.V. Aldipress
Als Manager BackOffice a.i./Manager Commerciële Binnendienst verantwoordelijk voor de aansturing en herstructurering van de afdeling Commercie naar een Commerciële Binnendienst. Span of control 17 FTE, waaronder de medewerkers Commerciële Binnendienst, de Uitzetplanning en ordergeneratie, Assortiment en voorraadbeheer en de Retail assistenten. Resultaat: Nieuwe structuur afdeling van productgericht naar procesgerichte indeling, herdefiniëring van functies met nieuwe functieprofielen, beoordelingscyclus geïmplementeerd, processen beschreven, cultuuromslag bewerkstelligd en diverse interne projecten gerealiseerd.

2012-2012
Weka Uitgeverij B.V.
Als consultant verantwoordelijk voor een onderzoek en analyse van de openstaande posten en het incassoproces . Resultaat: Openstaande posten opgeschoond en het incassoproces verkort, taken en bevoegdheden aangepast en aantal dagen dat posten openstaan verkort.


2011-2012
Weka Uitgeverij B.V.
Als projectmanager verantwoordelijk voor de implementatie van Zeno een uitgeverssoftwarepakket met name bedoeld voor abonnementenregistratie. Resultaat: Geïmplementeerd systeem, live voor deadline en 10% onder budget.


2010- 2011
Weka Uitgeverij B.V.
Als projectmanager verantwoordelijk voor voorbereiding voor de implementatie van SAP. Een internationaal project waarbij nauw wordt samengewerkt met het Duitse Competence Center van WEKA Duitsland. Uiteindelijk is op basis van deze voorbereiding besloten SAP niet te implementeren.

2010
!Vara Omroepvereniging
Als projectleider / consultant verantwoordelijk voor het in kaart brengen van het interne marketingproces (ten behoeve van abonneewerf) van de vijf betrokken afdelingen. De inventarisatie van de werkzaamheden, het vastleggen van het proces, inclusief vastleggen van de rollen en de verantwoordelijkheden, het implementeren van controlemomenten en het kweken van onderling begrip voor elkaars werkzaamheden zijn onderdeel van dit project.

2010
Weka Uitgeverij B.V.
Weka heeft na de overname van een deel van de portefeuille van Arko uitgeverij twee magazijnen. Als consultant een businesscase uitgewerkt ter ondersteuning van de beslissing welke van de twee magazijnen behouden wordt. Aanvullend hierop zijn diverse vraagstukken ten aanzien van besparen op logistieke kosten beantwoord.

2010 !Vara Omroepvereniging
Als projectleider / consultant een financiële- en procesanalyse gemaakt van de Varagids. De Hoofdredacteur en de redactie begeleid bij het efficiënter inrichten van het redactieproces. Uitvoering actieplan door organisatie gestart.

2009-2010
!Vara Omroepvereniging
Back-office consultant voor de uitgeverij van de Vara, waar de Varagids en Kassa Magazine worden uitgegeven. Verantwoordelijk voor informatie analyse, verbetering van de administratieve processen en het ontwerpen van Management Informatie. O.a. Nieuw rekeningschema geïntroduceerd, op basis waarvan ook een nieuw begrotingsstramien is geïmplementeerd.

2009
Telegraaf Media Groep -Redactie Privé
Als projectleider / consultant een efficiency project begeleid op de redactie van het tijdschrift Privé. Hierbij zijn processen, productiviteit en financiën op diverse manieren doorgelicht in samenwerking met de redactie. Resultaat: In kaart gebracht een mogelijke van kostenreductie 30%.

AD NieuwsMedia
Op de advertentieafdeling als Teamleider Commerciële binnendienst & Televerkoop a.i. verantwoordelijk voor de integratie van 4 commerciële binnendienstteams en de afsplitsing van orderbehandelaars en televerkoop als aparte teams (25 FTE, zijnde 50 medewerkers) . Cultuurverandering en stroomlijnen van bedrijfsprocessen.

PCOB
Als Marketing consultant verantwoordelijk voor het uitvoeren van een volledige interne en externe analyse, het neerzetten van een marketingstrategie en deze vertalen naar concrete ledenwerfacties.

Reed Business B.V. /Landleven & Bit
Als Marketing consultant verantwoordelijk voor abonneewerving en stimulering losse verkoop.

Weka Uitgeverij B.V. gespecialiseerd in losbladige uitgaven
projectmanager en consultant op het gebied een proces verbeteringsproject “SABA” van operationele processen (van order tot levering).

HRpraktijk Seminars van Weka Uitgeverij B.V.
Docent Timemanagement voor P&O (open inschrijving)

[De Redactie] / Stichting Vakinformatie Siergewassen
Als docent de zelf ontwikkelde in-company training “Organisatie op de werkvloer” verzorgd.

Weka Holding GmbH. Uitgeverij gespecialiseerd in losbladige uitgaven. Als consultant deelgenomen aan een Taskforce ter voorbereiding van een pakketselectie voor een nieuw Back office systeem.

Freelance docent HBO – projectmanagement (open inschrijving).

Weka Uitgeverij B.V. gespecialiseerd in losbladige uitgaven
Begeleiden van het bedrijf bij de omschakeling van print naar online. Tijdens deze opdracht diverse rollen bekleed: -
a) Manager BackOffice, doorvoeren van organisatie- en procesveranderingen;
b) Projectmedewerker ten behoeve van de implementatie van een
internetportal;
c) Adviseur (van de directie) betreffende business cases
d) Inhoudsdeskundige bij het project aanbiedingsvormen en project BackOffice koppelingen.

Resultaat: o.a. vermindering van het aantal medewerkers met 40%, en een gestructureerde efficiënte manier van werken op de BackOffice.

Als uitgever a.i. verantwoordelijk voor het resultaat van Uitgeverij Woudestein, een deelneming, 100% eigendom van Sanoma. Uitgeverij Woudestein is eigenaar van het merk Seasons, nummer 1 in het buitenlevensegment, een tijdschrift met een grote diversiteit aan Line & Brand extensions. De span of control omvatte redactie, marketing, sales en financiën. Als uitgever tevens verantwoordelijk voor Licencing, IT, P&O en Facilitaire zaken. Woudestein telt 25 medewerkers (exclusief freelancers).

Resultaat: IT in het gehele bedrijf vernieuwd. Financiële proces gestructureerd. Redactieorganisatie opnieuw ingericht. Zomerboek gelanceerd in mei 2004. Nieuwe special (Frankrijk) gelanceerd in september 2004 waarbij diverse voor Seasons nieuwe promoties zijn gebruikt. Resultaatsverbetering 2004 bedraagt 6%. In december 2004 kantoor Woudestein gesloten en activiteiten geïntegreerd in Sanoma Uitgevers.

2001-2003 Projectmanager Analyse Bedrijfsprocessen
Algemene werkzaamheden Als Projectmanager Analyse Bedrijfsprocessen verantwoordelijk voor het initiëren van projecten, daar waar procesverbetering en/of kostenreductie mogelijk is. Quick Wins ingevoerd, zoals centralisatie van koeriersdiensten. In geval van problemen, o.a. IT-gerelateerde projecten, assistentie verlenen en /of probleemanalyses maken bijvoorbeeld voor klantenservice.

Projecten 2003
Als Projectmanager in de tweede helft van het jaar verantwoordelijk voor het BPR-project van de fotostudio.

In de eerste helft van 2003 als Projectmanager Analyse Bedrijfsprocessen lid van het reorganisatieteam en daarbinnen verantwoordelijk voor de implementatie van een reorganisatie op 44 redacties. De nadruk ligt op 10% kostenreductie met eveneens een 5% FTE vermindering.

2001-2002
Als Projectmanager Analyse Bedrijfsprocessen verantwoordelijk voor het Redactioneel Effectiviteit Project (REP). Voorzitter van de stuurgroep en tevens verantwoordelijk voor het Competence Center van 5 personen. Behalve een efficiency project is dit tevens een interne benchmark. Voor dit project zijn voor alle relevante titels (44) de redactionele formules in kaart gebracht, kosten inzichtelijk gemaakt en processen beschreven. Dit alles heeft geleid tot een verbeterde efficiency en 5% kostenbesparing. Dit in combinatie met een aantal andere kleinere projecten een kostenreductie gerealiseerd van totaal 2,7 mln. euro.


1997-2001 PricewaterhouseCoopers Management Consultants

Algemene werkzaamheden Als senior consultant verantwoordelijk voor diverse managementtaken, waaronder de acquisitie van nieuwe projecten en het ontwikkelen en invulling geven aan het Businessplan.

Daarnaast als eerste relatiemanager bij PwC, relatiemanagement en de daarbij behorende tools zoals bijvoorbeeld accountplannen, marketingplannen en incentive acties ontwikkeld.

In het kader van euro-expertise aanspreekpunt voor de PwC-consultancy organisatie en lid van het EMU Core team in Nederland en vertegenwoordiging van dit team op Europees niveau. Ontwikkeling van cursussen op het gebied van de PwC europrojectmethodiek en het verzorgen van trainingen aan consultants. Tevens verantwoordelijk voor de aansturing van een aantal projectleiders op diverse projecten.

Projecten 2000
Voorbereiden van een internationaal tentenverhuurbedrijf in het top segment op de euro.
Als klankbord en euro-expert de supervisie over een projectteam dat het bedrijf voorbereid op de euro.

2000
Voorbereiden en begeleiden van de conversie van SAP R/3 naar de euro van een handelsbedrijf in industrieel glas en machine filters
Als euro-expert begeleiden van een projectteam dat in dit geval het europroject zelf heeft uitgevoerd.

2000
Voorbereiden en implementeren van de euro bij een supermarktketen in het middensegment
Als consultant verantwoordelijk voor de aansturing van de projectleider en kwaliteitswaarborging.

1999/2000
Voorbereiden van \'s werelds grootste bloemenveiling op de introductie van de euro
Als programmamanager de euro tot een businessissue gemaakt. Projectorganisatie ingericht, Plan van Aanpak opgeleverd. Eurostrategie en beleid gedefinieerd. Op basis van de strategie een communicatieplan gemaakt. Vervolgens het hele bedrijf geïnventariseerd. Resultaat een implementatieplan.1999/2000
In fase I als projectleider een machinefabriek op de introductie van de euro voorbereid. In fase II de implementatie begeleid als projectadviseur
De invoering van de euro betrof in dit geval voor een groot gedeelte de upgrade van SAP R/3 versie 3.1h naar versie 3.1i.

1999
Begeleiden van een ertsoverslagbedrijf bij de uitvoering van de upgrade van SAP R/3 versie 3.1h naar versie 4.0b
Als projectleider de upgrade van SAP R/3 versie 3.1h naar versie 4.0b. begeleid. Deze upgrade kwam voort uit de overgang naar de euro. Vervolgens de implementatie van eurofunctionaliteit en conversie naar de euro als basisvaluta begeleid.

1998
Voorbereiden van een grote uitzendorganisatie op de invoering van de euro
Als projectleider van een multidisciplinair team de totale organisatie voorbereid op de introductie van de euro. Het betreft een organisatie met 5.000 medewerkers en 600 vestigingen. Het project omvatte het vaststellen van de te volgen eurostrategie en het bepalen van de impact op de organisatie, ter voorbereiding van de implementatie van de euro. Het project werd afgesloten met de oplevering van het Plan van Aanpak voor de Implementatie.

1997
Reorganisatie uitvoeren bij een financieringsinstelling
Als consultant deelgenomen aan een reorganisatie projectteam, om een volledige herstructurering van de bank van een gedistribueerde, regionaal georiënteerd concept naar een gecentraliseerd concept tot stand te brengen. Het project omvatte sluiting van 15 kantoren en een personele reductie van 35%. Een nieuwe systeemarchitectuur ontwikkeld om het nieuwe concept te ondersteunen.

1997-1999
Trainer E-PAS (Exact software)
Trainer 4-daagse cursus E-PAS software, in combinatie met logistieke theorie, met als doelgroep software dealers. Tevens ontwikkelaar van de cursus.

1997
Inventarisatie goederen- en informatiestroom bij een producent van semiconductors
Uitvoerend consultant.

.
1989-1997 Sony Nederland B.V.

Manager Information Support divisie Consumer Products Group

Naast alle projectwerkzaamheden functioneel applicatiebeheerder van 10 applicaties. Liaison tussen 120 gebruikers van met name Directie, Marketing Sales en 45 automatiseerders voor wat betreft informatiseringszaken. Werkzaamheden waren: het toekennen van autorisaties, software analyse, informatie analyse, databeheer, het schrijven van gebruikershandleidingen en het geven van trainingen en presentaties.

1996/1997
Diverse projecten, waarvan een aantal een uitbreiding vormen op het in 1995 gerealiseerde Marketing en Sales Informatie Systeem, zoals Budget release 2, WinInstall project, EIS-Buitendienst (buitendienst krijgt EIS gegevens \'s nachts gedownload), Telewerken, implementatie van cc:Mail en Centrale fax. Opstarten van de implementatie van EDI binnen de Sony organisatie en bij onze klanten.

1995/1996
Verantwoordelijk voor de implementatie van een geheel nieuw Marketing en Sales Informatie Systeem, dat bestaat uit verschillende deelprojecten, ten eerste implementatie van een LAN, een Executive Information System gebouwd in Focus/EIS, een Budgeteringssysteem voor de afdeling Marketing gebouwd in Powerbuilder, implementatie van MS-Office bij 120 gebruikers, opzetten van een Datawarehouse t.b.v. het EIS en het Budgetteringssysteem. In al deze deelprojecten verschillende rollen vervuld, o.a. projectmedewerker, hoofd acceptatietestteam, trainer, projectleider.

De werkzaamheden bestonden uit het bijwonen van vergaderingen, als de vertegenwoordiger van de gebruiker en het management, het schrijven van gebruikershandleidingen, het maken van AO-procedures, testen en het begeleiden van systeemontwerpers en programmeurs.

1994/1995
Implementatie van een Voice Response Systeem, zodat consumenten m.b.v. een computer telefonisch de status van hun reparatie kunnen opvragen. Rol projectleider.
1993
Manager Information Support afdeling Sales
Applicatiebeheer van diverse applicaties, aanspreekpunt voor de Salesafdeling ten aanzien van alle wensen op het gebied van automatisering (hoofdzakelijk mainframe georiënteerd).

1990-1992
Office Manager
Projectleider voor incentive actie “Mad Avenue”, vanaf de conceptontwikkeling tot en met de afhandeling. Concept heeft een “Meetlat” gewonnen. Diverse marketingacties gecoördineerd. Projectmedewerker gedurende anderhalf jaar ten behoeve van een nieuw geautomatiseerd orderverwerkingssysteem. Verantwoordelijk voor drie secretaresses.

1990
Secretaresse

1989
Administratief Medewerker

Opleiding interimmanager

Hoger Economisch en Administratief Onderwijs, Haarlem, richting Bedrijfseconomie
Verandermanagement
Cursussen: Marketing 1a, Marketing 1b en Marketing 2, Helder en overtuigend argumenteren, Projectmanagement, Adviesvaardigheden, Gesprekstechnieken
Overtuigend spreken, Presentatietechniek

Projectmanagementtechnieken:
PricewaterhouseCoopers/Coopers & Lybrand: -
 Goal Directed Project Management (GDPM),
 Doeltreffend Projectmanagement
 Summit D
Twijnstra Gudde:
 Projecten Leiden (gedoceerd als trainer bij NCOI)
Kennis van Lean
Kennis van Scrum / Agile

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Een pragmatische generalist, met uitstekende communicatieve vaardigheden. Resultaatgerichte doener en doorzetter, die zaken geregeld krijgt door een goed analytisch inzicht en creatieve oplossingen. Weet anderen te inspireren en te motiveren. Overige competenties: commercieel, flexibel, initiatiefrijk, besluitvaardig, kritisch, zelfstarter en stressbestendig.

Talenkennis interimmanager

Nederlands (uitstekend),
Engels (uitstekend),
Duits (redelijk),
Frans (beginnersniveau)

 beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :