Flex Manager
De top 21231 Flexmanagers van Nederland
21231 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

HR adviseur

HR adviseur

Werkervaring interimmanager

Ik ben geboren op 6 februari 1965 in Sneek. Na daar 23 jaar gewoond te hebben, ben ik in 1987 gaan studeren aan de Hogeschool van Amsterdam (HBO studie ‘Arbeidsverhoudingen en Personeelswerk’).

Vanaf juli 2000 ben ik als HRM professional (op Zzp-basis) interim opdrachten gaan uitvoeren in zowel de profit sector, de non-profit sector als ook in de publieke sector. De door mij uitgevoerde opdrachten hebben zich zowel op het operationele, het tactische als ook op het strategische niveau bevonden.

Mijn werkervaring in de HRM discipline behelst de uitvoering van de volgende functies:

Adviseur HR / Business Partner HRM
Ik adviseert in de functie van Adviseur HR het (lijn)management ten aanzien van de operationele en de tactische HR vraagstukken, maar ook t.a.v. onderwerpen zoals de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers. De (lijn)managers zijn voor mij mijn klanten die ik – binnen de gestelde kaders van de functie – zo goed mogelijk en op een praktische en pragmatische wijze bedien, waardoor zij dit op hun beurt ook kunnen doen naar hun klanten. Ik tracht in de uitvoering van mijn opdrachten dan ook altijd voorwaardenscheppend aan en richtinggevend voor de (lijn)managers en de medewerkers in de organisatie te zijn. Dit zodat zij in staat zijn om in de uitvoering van de door hen uit te voeren werkzaamheden een steeds hoger service- en resultaatgericht niveau te bereiken.

Business Partner HRM
Ik adviseert het hoger management op tactisch en strategisch niveau in zowel complexe kleinschalige transitie- en innovatieprojecten, als ook in meer grootschalige en integrale organisatieveranderingen. De rol die ik hierbij inneemt is die van HRM kennisoverdrager, sparringpartner en adviseur, maar ik schuw daarbij zeer zeker ook niet om ook operationeel bij te dragen.

Uitgangspunt in deze functies en opdrachten is voor mij het (mede) realiseren van de juiste uitvoering van en/of de verbetering in de (arbeids)organisatie (structuur, processen en informatievoorziening), als ook in de onderlinge arbeidsrelaties (cultuur).

Manager HRM / (team)Manager PSA / Projectmanager HRM
Ik zorg er in de functie van Manager HRM en/of (team)Manager PSA voor dat de organisatie tijdig, correct en volledig wordt bediend t.a.v. de diensten die in de HRM en/of PSA producten- en dienstencatalogus staan opgenomen (dit mede richtinggevend vanuit de vastgestelde KPI’s).

Ik houd mij in de functie van Projectmanager HRM onder andere bezig met het creëren van voldoende draagvlak voor het project, het plannen van het project, de (mede) aansturing en de coördinatie van de projectmedewerkers, de (mede) uitvoering van het project, als ook het afbouwen van het project (incl. ruimte voor een evaluatieproces).

Het te bereiken resultaat
Het resultaat dat ik in mijn opdrachten wil behalen, is het komen tot een (nog) efficiënt(er) werkende en klantgerichte organisatie, waarin de (lijn)managers hun (aan)sturende werkzaamheden op het arbeidsvoorwaardelijke/ rechtspositionele vlak ten opzichte van hun medewerkers correct en in lijn met o.a. de organisatiemissie en -visie kunnen uitvoeren. Daarbij dienen de binnen de organisatie gehanteerde HRM processen de managers en medewerkers in staat te stellen om nog meer werkplezier te verkrijgen, doordat zij uitgedaagd worden tot een steeds verdere ontplooiing van hun talenten en inzetbaarheid.

Opleiding interimmanager

Opleiding:

Hogeschool van Amsterdam
Studierichting: Arbeidsverhoudingen en Personeelswerk
Diploma behaald: Ja (1991)

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Mijn aanpak en werkwijze kenmerkt zich door onafhankelijkheid, een pragmatische en resultaatgerichte insteek met een ‘hands-on’ mentaliteit, daadkracht, uitstekende communicatieve vaardigheden en het snel analyseren van situaties met oog voor de diversiteit aan belangen. Ik ben hierin een people-manager en teamspeler die anderen inspireert, maar die daarbij wel steeds resultaatgericht blijft. Daarbij mag de opdrachtgever tevens rekenen op mijn grote inzet, loyaliteit, betrouwbaarheid en een super flexibele dienstverlening.

Talenkennis interimmanager

Nederlands (moedertaal)
Engels (redelijk)
Duits (redelijk)
Fries (redelijk)

Overig

Uitgevoerde interim-opdrachten bij/voor (op Zzp basis):
2016
• Academisch Medisch Centrum - Sr. HR Adviseur
2015
• Academisch Medisch Centrum - Sr. HR Adviseur
• ICTU - Sr HR Adviseur
2014
• Algemene Pensioen Groep (APG) - Sr. Medewerker HR Servicedesk (teamlead)
• Centraal Bureau voor de Statistiek - Business partner HRM

2013
• Centraal Bureau voor de Statistiek - Adviseur HRM

2012
• Embassy Logistic Services Transport & Logistiek Manager HRM/PSA
• De Hoop & Blom Transport B.V. - Adviseur HRM
• Enexis B.V. - Adviseur HR

2011
• Enexis B.V. - Adviseur HR
• AlphaSights - Consultant HRM
• Ministerie van BZK - Teammanager PSA (16,1 Fte)

2010
• Ministerie van BZK - Adviseur HR
• De Hoop & Blom - Adviseur HRM

2009
• Ministerie van BZK - Adviseur HR
• The Hap Caravans B.V. - Adviseur HRM

2008
• NV Huisvuilcentrale N-H - Projectmanager HRM en Business Partner HRM
• Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) - Projectmanager PSA
• ASEP Nederland B.V. - Business Partner HRM
• De Hoop & Blom - Adviseur HRM

2007
• Hogeschool Drenthe - Coach
• Technische Unie B.V. - Adviseur HR
• The Hap Caravans B.V. - Adviseur HRM / Coach

2006
• P&O Services - Adviseur HR
• MediNova - Manager HRM/PSA
• The Hap Caravans B.V. - Adviseur HRM
• AD NieuwsMedia B.V. - Adviseur HR (project ‘Personele herbemensing’)

2005
• AD NieuwsMedia B.V. - Adviseur HR (project ‘Personele herbemensing’)
• Verenigde Bloemenveiling Aalsmeer - Projectmanager HRM (Administratieve Organisatie)
• Arrondissementsparket Rotterdam - Adviseur HR

2004
• Arrondissementsparket Rotterdam - Adviseur HR
• Promo Systems B.V. - Adviseur HRM
• Ministerie van BZK - Coach
• Gemeente Tilburg - Projectmanager HRM

2003
• Ministerie van BZK - Adviseur HR
• Publiek Domein - Business Partner HRM
• SNT Nederland B.V. - Business Partner HRM

2002
• SNT Nederland B.V. - Business Partner HRM
• Publiek Domein - Business Partner HRM
• Provincie Utrecht - Adviseur HRM/PSA en Business Partner HRM
• Amsterdam ARENA - Adviseur HR
• Ministerie van BZK - Adviseur HR
• Vervoersmaatschappij Connexxion - Adviseur HR en Business Partner HRM

2001
• Provincie Utrecht Overheid - Teammanager HRM/PSA en Business Partner HRM
• Woningstichting Rochdale (A’dam-Z.O.) - Adviseur HR
• KROOM Dakdiensten Nederland B.V. - Adviseur HRM
• Vervoersmaatschappij Connexxion - Business Partner HRM
,
2000
• KROOM Dakdiensten Nederland B.V. - Adviseur HRM
• KSI International N.V. - Projectmanager HRM (implementatie PERMAN I)

 beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :