Flex Manager
De top 21232 Flexmanagers van Nederland
21232 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

IT manager, Project Manager

IT manager, Project Manager

Werkervaring interimmanager

Functiea: Project Manager
Opdrachtgever: KPN (Afd. FIS P & C)
Opdracht: Impactanalyse voor conversie CODA administratie naar Oracle E-business suite administratie
Periode: Maart 2005 – April 2005
Kernpunten: Vooronderzoek/impactanalyse maken voor de conversie van Administraties uit CODA naar Oracle E-business suite administratie van KPN.
Beschrijving: KPN heeft enkele organisaties overgenomen. Voor de integratie van de administraties, de consolidatie en rapportages moeten de administraties van deze opgenomen organisaties worden geconverteerd en geïmplementeerd in de Oracle E-business suite administratie van KPN.In deze opdracht was ik o.a. verantwoordelijk voor:Analyse inrichting CODA administraties en KPN E-business suite administratie. Vergelijkingen van de administraties.Inventariseren van complexiteit en benodigde acties, expertises, resources, Hardware, Software, risico’s, te verwachten problemen, doorlooptijd, budget en extra aandachtsgebieden.Opstellen van de Impactanalyse en een Plan van Aanpak.Overdracht naar interne organisatie voor beslissingstraject.
Functie: Project Manager
Opdrachtgever: TUI AG (afdeling Info Tec EA)
Project: Opstarten projecten
Periode: November 2004 – December 2004
Kernpunten: Ondersteuning bij herstarten 2 on hold gezette deel projecten
Beschrijving: Twee deel projecten van TUI AG, maatwerk voor Oracle Applications 11i Financials interfaces zijn in 2004 “on Hold” gezet tot er meer duidelijkheid was m.b.t. strategische keuzes van het Management.Uiteindelijk is besloten dat deze toch doorgestart moeten worden.In deze opdracht was ik o.a. verantwoordelijk voor:Nieuwe Project definitie, Nieuwe Project Planning, Project organisatie, Beschrijven procedures, Rapportages, documenten reviewen, budget en effort tracking, communicatie, ondersteunen Project Manager en instrueren van project teams, projectleiders en afdelingsmanagers, aansturen project teams, ondersteunen van programmamanager. Contacten met externe leveranciers en eindklanten.Overdracht naar interne projectmanager zodat deze het project verder kan leiden en tot een goed resultaat brengen.

Functie: IT Consultant /Project Manager:
Opdrachtgever: TUI AG (afdeling Info Tec EA)
Project: Pepsy SLA en Support processes
Periode:Maart 2004 – Augustus 2004
Kern punten: Opstellen en Completeren en goedkeuring verkrijgen voor de SLA's en de Support Processes.
Beschrijving: Pepsy is een applicatie gebaseerd op de Oracle I-Procurement technologie en in gebruik bij diversen TUI AG Business Units in en buiten Duitsland, zoals België, Spanje, Frankrijk en de UK. Met deze applicatie kunnen de klanten allerlei goederen en Tickets on-line bestellen met gebruik van de alle geautomatiseerde functionaliteiten van deze applicatie. Deze Pepsy Applicatie word al gebruikt in verschillende buitenlandse Business Units, en de planning is om het in nog meer landen te implementeren.De TUI Info Tec afdeling levert de support voor de operationele Pepsy systemen. Hiervoor zijn een internationaal geaccepteerde SLA's en Support processen nodig.De werkzaamheden van Hans bestonden uit:
. Identificeren van de Pepsy SLA contract partijen
· Identificeren van de behoeften en wensen van de klant
· Aanpassen en Completeren van de SLA documenten
· Overeenstemming verkrijgen van alle betrokken partijen
· Identificeren en beschrijven van de onderliggende
support processen
· Identificeren en beschrijven van de Rollen en
Verantwoordelijkheden
· Oplossen van problemen
· Wekelijkse voortgang rapportage
· Wekelijkse status bespreking met opdrachtgever

Functie: Project Manager:
Opdrachtgever: TUI AG (afdeling Info Tec EA)
Project: Oracle applications 11i Financials implementatie
Periode: Oktober 2003 – Mei 2004
Kern punten: Operationeel project management werkzaamheden
Beschrijving:
SHG is een business unit van TUI gevestigd in Engeland en binnen SHG is men bezig met de implementatie van een nieuw boekingssysteem, dit is een omvangrijk project waarbij meer als 100 mensen betrokken zijn. SHG Financials implementatie is een sub project van het SHG project, een Oracle Applications 11i implementatie voor de financiële afhandeling van de boekingen en de financiële processen inclusief alle interfaces.
De werkzaamheden van Hans bestonden uit:
· Wekelijkse voortgang rapportage
· Time tracking en administratie
· Controleren van Ontwerpen en andere project documenten
· Bijhouden Budget-time effort administratie
· Onderhouden Project Planning
· Communicatie met het Project team
· Ondersteunen Project team

Functie: Project Manager:
Opdrachtgever: TUI AG (afdeling Info Tec EA)
Project: Opzetten van een Project Office voor de Oracle
Apps implementatie en support afdeling
Periode: Oktober 2003 – Februari 2004
Kern punten: Opzetten van een Project Office voor de
Oracle Apps implementatie en support afdeling
· Opstellen Definitie documenten voor het Project Office
· Opstellen Standaard Templates voor projecten
· Samenstellen Presentaties
· Begeleiden van de implementatie (vervolg traject)
Beschrijving:
De afdeling TUI Info Tec Enterprise Applications (40 medewerkers) is een onderdeel van de TUI IT afdeling (± 200 medewerkers). Deze afdeling ondersteund alle TUI softwaresystemen (Oracle apps) welke verdeeld zijn over verschillende landen in Europa, en voert internationale projecten uit. Om de efficiency van deze projecten te verbeteren zullen ze een Project Office implementeren om de projecten en projectmanagers te ondersteunen en begeleiden.
De werkzaamheden van Hans bestonden uit:
· Opstellen van een Assignment definition document
· Opstellen van een Project Office definitie document inclusief:Project aanpak, Rollen & Verantwoordelijkheden, Organisatie, Procedures, kosten baten calculatie.
· Opstellen standaard Templates voor projecten
· Samenstellen presentaties
· Geven van presentaties
· Begeleiden van de implementatie van het Project office (vervolg traject)

Functie: Managing Director
Werkgever: SQL Integrator
Periode: Januari 2001 – Maart 2003
Kern punten: Managen van de Nederlandse vestiging met een omzet van ± 3.5 M euro per jaar, Bestaande uit een sales team en 25 consultants.Coachen van Consultants.
Beschrijving:
De werkzaamheden van Hans bestonden uit:
ALGEMEEN MANAGEMENT:
· Contract onderhandelingen met klanten
· Onderhouden van de relatie met klanten en partners
· Coachen en motiveren van Consultants
· Personeelszaken, salarissen, bonussen, loopbaan
begeleiding
· Personeels werving en aannemen personeel
FINANCIEEL MANAGEMENT:
· Rapportage naar de Holding
· Controle facturering
· Controle Cashflow
· Opstellen en controleren jaarlijks budget
STRATEGISCH MANAGEMENT:
· Vaststellen targets en strategie van de organisatie
· Visie omzetten naar acties

Functie: General Manager
Werkgever: SQL Integrator
Periode: April 2000 – December 2000
Kern punten: Opzetten administratieve organisatie van SQL
Integrator en coachen van de consultants als
Field Manager.
Beschrijving:
Omdat het bedrijf snel groeide was er noodzaak voor een meer gestructureerde administratieve organisatie.
Hans heeft o.a. opgezet:
· Personeels handboek
· Lease procedures
· Formele procedures
Als Fieldmanager is Hans verantwoordelijk voor:
· Begeleiden, coachen en motiveren van consultants
· Contract onderhandelingen met klanten
· Onderhouden van de relatie met klanten, partners en de internationale vestigingen van SQL Integrator
Hans was tevens voorzitter van special Interest groepen (Oracle Apps en DBA’s)

Functie: IT manager (hoofd IT afdeling)
Opdrachtgever: Wegener Uitgeverij
Project: Dagelijkse leiding over de IT afdeling
(verschillende teams, disciplines) en coachen van
medewerkers.
Periode: Mei 1999 – Maart 2000
Kern punten: Managen IT afdeling, begeleiden projecten, 25
mensen.
Beschrijving:
Wegener is een uitgeverij van verschillende kranten (oplage: 1.2 miljoen kranten per dag, en 7 miljoen nieuwsbladen en Huis aan Huis bladen per week), en heeft in totaal meer als 7000 medewerkers. Hans begon als projectleider bij Wegener. Binnen enkele maanden werd hij verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding over de IT afdeling. Hij rapporteerde aan de CIO en was verantwoordelijk voor ± 25 mensen werkzaam in de IT. In deze periode begeleide Hans verschillende projecten. Hij begeleide ook een organisatorische verandering o.a. een nieuwe afdeling vanuit vier verschillenden. Om deze verandering, die een grote invloed had op de werkwijze, succesvol te laten verlopen creëerde Hans een draagvlak bij de medewerkers. Hij was ook verantwoordelijk voor nieuwe interne procedures. Een van zijn verantwoordelijkheden als afdelingshoofd was het opzetten van een nieuwe service afdeling (helpdesk).

Functie: Projectleider
Opdrachtgever: Wegener Uitgeverij
Project: Migratie van een Standaard Oracle Applicatie
(enterprise) voor het beheer van advertentie
informatie
Periode: Maart 1999 – Februari 2000
Kern punten: Project van een jaar, begeleiden en
communiceren met ± 16 mensen.
Beschrijving:
· Plannen en begeleiden van Rollouts op de Oracel Applicatie en de Database, inclusief 4 locaties.
· Adviseren en rapporteren aan de CIO
· Deelnemen aan bijeenkomsten (meestal als voorzitter) met verschillende afdelingen zoals: gebruikers, Applicatie beheerders, DBA’s, afdelingshoofden, project managers. Bereikt dat er meer projectmatig gewerkt word, resources claimen, en een soepeler verloop van het project.

Functie: Manager / Coördinator
Opdrachtgever: ING Bank
Project: Verbeteren van de efficiency en performance van
de operationele informatie service.
Verantwoordelijk voor de dagelijkse informatie
voorziening van de aandelen afdelingen.
Periode: Augustus 1998 – Februari 1999
Kern punten: Verbeteren efficiency en performance
Beschrijving:
· Opzetten en onderhouden procedures en handleidingen
· Adviseren aan aansturen OIV afdeling
· Functioneel beheer rapportages
· Bijeenkomsten met DBA afdeling, Technisch beheer,
projecten en de afdelingen welke afhankelijk zijn van de
rapportages (meestal als voorzitter) Tot stand brengen
van samenwerking tussen de DBA afdeling en de technisch
beheer afdeling om de performance en efficiency te
verbeteren.
· Controle van de planning, beoordelen van SLA’s met de
service afdeling.

Functie: Beheerder / Adviserend consultant.
Opdrachtgever: Van Spaendonk en gemeente Nijmegen.
Project: Opstellen documentatie en onderzoek verrichten.
Periode: Februari 1998 – Juni 1998
Kern punten: Adviseren, opzetten documentatie.
Beschrijving:
Voor beide klanten: Opstellen van documentatie m.b.t. de informatie voorziening, infrastructuur en beheer.
Voor van Spaendonck een advies opgesteld als resultaat van een door hem verricht onderzoek naar het opzetten en managen van hun output.

Functie: Hoofd Automatisering
Werkgever: Pondres Direct Mail
Periode: December 1993 – Januari 1998
Kern punten: Dagelijkse leiding over de
automatiseringafdeling bestaande uit 15
medewerkers. Coachen, adviseren klanten en
directie, projectleider van verschillende
projecten.
Beschrijving:
Dagelijkse leiding over de automatiseringafdeling bestaande uit 15 medewerkers. Coachen en begeleiden van de medewerkers. Lid van het Management Team. Besprekingen met klanten en leveranciers, en binnen het Management Team met de hoofden van de andere afdelingen en met de Directie.Richtlijnen en procedures opstellen m.b.t. beveiliging, opleidingen en uit te voeren werkzaamheden. Beleidsplannen en investeringsplannen opstellen.Bij complexe opdrachten/projecten, deze bespreken met de klant, vooronderzoek verrichten, opdracht verder uitwerken, instrueren en coachen van de uitvoerders (ontwikkelaars, operators en coördinator).Verantwoordelijk voor de kantoor automatisering, de productie automatisering en het netwerk beheer. Presentaties samenstellen en uitvoeren voor klanten en intern voor andere afdelingen.Projectleider voor meerdere projecten voor verschillende opdrachtgevers zoals: “De Europese Unie”, Greenpeace, Nederlandse Kankerbestrijding, Postbus 51.Draagvlak creëren voor verandering van de organisatie structuur.Introduceren en implementeren van nieuwe printsystemen (hoogvolume laserprinters en bijbehorende computer systemen).Introduceren en draagvlak creëren voor veranderingen in werkwijze en procedures.

Functie: Senior ontwikkelaar / coördinator
Werkgever: Pondres Direct Mail
Periode: Januari 1990 – November 1993
Kern punten: Coördineren werkzaamheden en ontwikkelaars,
Ontwerpen en ontwikkelen, behalen deadlines.
projecten.
Beschrijving:
Ontwerpen en ontwikkelen van een personeels administratie en uren administratie.Aansturen en coördineren van ontwikkelaars.Uitwerken van functioneel en technisch ontwerpen.Opstellen planningen, en verantwoordelijk voor de uitvoering en oplevering en het behalen van de deadlines.

Functie: Ontwikkelaar, beheerder, trainer
Werkgever: Pondres Direct Mail
Periode: 1998 – 1990
Kern punten: Ontwikkelen, Netwerk beheer, training geven.
Beschrijving:
Voor Pondres Direct Mail heeft Hans een fullfillment administratie ontwikkeld voor een klant en was hij verantwoordelijk voor het netwerk beheer.
Voor Compute College gaf Hans software trainingen aan groepen van 15 studenten.
Voor Datavision ontwierp en ontwikkelde Hans een administratie systeem voor Hotels (Banqueting).


Opleiding interimmanager

Reguliere opleidingen±
AMBI: I1, B1, I2
HAVO
MAVO
Vakgerichte opleidingen:
Management voor Directeuren (Krauthammer International)
ITIL Foundation
Leidinggeven en motiveren
Communicatie voor management
Presentaties samenstellen en geven
Technische trainingen (Novell, Unix, Dbase, Oracle, SQL, Forms, Reports)


Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Vaardigheden±
Managen 11 jaar ervaring
Coachen 10 jaar ervaring
People Management 10 jaar ervaring
Motiveren 7 jaar ervaring
Communicatie 9 jaar ervaring
Leidinggeven 10 jaar ervaring
Conflicten oplossen 7 jaar ervaring
Adviseren 10 jaar ervaring
Delegeren 4 jaar ervaring

Talenkennis interimmanager

Nederlands
Engels
Duits
Papiamento


Overig

Professionele carriere:
Hans begon zijn carriere als ontwikkelaar. Hij had talent voor het coordineren van mensen en processen, en werd daarom als snel coordinator. In deze functie was hij erg succesvol.Later werd hij hoofd van de ICT afdeling. In deze functie gaf hij ook leiding aan verschillende ontwikkel en migratie projecten. In zijn rol als hoofd van de ICT afdeling ontdekte hij dat hij veel voldoening vond in managen en coachen en dat hij hier ook talent voor had. Hij volgde verschillende management trainingen en ontwikkelde zich tot een ervaren manager en coach met een brede ICT kennis. Door het delen van zijn ervaring met anderen, het nemen van initiatieven en creatief denken (buiten kaders), werd hij Managing Director van de Nederlandse vestiging van SQL Integrator. Vervolgens is hij overgestapt naar Fjell, dat gespecialiseerd is in internationaal projectmanagement, om als coach en projectmanager in verschillende projecten te kunnen opereren en projectmedewerkers en managers van zijn kennis gebruik te laten maken om efficiënter werken mogelijk te maken.


 beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :