Flex Manager

 Beschikbaarheid opvragen

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

Interim Kwaliteits Manager

Interim Kwaliteits Manager

Werkervaring interimmanager

Interim opdrachten 2006 tot heden
Hoofd Afdeling Beheer en projecten
SAP consultant, ondersteuning Quality Management module Manager Arbo & Milieu
Interim QA Manager
Interim QA Lead food
Interim Programma ondersteuner Milieu

Werkervaring:
1990 - 1998 Manager Regulatory Affairs bij de firma Barentz Grond¬stoffen BV, handelsbe¬drijf in industriële grondstoffen
1994 - 1998 Manager Quality Assurance, toegevoegd aan bovenstaande functie

Werkzaamheden:
Manager Regulatory Affairs

- Het fungeren als help-desk voor Europese-Unie zaken, aanspreekpunt voor klanten uit de voedingsmiddelen, chemie en diervoedersector
- Het verstrekken van informatie aan klanten en leveran¬ciers be¬tref¬fende Europese wet-en regelgeving, waaronder informatie betreffende invoerrechten¬, landbouwheffingen, anti-dumpingheffingen, exportrestituties, verwerkingsrestituties¬
- Het houden van presentaties en voorlichtingsbijeenkomsten over actuele onderwerpen
- Het onderhouden van contacten met verschillende productschappen, ministeries en branche-organisaties ter onder¬steuning van het te voeren beleid, daarnaast lobby-activiteiten
- Het inschatten van de markt-en prijsontwikkelingen van basis grondstof¬fen op Europees- en wereldniveau
- Advies uitbrengen over Europese wetgeving met betrekking tot
* levensmiddelen
* verpakkingsproblematiek
* diervoeding
* genetisch gemodificeerde organismen
* milieu beleid, waaronder gevaarlijke stoffen en veiligheidsbladen
* logistiek

Manager Quality Assurance

- verantwoordelijk voor het onderhoud en structurele verbe¬te¬ringen van het totale systeem van de kwaliteitsborging, gecertificeerd ISO-9002
lid van het Management Team

1998 - Coordinator Europe Environmental Health Safety bij Imation Europe BV, producent van Data Storage producten, Printing Machines en aanverwante chemicalien

Werkzaamheden:
- Bijhouden van Europese wet-en regelgeving en de nationale implementatie daarvan in Europa
-Informeren van het moederbedrijf in Amerika met betrekking tot alle Europese maar tevens nationale wetgeving binnen Europa
- Sturen en coordineren van Europese wet-en regelgeving binnen alle Europese vestigingen met betrekking tot alle producten
- Adviseren van derden met betrekking tot opslag, vervoer van producten met name gevarengoederen
- Invulling geven aan een milieu verantwoordelijk beleid met betrekking tot het op de markt
brengen van producten en de afvloeiing daarvan.
- Registreren van producten in verschillende landen in Europa

- Adviseren van alle vestigingen binnen Europa met betrekking tot alle wet-en regelgeving vallende onder de arbeidsomstandigheden

2001 - 2002 Coordinator Europe Quality Assurance, Environmental Health and Safety bij
Valvoline Europe BV, producent van olie en tectyl producten

Werkzaamheden:
- Onderhouden van kwaliteit- en milieu zorgsystemen ISO 9002, ISO 14001
- Implementatie nieuwe norm ISO 9001 betreffende de Europese verkoopkantoren
- Coordineren van communicatie met betrekking tot provinciale en gemeentelijke instanties
- Opvolging geven aan alle relevante wetgevingsvraagstukken
- Coordineren van arbo-zaken
- Invulling geven aan een milieu verantwoordelijk beleid met betrekking tot het op de markt
brengen van producten en de afvloeiing daarvan
- Adviseren en implementeren van maatregelen noodzakelijk voor de productie, opslag en vervoer van producten, met name gevarengoederen
- Intern organiseren van cursussen, geven van presentaties, begeleiden van verbetertrajecten op het gebied van Management Performance

2002 - Coordinator Quality Assurance, Environmental Health and Safety bij producent van groente/fruit halffabrikaten

Werkzaamheden:
- Centrale coordinatie mbt Arbo/Milieu/Kwaliteit voor 3 fabrieken in Nederland en 3 fabrieken in het buitenland (Polen, Spanje, Marokko)
- Certificeringstraject aangaande HACCP/GMP en ISO 14001 centraal initieren en begeleiden
- Vernieuwen milieuvergunningen, verzorgen milieurapportages
- Opvolging geven aan alle relevante wetgevingsvraagstukken op het gebied van milieu/arbo/voedselveiligheid (waaronder General Food Law)
- Gesprekspartners voor relevante autoriteiten (gemeente, provincie)
- Initieren van cursussen
- Afstemmen van klanten eisen met produktie op het gebied van produktspecificaties betreffende chemische/microbiologische/fysische aspecten.
- Uitvoeren van interne/externe audits
- Coordineren van beleid op het gebied van pesticidens
- Hoofd BHV
- Verantwoordelijk voor SAP-implementatie traject Quality Assurance

Opleiding interimmanager

Opleiding:
1978-1984 : Atheneum A, Rijksscholengemeenschap Epe
1984-1985 : Au pair in Brussel
Cursus Frans: Cours de promotion sociale de l'Etat
Desbetreffend diploma gehaald
1985-1986 : Propedeuse Franse taal- en letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam
1986-1991 : Europese Studies (Frans, Spaans, economie) aan de Universiteit van Amsterdam
1989-1990 : Inleiding Agrarische Economie, Voortzetting Agrarische Economie, Landbouwpolitiek
Universiteit van Wageningen

Relevante bijvakken:
- Bestuurskunde aan de Universiteit van Amster¬dam
- Economie aan de Universiteit van Amsterdam
- Internationale Economische Betrekkingen

Onderwerp afstudeerscriptie:
"De gevolgen van de onderhandelingen in het kader van de GATT voor de markt van landbouwproducten
in de EG"

1992-1993 : Cursus Comité van Graanhandelaren
1994- 1998 : Bijblijf cursus Vermande (Europese wetgeving)
1999 : Europees veiligheidsadviseur
2001 : Project management training
Cursus beoordelen van personeel
2002-2005: Cursus voedingsmiddelen technologie
Cursus HACCP/BHV/veilig werken met gevaarlijke stoffen/hygienisch ontwerp produktie ruimten/machines.
Cursus Tracking & Tracing
Cursus Finance for non-financial managers

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Pragmatisch, analytisch, communicatief sterk, dynamisch, oplossingsgericht, humor

Talenkennis interimmanager

Frans : schriftelijk en mondeling vloeiend
Engels : schriftelijk en mondeling vloeiend
Spaans : schriftelijk en mondeling goed
Duits : schriftelijk en mondeling redelijk Beschikbaarheid opvragen

Interim managers zoeken:


interimmanagement Opdrachtomschrijving :